Office
Prihlásenie

Práca s webovými časťami filtra

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webové časti filtra menia zobrazenie údajov zobrazených v inej webovej časti na základe určitých kritérií. Webová časť napríklad môže spôsobiť, že vo finančnej správe sa zobrazia iba hodnoty od určitého roku alebo to, že sa v zozname študentov triedy zobrazia len mená študentov, ktorí dokončili určitú úlohu.

Webová časť filtra umožňuje zobrazenie ikony filtra na stránke a požadovanie vstupu používateľa, napríklad dátumu alebo textu, na vytvorenie kritérií filtra. Webová časť filtra môže tiež pracovať automaticky. Nemusí sa zobraziť na stránke na filtrovanie a môže použiť kritériá na filtrovanie od tretej webovej časti, napríklad Filter aktuálneho používateľa. Webové časti filtra, ktoré nie sú viditeľné na stránke, sa nazývajú kontextové webové časti. Filtrujú výsledky automaticky bez vstupu používateľa.

Webové časti filtra spolupracujú so zoznamami lokality SharePoint, s údajmi zo služby Microsoft SQL Server Analysis Services, verzií 2005 a 2008, a s údajmi, ktoré sú súčasťou služby Business Connectivity Services.

Obsah tohto článku

Spôsoby používania filtrov

Typy filtrov

Pomocou filtrov

Spôsoby použitia filtrov

Nasledujúce modelové situácie ilustrujú dva z viacerých spôsobov, ktoré možno použiť na filtrovanie webových častí:

  • Jeff Smith chce komunikovať príjmy produkt každý mesiac. Historicky Jeff zobrazené SQL Server Analysis Services zostavy vytvorené v aplikácii Contoso predaj, a potom skopíruje informácie do e-mailovej správe distribuovať ju do svojho tímu.

    Teraz, Jeff pridá v tej istej správe SQL Server Analysis Services jeho tabule (dashboard) mesačne, ako aj správu, ktorá ukazuje sťažností podľa produktu. Jeff pridá filter webovej časti tak, aby používatelia tabule (dashboard) môžete vybrať produkt majú záujem. To nastavuje filter zobrazíte zoznam produktov a nové sťažností podľa produktu mesačný výkaz a existujúceho produktu výnosy podľa mesiaca zostavy sa spája filter. Po jeho členovia tímu Zobraziť stránky, môžu vidieť údajov na predvolený produkt Jeff nastaviť pre správy, ale môžete vybrať aj ľubovoľný produkt zo zoznamu. Keď člen tímu rozhodne iný produkt, filter sa zmení všetky údaje vo všetkých pripojených webových častí.

  • Regionálna vedúca predaja Christina Lee používa tabuľu oddelenia na kontrolu mesačných údajov. Všimne si, že kľúčový indikátor výkonu spokojnosti zákazníka je žltý, čo naznačuje, že je vo varovnom režime. Kliknutím na indikátor môže prejsť na webovú stránku zobrazujúcu indikátor, kde nájde vysvetlenie, prečo je indikátor žltý, a tri zostavy, ktoré poskytujú ďalšie informácie.

    Filter sa zobrazí len prvky, ktoré sú špecifické pre Christina je delenie. Iných manažérov predaja v spoločnosti Christina je možné zobraziť rovnaké tabule (dashboard), ale ich zobrazenie sa líši. Filter prispôsobí každého zobrazenia pre konkrétne delenie.

Na začiatok stránky

Typy filtrov

Typy webových častí filtra, ktoré používate a ako ich používať závisí od zdroja údajov, typ interakcie chcete používateľa a výsledky, ktoré chcete. Existuje deväť typy filtrov Microsoft SharePoint Server 2010 spolu s webová časť akcie filtra, ktorý vám umožní pridať tlačidlo filter na stránku tak, aby používateľov môžete vybrať, kedy sa má obnoviť údaje na stránke k dispozícii.

Nasledujúce webové časti filtra umožňujú používateľom manuálne určovať hodnoty, ktoré budú filtrovať údaje zobrazené na stránke:

Webová časť

Popis

Dátumový filter

Môžete zadať predvolený dátum alebo ponechať hodnotu prázdnu. Používatelia môžu dátum vybrať z rozbaľovacieho kalendára, alebo môžu jeho hodnotu zadať do poľa na webovej stránke v tvare m/d/rrrr.

