Office
Prihlásenie

Príprava publikácie na tlač priamymi alebo základnými farbami

Pred prípravou publikácie na farebnú tlač sa poraďte so službou poskytujúcou komerčnú tlač. Pracovník tlačiarne vám vysvetlí, ako výber možností farebnej tlače ovplyvní cenu tlače publikácie. Obvykle si vyberiete konečné farby zo systémových farieb, ktoré služba podporuje. Program Microsoft Office Publisher poskytuje systém PANTONE MATCHING SYSTEM®. Tento systém vám pomôže určiť, či máte pre publikáciu použiť priama farba alebo základné farby.

Spolupráca so službou poskytujúcou tlač pri výbere farieb

Skôr ako začnete upravovať publikáciu pre komerčnú tlač, mali by ste v komerčnej tlačiarni prediskutovať vhodnosť použitia základnej farby (známej aj ako CMYK) alebo priama farba. Program Publisher podporuje obidva spôsoby tlače a poskytuje všetky nástroje, ktoré služba komerčnej tlače potrebuje na prípravu vašej farebnej publikácie pre tlač. Po rozhodnutí o farbe môžete navrhovať publikáciu podľa vybratého typu tlače.

Výber tlače základnými alebo priamymi farbami     V mnohých prípadoch bude vaše rozhodnutie o použití základných alebo priamych farieb alebo kombinácie oboch založené na výstupoch tlače, ktoré ste dohodli s niekým zo služby poskytujúcej komerčnú tlač. Sú to nasledovné dôvody:

Počet alebo rozsah farieb, ktoré sú najvhodnejšie pre vašu publikáciu

Tlač priamymi farbami používa vopred namiešané atramenty. Priame farby sa v publikáciách často používajú na vytvorenie:

 • Zvýraznených nadpisov, orámovania a loga.

 • Zhodných farieb v perokresbe alebo inej jednoduchej grafike.

 • Špecifikáciu atramentových farieb, napríklad kovových alebo laku.

Tlač základnými farbami (CMYK), ktorá s použitím štyroch atramentov dokáže reprodukovať široký rozsah farieb, sa často používa vtedy, keď publikácia:

 • Obsahuje plnofarebné fotogarafie.

 • Používa detailné, mnohofarebné obrázky.

Výrobná cena publikácie

Publikácia vytlačená základnými farbami je obvykle nákladnejšia ako publikácia vytlačená v režime priamych farieb. Každá atramentová farba vyžaduje samostatnú tlačovú platňu a tlač základnými farbami vyžaduje štyri atramentové farby, čo vyžaduje dlhší čas na prípravu tlačiarne. Ak tlačíte iba malý počet publikácií, cena za publikáciu môže byť neúmerne vysoká.

Cena tlače priamymi farbami závisí od množstva použitého atramentu. Obvykle sa ho použije veľmi málo, lebo efekt širšieho farebného rozsahu sa dá vytvoriť použitím tónov atramentových farieb. Tlačiareň napríklad môže namiesto samostatných tlačových platní zhotoviť raster odtieňov priamych farieb a takýmto spôsobom môže spestriť farby bez zvýšenia výrobných nákladov.

Výrobná cena publikácie je závislá aj na type použitého papiera, zložitosti obrázkov publikácie a počte vytlačených publikácií.

Príprava publikácie na tlač priamymi farbami

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Farebná tlač.

 2. V časti Definovať všetky farby ako kliknite na položku Priame farby.

  Program Publisher zmení všetky farby v publikácii na priame atramentové farby, ktoré sa zobrazia na karte Atramentové farby. Podľa želania môžete zmeniť, zdvojiť alebo pridávať nové priame atramentové farby.

  Ako?

  Zmena priamej atramentovej farby

  Keď zmeníte priamu atramentovú farbu, nahrádzate ju inou atramentovou farbou, ktorú môžete vybrať z farebnej palety PANTONE MATCHING SYSTEM alebo palety systému Microsoft Windows, alebo definíciou pomocou farebného modelu RGB, CMYK alebo HSL.

