Príkaz CREATE TABLE

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvorí novú tabuľku.

Poznámka : Databázový stroj programu Microsoft Access nepodporuje použitie VYTVORENIE TABUĽKY, alebo v ľubovoľnej DDL výkazov, pomocou programu Microsoft Access databázový nástroj databázy. Použite metódy DAO Create.

Syntax

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabuľka (pole1 typ [(veľkosť)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, pole2typ [(veľkosť)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT viacpoľový index [, ...]])

Príkaz CREATE TABLE pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

tabuľka

Názov tabuľky, ktorá bude vytvorená.

pole1, pole2

Názov poľa alebo polí, ktoré sa majú vytvoriť v novej tabuľke. Musíte vytvoriť aspoň jedno pole.

typ

Typ údajov poľa v novej tabuľke.

veľkosť

Veľkosť poľa v znakoch (iba polia typu Text a Binary).

index1, index2

Klauzula CONSTRAINT, ktorá definuje jednopoľový index.

viacpoľový index

Klauzula CONSTRAINT, ktorá definuje viacpoľový index.


Poznámky

Na definovanie novej tabuľky a jej polí a obmedzení polí použite príkaz CREATE TABLE. Ak je pre pole zadané NOT NULL, potom musia mať nové záznamy v tomto poli platné údaje.

Klauzula CONSTRAINT vytvára obmedzenia poľa a dá sa použiť na vytvorenie primárny kľúč. Príkaz CREATE INDEX sa dá tiež použiť na vytvorenie hlavného kľúča alebo ďalších indexov v prípade existujúcich tabuliek.

Príkaz NOT NULL sa dá použiť pre jedno pole alebo v rámci pomenovanej klauzuly CONSTRAINT, ktorá sa vzťahuje buď na jednopoľovú, alebo na viacpoľovú pomenovanú klauzulu CONSTRAINT. Obmedzenie NOT NULL sa však dá pre pole použiť iba raz. Pokus o viacnásobné použitie tohto obmedzenia bude mať za následok chybu počas spustenia.

Keď sa vytvorí tabuľka TEMPORARY, je viditeľná iba v rámci relácie, v ktorej bola vytvorená. Pri ukončení relácie sa automaticky odstráni. K dočasným tabuľkám môžu získať prístup viacerí používatelia.

Atribút WITH COMPRESSION sa môže použiť iba s typmi údajov CHARACTER a MEMO (tiež známe ako TEXT) a ich synonymami.

Atribút WITH COMPRESSION sa pridal pre stĺpce CHARACTER z dôvodu zmeny na formát zobrazenia znakov kódu Unicode. Znaky kódu Unicode vyžadujú pre každý znak dva bajty. Pre existujúcu databázu programu Microsoft Access, ktorá väčšinou obsahuje znakové údaje, to môže znamenať, že databázový súbor by sa dvojnásobne zväčšil, ak by sa konvertoval na formát programu Microsoft Access. Avšak, zobrazenie mnohých tabuliek znakov v kóde Unicode, ktoré sa predtým zaznačovali ako jednobajtové tabuľky znakov (SBCS), sa dá ľahko skomprimovať na jednobajtové. Ak sa s týmto atribútom zadefinuje stĺpec CHARACTER, údaje sa pri ukladaní budú automaticky komprimovať a pri načítaní zo stĺpca sa budú dekomprimovať.

Stĺpce MEMO sa dajú tiež definovať na ukladanie údajov v komprimovanom formáte. Je tu však obmedzenie. Skomprimujú sa iba inštancie stĺpca MEMO, ktoré majú po skomprimovaní veľkosť najviac 4 096 bajtov. Všetky ostatné inštancie stĺpca MEMO zostanú neskomprimované. To znamená, že v rámci danej tabuľky, v danom stĺpci MEMO, môžu byť niektoré údaje skomprimované a niektoré neskomprimované.Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×