Práca so šablónami vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Práca so šablónami vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word 2016 môžete ovládať prostredníctvom klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, a vďaka šablónam so zjednodušeným ovládaním v programe Word 2016 rýchlo písať rôzne dokumenty, napríklad sprievodné listy, životopisy a letáky o podujatiach. S formátovaním a štýlmi si nemusíte robiť ťažkú hlavu. Čakajú na vás v šablóne.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o šablónach

Šablóna je kolekcia preddefinovaných nastavení formátovania, štýlov a zástupných textov. V programe Word 2016 nájdete viacero šablón so zjednodušeným ovládaním, ktoré umožňujú napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták k podujatiu, odbornú štúdiu alebo zoznam úloh.

Čítačka obrazovky vám prečíta zástupné texty v poliach formulára v šablóne. Zástupné texty v poliach formulára nahradíte napísaním vlastných textov. Z jedného poľa formulára na ďalšie prejdete stlačením klávesu so šípkou nahor, klávesu so šípkou nadol alebo tabulátora.

Zmeny vykonané v súbore založenom na šablóne neovplyvnia pôvodnú šablónu. Keď na základe šablóny vytvoríte nový dokument, vždy ide o samostatný súbor. Súbor si preto nezabudnite uložiť. Ak si chcete vytvoriť vlastnú šablónu alebo upraviť niektorú existujúcu, pokyny nájdete v téme: Vytvorenie šablóny.

Vyhľadávanie šablón so zjednodušeným ovládaním

Poznámka: Na vyhľadávanie online šablón sa vyžaduje internetové pripojenie.

 1. Otvorte Word 2016.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F na klávesnici prejdite na kartu Súbor.

 3. Stlačením klávesu N otvorte kolekciu šablón. Ozve sa: „Selected, New tab item.“ („Vybraté, položka Nová karta.“)

 4. Ak chcete prehľadávať šablóny so zjednodušeným ovládaním, stlačte kláves S. Ozve sa: „Search for Online Templates.“ („Hľadanie online šablón.“) Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „šablóny so zjednodušeným ovládaním“ a stlačte kláves Enter.

 5. Pomocou klávesov so šípkami nájdite vo výsledkoch hľadania vhodnú šablónu. Pri prechádzaní jednotlivými šablónami sa ozvú ich názvy.

 6. Šablónu vyberiete stlačením klávesu Enter. Ozve sa: „Selected, Create <názov šablóny> button.“ („Vybraté, tlačidlo Vytvoriť šablónu <názov šablóny>.“)

  V JAWS sa ozve: „File New tab, <popis šablóny>“. („Karta Súbor Nové, <popis šablóny>.“)

 7. Ak chcete začať pracovať s dokumentom, stlačte kláves Enter. Ozve sa „<názov dokumentu> Word window. A new document based on the template is now ready for editing.“ („Okno Wordu, <názov dokumentu>. Teraz môžete upravovať nový dokument založený na šablóne.“)

  V JAWS sa ozve prvé pole formulára v šablóne.

Príklad: Písanie sprievodného listu pomocou šablóny

Túto predformátovanú šablónu programu Word 2016 môžete použiť napríklad na vytvorenie profesionálneho sprievodného listu tvoriaceho súčasť životopisu.

 1. V programe Word 2016 vyhľadajte podľa pokynov v časti Vyhľadávanie šablón so zjednodušeným ovládaním vyššie šablóny so zjednodušením ovládania.

 2. Vo výsledkoch hľadania stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Cover Letter button.“ („Tlačidlo Sprievodný list.“)

  Poznámka: Ak je sprievodný list prvou šablónou vo výsledkoch hľadania, vyberie sa automaticky.

  Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Selected Create Cover Letter button.“ („Vybraté tlačidlo Vytvoriť sprievodný list.“) Ak chcete vytvoriť nový dokument z tejto šablóny, stlačte kláves Enter.

 3. Sprievodný list sa otvorí na karte Domov. Ozve sa: „<názov dokumentu>, Word window, <názov dokumentu> editing. („<Názov dokumentu>, okno Wordu, úprava dokumentu <názov dokumentu>.“

  Ak používate JAWS, zameranie sa presunie priamo na prvé pole formulára a ozve sa „Your Name“ („Vaše meno“). Zadajte svoje meno a potom prejdite na krok 5.

 4. Ak chcete pridať svoje meno, stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Your Name“ („Vaše meno“). Potom zadajte svoje meno.

 5. Ak chcete pridať ulicu, mesto a PSČ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Address, City, ST Zip Code.“ („Adresa, mesto, PSČ“). Potom zadajte informácie o adrese.

 6. Ak chcete pridať telefónne číslo, stlačte tabulátor. Ozve sa: „Telephone“ („Telefón“). Potom zadajte telefónne číslo.

 7. Ak chcete pridať e-mailovú adresu, stlačte tabulátor. Ozve sa: „E-mail.“ Potom zadajte e-mailovú adresu.

 8. Ak chcete do sprievodného listu pridať dátum, stlačte tabulátor. Ozve sa: „Date“ („Dátum“). Potom zadajte dátum.

 9. Ak chcete pridať meno príjemcu, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Recipient Name“ („Meno príjemcu“). Potom zadajte meno príjemcu.

 10. Ak chcete zadať pracovnú pozíciu, názov spoločnosti, ulicu, mesto a PSČ príjemcu, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Title, Company, Address, City, ST ZIP Code“ („Pracovná pozícia, spoločnosť, adresa, mesto, PSČ“). Potom zadajte informácie o príjemcovi.

 11. Ak chcete pridať meno príjemcu po oslovení, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Recipient Name“ („Meno príjemcu“). Potom zadajte meno príjemcu.

 12. Ak chcete pridať základný text sprievodného listu, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa popis zástupného textu. Potom zadajte text. Zástupný text sa odstráni.

  Tip: Ak chcete do sprievodného listu pridať hypertextové prepojenie, napríklad na online životopis, pokyny nájdete v téme: Vytvorenie alebo úprava hypertextového prepojenia.

 13. Ak chcete prejsť na záver sprievodného listu, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Sincerely“ („S pozdravom“).

  Poznámka: V niektorých prípadoch záverečný text „S pozdravom“ nie je poľom formulára v šablóne. Text, ktorý nie je poľom formulára, však môžete upraviť odstránením vopred naformátovaného textu a následným zadaním vlastného textu.

  V JAWS sa ozve: „Out of form field“ („Pole nie je poľom formulára“) v prípade textu, ktorý nie je poľom formulára. Potom sa ozve samotný text: „Sincerely“ („S pozdravom“).

 14. Ak chcete list podpísať svojím menom, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Your Name, selected, edit“ („Vaše meno, vybraté, upraviť“). Potom zadajte svoje meno.

 15. Sprievodný list uložíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S. Pokyny týkajúce sa ukladania wordového dokumentu nájdete v téme Uloženie dokumentu vo Worde.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na pridanie alebo úpravu textu v dokumente vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×