Príkaz DELETE

Vytvorí odstraňovací dotaz na odstránenie záznamov z jedného alebo viacerých tabuliek uvedených v klauzule FROM, ktoré vyhovujú klauzule WHERE.

Syntax

DELETE [tabuľka. *]
FROM tabuľka
WHERE kritériá

Príkaz DELETE pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

tabuľka

Voliteľný názov tabuľky, z ktorej sú odstránené záznamy.

tabuľka

Názov tabuľky, z ktorej sú odstránené záznamy.

kritériá

To je výraz, ktorý určuje, ktoré záznamy chcete odstrániť.


Poznámky

Príkaz DELETE je mimoriadne užitočný, ak chcete odstrániť viacero záznamov.

Použitím metódy Execute s príkazom DROP môžete zrušiť celú tabuľku z databázy. Ak tabuľku odstránite, štruktúra sa stratí. Naopak, pri použití príkazu DELETE sa zrušia len údaje; štruktúra tabuľky a všetky jej vlastnosti, ako napríklad atribúty a indexy polí, zostanú nezmenené.

Príkazom DELETE môžete zrušiť záznamy z tabuliek, ktoré s ostatnými tabuľkami majú vzťah „one-to-many“. Kaskádové odstraňovanie môže spôsobiť, že sa odstránia aj tabuľkové záznamy závisiace od záznamov v jednej tabuľke, ktoré sa odstránili. Napríklad vo vzťahu medzi tabuľkami Zákazníci a Objednávky, tabuľka Zákazníci je na strane „one“ a tabuľka Objednávky je na strane „many“ tohto vzťahu. Odstránenie záznamu z tabuľky Zákazníkov povedie k odstráneniu súvisiacich záznamov v tabuľke Objednávky, ak sa zadá možnosť kaskádového odstránenia.

Odstraňovací dotaz odstráni všetky záznamy, nie iba údaje v konkrétnych poliach. Ak chcete odstrániť hodnoty v konkrétnom poli, vytvorte aktualizačný dotaz, ktorý zmení hodnotu na Null.

Dôležité : 

  • Navyše, po odstránení záznamov pomocou odstraňovacieho dotazu nie je možné operáciu vrátiť späť. Ak chcete zistiť, ktoré záznamy sa odstránia, najskôr preskúmajte výsledky pre dotaz Select, ktorý používa rovnaké kritériá, a potom spustite odstraňovací dotaz.

  • Vždy si uchovávajte záložné kópie svojich údajov. Ak odstránite nesprávne záznamy, môžete ich znova načítať zo svojich záložných kópií.Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×