Práca v režime offline s tabuľkami prepojenými so zoznamami lokality SharePoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na prácu v režime offline s údajmi prepojenými so zoznamom na lokalite Windows SharePoint Services 3.0 môžete použiť program Microsoft Office Access 2007. Môže to byť užitočné napríklad v prípade, ak potrebujete byť mimo pracoviska, alebo ak potrebujete pracovať, keď server nie je k dispozícii.

Obsah tohto článku

Prehľad

Prijať údaje zoznamu lokality SharePoint v režime offline

Synchronizácia v režime offline zoznamoch s údajmi zo servera

Riešenie konfliktov údajov

Opätovné pripojenie prepojených tabuliek, keď pracujete v režime offline

Práca v režime offline funkcie nie sú k dispozícii pri použití starších formátoch súborov databázy

Prehľad

Potrebujete zadávať údaje zoznamu, keď ste odpojení od servera? Alebo potrebujete vytvoriť zostavu, formulár alebo dotaz, ktorý je založený na zozname? Môže sa napríklad stať, že potrebujete klientovi poskytnúť katalóg súčastí, keď ste na cestách. Ak ste zoznamy lokality SharePoint prepojili s tabuľkami programu Access, môžete tieto údaje previesť do režimu offline.

Pred prácou s údajmi z lokality SharePoint v režime offline je najprv nutné vytvoriť prepojenia medzi tabuľkami programu Access a zoznamami lokality SharePoint.

Potom môžete previesť zoznamy do režimu offline a aktualizovať ich alebo analyzovať ich pomocou programu Access. Keď sa znova pripojíte, môžete údaje synchronizovať, aby databáza aj zoznamy boli aktualizované. Ak databáza obsahuje dotazy a zostavy, môžete ich použiť na analýzu údajov. Môžete napríklad použiť zostavu v programe Access na zhrnutie údajov.

Ak aktualizujete údaje v režime offline, po opätovnom pripojení na server môžete svojimi zmenami aktualizovať server. Ak sa vyskytnú konflikty (ak napríklad niekto iný aktualizuje ten istý záznam na serveri, alebo ak tento používateľ tiež pracuje v  režime offline), môžete ich vyriešiť počas synchronizácie.

Tabuľky programu Access môžete prepojiť so zoznamami viacerými spôsobmi. Môžete napríklad presunúť databázu na lokalitu služby SharePoint, ktorá má svoje zoznamy tiež prepojené s tabuľkami v databáze. Môžete tiež exportovať údaje zo zoznamu v údajovom v zobrazení na lokalite služby SharePoint do tabuľky programu Access. Prepojenia na ďalšie informácie o prepájaní so zoznamami nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Prevedenie údajov zoznamu lokality SharePoint do režimu offline

Ak chcete použiť túto procedúru, je nutné prepojiť tabuľky programu Access so zoznamami lokality SharePoint.

Poznámka : Ak máte databázu, ktorá je už publikovaná na lokalite SharePoint, je najprv nutné vytvoriť lokálnu kópiu databázy a potom previesť zoznamy do režimu offline.

 1. Otvorte databázu, ktorá je prepojená so zoznamami lokality SharePoint.

 2. V skupine Zoznamy lokality SharePoint na karte Externé údaje kliknite na položku Pracovať v režime offline.

Poznámka : Ak tlačidlo Pracovať v režime offline nie je k dispozícii, tabuľky nie sú prepojené so zoznamami lokality SharePoint alebo údaje zoznamu už sú prevedené do režimu offline.

Na začiatok stránky

Synchronizovanie zoznamov v režime offline s údajmi zo servera

 1. Otvorte databázu, ktorá je prepojená so zoznamami lokality SharePoint.

 2. V skupine Zoznamy lokality SharePoint na karte Externé údaje kliknite na položku Synchronizovať.

Na začiatok stránky

Riešenie konfliktov údajov

Ak sa vyskytne konflikt zmeny, ktorú ste vykonali v režime offline, so zmenou, ktorú vykonal iný používateľ na serveri, zobrazí sa dialógové okno Vyriešiť konflikty.

V dialógovom okne sa zobrazujú informácie o konflikte, čiže príčina výskytu chyby, a možnosti na opätovné odoslanie údajov alebo na zahodenie zmien. Ak sa vyskytlo viacero chýb, podrobnosti o jednotlivých chybách môžete zobraziť po kliknutí na tlačidlá Predchádzajúce a Ďalšie v dialógovom okne. Niektoré chyby je možné vyriešiť iba zahodením zmien.

V mriežke s podrobnosťami v dialógovom okne Vyriešiť chyby sa zobrazujú všetky stĺpce v aktuálnom zobrazení. V príslušnom riadku sa v mriežke s podrobnosťami zobrazí vykonaná zmena. Nemôžete upravovať zobrazené hodnoty, ale môžete kliknúť na jednotlivé stĺpce a zobraziť ďalšie podrobnosti.

 • V dialógovom okne Vyriešiť chyby vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zachovať zmeny vybratej položky vykonané na serveri, kliknite na položku Zahodiť vlastné zmeny.

  • Ak sa chcete znova pokúsiť o odoslanie vlastných zmien vybratej položky, kliknite na položku Zopakovať pokus o vykonanie vlastných zmien.

   V závislosti od situácie bude možno potrebné určitý čas počkať, kým sa problém nevyrieši. Ak napríklad nemôžete synchronizovať svoje zmeny v dôsledku problémov so sieťovým pripojením, mali by ste počkať, kým nebudete znova pripojení.

  • Ak chcete zachovať zmeny vykonané na serveri pre všetky položky, kliknite na položku Zahodiť všetky vlastné zmeny.

  • Ak sa chcete pokúsiť o opätovné odoslanie vlastných zmien pre všetky položky, kliknite na položku Zopakovať pokus o vykonanie všetkých vlastných zmien.

   V závislosti od situácie bude možno potrebné určitý čas počkať, kým sa problém nevyrieši. Ak napríklad nemôžete synchronizovať svoje zmeny v dôsledku problémov so sieťovým pripojením, mali by ste počkať, kým nebudete znova pripojení.

   Poznámky : 

   • Ak je chybu možné vyriešiť iba zahodením vlastných zmien, tlačidlá na opakovanie pokusu o odoslanie vlastných zmien nemusia byť k dispozícii.

   • Dialógové okno môžete zatvoriť aj bez vykonania akcie, ale prechod zo zoznamu, aktualizácia zoznamu alebo vykonanie zmien vo vypočítavanom stĺpci budú možné až po odstránení chyby.

Na začiatok stránky

Opätovné pripojenie prepojených tabuliek po práci v režime offline

Po opätovnom pripojení prepojených tabuliek sa synchronizujú všetky zmeny, ktoré ste vykonali v údajoch alebo v objektoch.

 1. Otvorte databázu, ktorá je prepojená so zoznamami lokality SharePoint.

 2. V skupine Zoznamy lokality SharePoint na karte Externé údaje kliknite na položku Pracovať v režime online.

  Poznámka : Ak chcete zahodiť vlastné zmeny vykonané v režime offline, kliknite na položku Zahodiť zmeny v skupine Zoznamy lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Práca v režime offline funkcie nie sú k dispozícii pri použití starších formátoch súborov databázy

Ak databázu, s ktorým pracujete nepoužíva Access 2007 formát databázového súboru (ACCDB, ACCDE), práca v režime offline funkcie nie sú k dispozícii. Ak chcete použiť tieto funkcie, Konverzia databázy na formát súboru Access 2007.

Ďalšie informácie o konvertovaní databázu do formátu súboru Access 2007 nájdete prepojenia v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×