Textový filter

Môžete požadovať, aby používatelia zadali text, alebo môžete poskytnúť predvolený text.

Nasledujúce webové časti filtra umožňujú používateľom vyberať v zozname hodnôt:

Webová časť

Popis

Filter pre výber

Tento filter umožňuje zadať hodnoty na table s nástrojmi webovej časti. Používatelia si vyberú jednu z hodnôt rozbaľovacej ponuky, ktorá sa zobrazuje na stránke.

Filter služby Business Data Connectivity

Táto webová časť umožňuje zadať zoznam hodnôt z katalógu podnikových údajov a následne zadať položku Stĺpec hodnôt. Okrem toho je možné pridať možnosť Stĺpec popisu.

Ak je napríklad entitou položka Produkty, položky Aplikácia AdventureWorks a Stĺpec hodnôt môžu byť položkou Názov. Ak pridáte položku Stĺpec popisu, pridá táto webová časť filtra dialógové okno výberu, ktoré umožní používateľovi použiť rozbaľovací zoznam na vyhľadanie produktov podľa hodnôt Popis, Kľúč alebo Názov.

Filter zoznamu lokality SharePoint

Ak chcete konfigurovať tento filter, ukážte na zoznam lokality SharePoint a zadajte hodnoty stĺpca, napríklad názov, popis, dátum alebo typ dokumentu. Používatelia môžu prejsť do zoznamu a vybrať typ položky, ktorý určíte.

Filter služby SQL Server Analysis Services

Tento filter umožňuje vybrať pripojenie údajov z webovej časti na aktuálnu webovú stránku alebo z knižnice pripojení údajov lokality SharePoint či knižnice pripojenia údajov balíka Office. Následne je potrebné zadať rozmery a hierarchiu. Používatelia si potom môžu vybrať z výsledného zoznamu hodnôt.

Tieto webové časti filtra automaticky filtrujú údaje, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke:

Webová časť

Popis

Filter aktuálneho používateľa

Poskytuje aktuálne prihlasovacie meno používateľa alebo vybratú vlastnosť profilu lokality SharePoint.

Filter pre reťazec dotazu (adresa URL)

Zadáva konštantné hodnoty z iného zdroja, ktoré boli nakonfigurované na table s nástrojmi.

Filter pre polia stránky

Poskytuje hodnotu stĺpca v riadku zoznamu, ktorý je spojený s aktuálnou stránkou.

Na začiatok stránky

Používanie filtrov

Používanie filtrov pozostáva z troch krokov:

  • pridanie filtra na webovú stránku,

  • konfigurácia nastavenia filtra,

  • pripojenie filtra na iné webové časti na stránke (voliteľný krok).

Pridanie webovej časti filtra na stránku

Pridanie webovej časti filtra na stránku sa podobá pridaniu ľubovoľnej inej webovej časti na stránku. Ak chcete použiť filter, ktorý požaduje zadanie používateľom, pouvažujte nad umiestnením webovej časti na stránku. Okrem toho názov zadaný pre filter na table s nástrojmi slúži na stránke pre textové pole alebo ponuku ako popis.

Konfigurácia nastavenia filtra

Nastavenie filtra sa konfiguruje pomocou tably s nástrojmi webovej časti. Každá tabla s nástrojmi má iné možnosti, ktoré závisia od nastavovaného typu filtra.

Pripojenie filtra na iné webové časti na stránke

Používanú webovú časť filtra môže byť potrebné pripojiť na inú webovú časť stránky. Je to tak napríklad v prípade, ak sa používajú filtre s webovými časťami Excel Web Access. Je možné pripojiť webové časti filtra, ktoré sa používateľovi buď zobrazujú, alebo nie. Zobrazené webové časti môžu požadovať zadanie vstupov od zobrazovača stránky, napríklad výber zo zoznamu produktov. Nezobrazená webová časť, napríklad filter aktuálneho používateľa, automaticky filtruje údaje v cieľovej webovej časti v závislosti od osoby prihlásenej na počítač.

Ak je filter k dispozícii na pripojenie na inú webovú časť stránky, ponuka Pripojenia sa zobrazuje v ponuke webovej časti. Pripojenie medzi webovou časťou filtra a inou webovou časťou na stránke môže byť inicializované z oboch strán.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×