Príkaz SELECT...INTO

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvorí vytvárajúci dotaz

Syntax

SELECT pole1[, pole2[, ...]] INTO novátabuľka [IN externádatabáza]
FROM zdroj

Príkaz SELECT...INTO pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

pole1, pole2

Názvy polí, ktoré sa budú kopírovať do novej tabuľky.

novátabuľka

Názov tabuľky, ktorá bude vytvorená. Ak je názov novátabuľka rovnaký ako názov existujúcej tabuľky, vyskytne sa zachytiteľná chyba.

externádatabáza

Cesta k externá databáza. Popis cesty nájdete v klauzule IN.

zdroj

Názov existujúcej tabuľky, z ktorej sú vyberané záznamy. Môže to byť jedna tabuľka alebo viaceré tabuľky alebo dotaz.


Poznámky

Vytváracie dotazy možno využiť na archiváciu záznamov, vytváranie záložných kópií tabuliek alebo vytváranie kópií na exportovanie do iných databáz alebo ich možno využiť ako základ pre zostavy, ktoré budú určitý čas zobrazovať údaje. Spustením vytváracieho dotazu každý mesiac by ste mohli vytvoriť napríklad zostavu Mesačný predaj podľa regiónu.

Poznámka : 

  • Pre novú tabuľku môžete zadefinovať primárny kľúč. Keď vytvoríte novú tabuľku, jej polia zdedia typ údajov a veľkosť polí podľa každého poľa podkladových tabuliek dotazu, ale žiadne iné vlastnosti polí a tabuliek sa neprenesú.

  • Údaje do existujúcej tabuľky pridávajte pomocou príkazu INSERT INTO namiesto vytvorenia pripájací dotaz.

  • Ak chcete pred spustením vytváracieho dotazu zistiť, ktoré záznamy budú použité, preskúmajte najprv výsledky príkazu SELECT, ktorý používa rovnaké výberové kritériá.Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×