Príklady bežne používaných vzorcov

Typ vzorcov

Príklad

Vzorce s podmienkou

Vytvorenie podmienených vzorcov

Zobrazenie a skrytie nulových hodnôt v bunke

Skrytie chybových hodnôt a indikátorov chýb v bunkách

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie hodnôt v zozname údajov

Dátum a čas

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Pripočítanie alebo odpočítanie času

Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami

Výpočet rozdielu medzi dvoma časmi

Spočítanie dní do dátumu

Zobrazovanie dátumov ako dní týždňa

Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Vloženie juliánskych dátumov

Finančné

Výpočet medzizostatku

Výpočet súhrnnej miery ročného rastu (Compound annual growth rate, CAGR)

Štatistické

Výpočet priemernej hodnoty v skupine čísel

Výpočet mediánu skupiny čísel

Vyhľadanie najpočetnejšej hodnoty v skupine čísel

Matematika

Spočítavanie čísel

Odčítanie čísel

Násobenie čísel

Delenie čísel

Výpočet percentuálnych hodnôt

Zaokrúhlenie čísla

Umocnenie čísla

Výpočet najnižšej a najvyššej hodnoty v rozsahu

Vypočítanie faktoriálu alebo permutácie čísla

Vytvorenie tabuľky násobenia

Spočítavanie

Spočítanie buniek, ktoré nie sú prázdne

Spočítanie výskytu hodnoty

Zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitami

Výpočet počtu čísel väčších alebo menších než dané číslo

Výpočet medzisúčtu

Konverzia

Konverzia času

Konverzia dátumov uložených ako text na dátumy

Konverzia čísel uložených ako text na čísla

Konvertovanie jednotiek

Konverzia čísel do rozličných číselných systémov

Text

Zmena veľkosti písmen v texte

Kontrola prítomnosti textu v bunke (nerozlišuje malé a veľké písmená)

Kontrola prítomnosti textu v bunke (rozlišuje malé a veľké písmená)

Kombinovanie textu a čísel

Spojenie textu s dátumom alebo časom

Spojenie mena a priezviska

Skombinovanie dvoch alebo viacerých stĺpcov pomocou funkcie

Opakovanie znaku v bunke

Zobrazenie len posledných štyroch číslic z identifikačných čísel

Odstránenie medzier a netlačiteľných znakov z textu

Odstránenie znakov z textu

Vloženie názvu aktuálneho súboru programu Excel, cesty alebo pracovného hárka do bunky

Rozdeľovanie názvov pomocou Sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce

Rozdeľovanie textu do stĺpcov pomocou funkcií

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×