  1. Na karte Atramentové farby kliknite na šípku vedľa priamej atramentovej farby, ktorú chcete zmeniť a potom kliknite na možnosť Zmeniť.

  2. V dialógovom okne Zmena atramentu vyberte požadovanú priamu atramentovú farbu a kliknite na tlačidlo OK.

  Zdvojenie priamej atramentovej farby

  Keď zdvojíte priamu atramentovú farbu, vytvoríte novú atramentovú farbu zmenou definície jestvujúcej atramentovej farby. Novú atramentovú farbu môžete vybrať z farebnej palety PANTONE MATCHING SYSTEM alebo z palety systému Windows, alebo môžete určiť použitie farebného modelu RGB, CMYK alebo HSL.

  1. Na karte Atramentové farby kliknite na šípku vedľa priamej atramentovej farby, ktorú chcete zdvojiť, a potom kliknite na možnosť Zdvojiť.

  2. V dialógovom okne Nový atrament vyberte požadovanú atramentovú farbu a kliknite na tlačidlo OK.

  Pridanie novej priamej atramentovej farby

  Keď chcete pridať novú priamu atramentovú farbu, môžete vybrať novú atramentovú farbu z farebnej palety PANTONE MATCHING SYSTEM lebo z palety systému Windows, alebo ju definovať pomocou farebného modelu RGB, CMYK alebo HSL.

  1. Na karte Atramentové farby kliknite na tlačidlo Nový atrament.

  2. V dialógovom okne Nový atrament vyberte požadovanú priamu atramentovú farbu a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Keď zmeníte tlač svojej publikácie na tlač priamymi farbami, stratíte všetky farebná schéma.

Príprava publikácie na tlač základnými farbami

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Farebná tlač.

 2. V časti Definovať všetky farby ako kliknite na položku Základné farby (CMYK).

  Program Publisher skonvertuje všetky farby publikácie na hodnoty CMYK a potom zobrazí farby azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu iba ako atramentové farby na karte Atramentové farby. Program Publisher zobrazí na karte Farby všetky farby s ich hodnotami CMYK.

Poznámka: Niektoré farby zobrazené na obrazovke sa nedajú prispôsobiť presne farbám CMYK. Po príprave tlače základnými farbami skontrolujte zmeny farieb v publikácii. Ak sa farby nezhodujú s požadovanými farbami, musíte farby jednotlivých objektov v publikácii zmeniť.

Príprava publikácie na tlač priamymi a základnými farbami

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Farebná tlač.

 2. V časti Definovať všetky farby ako kliknite na možnosť Základné farby plus priame farby.

  Výsledok bude nasledovný:

  • Ak bola publikácia nastavená na možnosť Všetky farby (RGB), program Publisher skonvertuje všetky farby na základné farby a na karte Atramentové farby zobrazí iba základné atramentové farby azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu.

  • Ak bola publikácia nastavená na možnosť Priame farby alebo Jednu farbu, program Publisher na karte Atramentové farby ponechá priame atramentové farby a do zoznamu atramentových pridá základné atramentové farby azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu.

  • Ak bola publikácia nastavená na možnosť Základné farby (CMYK), program Publisher na karte Atramentové farby zobrazí spočiatku iba základné atramentové farby. Ak však kliknete na tlačidlo Nový atrament, môžete do zoznamu atramentových farieb na karte Atramentové farby pridať akékoľvek priame atramentové farby.

   Ako?

   Keď chcete pridať novú priamu atramentovú farbu, môžete novú atramentovú farbu vybrať z farebnej palety PANTONE MATCHING SYSTEM alebo z palety systému Windows, alebo ju definovať pomocou farebného modelu RGB, CMYK alebo HSL.

   1. Na karte Atramentové farby kliknite na tlačidlo Nový atrament.

   2. V dialógovom okne Nový atrament vyberte požadovanú priamu atramentovú farbu a kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×