Príkaz INSERT INTO

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pridá jeden alebo viacero záznamov do tabuľky, čo sa označuje ako pripájací dotaz.

Syntax

Pripájací dotaz viacerých záznamov:

INSERT INTO cieľ [(pole1[, pole2[, ...]])] [IN externádatabáza]
SELECT [zdroj.]pole1[, pole2[, ...]
FROM tabuľkovývýraz

Pripájací dotaz jedného záznamu:

INSERT INTO cieľ [(pole1[, pole2[, ...]])]
VALUES (hodnota1[, hodnota2[, ...])

Príkaz INSERT INTO má tieto časti:

Časť

Popis

cieľ

Názov tabuľky alebo dotazu, do ktorého sa majú pripojiť záznamy.

pole1, pole2

Názvy polí, do ktorých sa majú pripojiť údaje, ak nasledujú po argumente cieľ, alebo názvy polí, z ktorých sa údaje majú získať, ak nasledujú po argumente zdroj.

externádatabáza

Cesta k externá databáza. Popis cesty nájdete v klauzule IN.

zdroj

Názov tabuľky alebo dotazu, z ktorého sa majú kopírovať záznamy.

tabuľkovývýraz

Názvy tabuliek, z ktorých sa majú vložiť záznamy. Daný argument môže byť názov jednej tabuľky, zložený výsledok použitia INNER JOIN, LEFT JOIN alebo RIGHT JOIN alebo uložený dotaz.

hodnota1, hodnota2

Hodnoty, ktoré sa majú vložiť do konkrétnych polí nového záznamu. Každá hodnota sa vkladá do poľa, ktoré zodpovedá pozícii hodnôt v zozname: hodnota1 sa vloží do poľa1 nového záznamu, hodnota2 do poľa2 a tak ďalej. Hodnoty je nutné oddeliť čiarkou a textové polia napísať v úvodzovkách (' ').


Poznámky

Ak chcete pridať jeden záznam do tabuľky pomocou pripájacieho jeden záznam syntax dotazu, ako je uvedené vyššie, môžete použiť príkaz INSERT INTO. V tomto prípade kód určuje názov a hodnotu pre každé pole záznamu. Je nutné zadať všetky polia záznamu, ktorý sumu poverení a hodnoty pre dané pole. Ak nezadáte každého poľa Predvolená hodnota alebo Null sa vloží chýbajúce stĺpcov. Záznamy sú pridané na koniec tabuľky.

Príkaz INSERT INTO môžete použiť aj na pripojenie množiny záznamov z inej tabuľky alebo dotazu pomocou klauzuly SELECT ... FROM, ako je to uvedené vyššie v syntaxi pripájacieho dotazu viacerých záznamov. V tomto prípade príkaz SELECT určuje polia, ktoré sa majú pripojiť ku konkrétnej tabuľke cieľa.

Tabuľka zdroja alebo cieľa môže určovať tabuľku alebo dotaz. Ak je určený dotaz, databázový nástroj programu Microsoft Access pripojí záznamy ku všetkým tabuľkám zadaným dotazom.

Príkaz INSERT INTO je voliteľný, ak sa však použije, nachádza sa pred príkazom SELECT.

Ak cieľová tabuľka obsahuje primárny kľúč, skontrolujte, či ste k poliam hlavného kľúča pripojili jedinečné hodnoty, ktoré zároveň nie sú Null. V opačnom prípade databázový nástroj programu Microsoft Access záznamy nepripojí.

Ak ste pripojení záznamov do tabuľky s pole typu Automatické číslovanie, ktoré chcete prečíslovať pripojené záznamy nevkladajte pole typu Automatické číslovanie v dotaze. Pole typu Automatické číslovanie zahrnúť v dotaze, ak chcete zachovať pôvodné hodnoty z poľa.

Použite klauzulu IN na pripojenie záznamov k tabuľke v inej databáze.

Ak chcete vytvoriť novú tabuľku, použite príkaz SELECT... INTO namiesto vytvorenia vytvárajúci dotaz.

Ak chcete pred spustením pripájacieho dotazu zistiť, ktoré záznamy sa pridajú, najprv vykonajte a zobrazte výsledky dotaz Select, ktorý používa rovnaké kritériá výberu.

Pripájací dotaz skopíruje záznamy z tabuliek do iných tabuliek. Tento dotaz nemá žiadny vplyv na tabuľky obsahujúce záznamy, ktoré chcete pripojiť.

Môžete zadávať hodnotu pre každé pole v novom zázname pomocou klauzuly VALUES namiesto pripájania existujúcich záznamov z inej tabuľky. Ak vynecháte zoznam polí, klauzula VALUES musí zahŕňať hodnotu pre každé pole v tabuľke, inak sa operácia INSERT nepodarí. Pre každý ďalší záznam, ktorý chcete vytvoriť, použite ďalší príkaz INSERT INTO s klauzulou VALUES.Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×