Práca s viacerými kalendármi v Outlooku na webe pre podniky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Prihláste sa do služby Outlook na webe použitím pracovného alebo školského konta v službách Office 365.

Tento článok sa týka služby Outlook na webe. Používate niečo iné?

Skúste Outlook.com | Outlook 2013 alebo 2016 | Outlook 2010

Outlook na webe pre podniky umožňuje naraz zobraziť viacero kalendárov. Všetky kalendáre môžu tvoriť súčasť vášho konta alebo môže ísť o kombináciu vašich vlastných kalendárov a kalendárov používateľov z vašej organizácie aj mimo nej. Informácie o zdieľaní kalendárov a pridávaní kalendárov, ktoré patria iným používateľom, do svojho zobrazenia kalendára nájdete v témach Zdieľanie kalendára v Outlooku na webe pre podnikyOtvorenie internetového kalendára v Outlooku na webe pre podniky.

Obsah článku

Ako vytvorím nový kalendár?

Práca so skupinami kalendárov

Správa viacerých kalendárov

Zobrazenie viacerých kalendárov súčasne

Vytváranie položiek v rôznych kalendároch

Ako vytvorím nový kalendár?

V prípade potreby môžete vytvoriť ďalšie kalendáre svojho konta pomocou kontextovej ponuky. Môžete napríklad vytvoriť osobitný kalendár pre termíny projektov alebo plán športového tímu.

Vytvorenie nového kalendára

Ak sa nechystáte vytvárať množstvo kalendárov, Moje kalendáre sú vhodným miestom na vytvorenie kalendára. Ak predpokladáte, že budete vytvárať mnoho kalendárov, na ich usporiadanie môžete vytvoriť skupiny kalendárov. Prečítajte si časť Práca so skupinami kalendárov.

 1. Na navigačnej table vyberte položku Nový kalendár Ikona Pridať , ktorá sa nachádza vedľa položky Moje kalendáre.

  Pridanie nového kalendára
 2. Do poľa Názov kalendára zadajte názov nového kalendára a potom stlačte kláves Enter.

  Pridanie mena do nového kalendára

Vytvorenie kalendára v priečinku Iné kalendáre

V priečinku Iné kalendáre môžete vytvoriť ďalší kalendár spôsobom, akým ste ho vytvorili v priečinku Moje kalendáre.

 1. Na navigačnej table vyberte položku Nový kalendár Ikona Pridať , ktorá sa nachádza vedľa položky Iné kalendáre.

 2. Do poľa Názov kalendára zadajte názov nového kalendára a stlačte kláves Enter.

Kalendár môžete taktiež otvoriť z adresára alebo z internetu.

Na začiatok stránky

Práca so skupinami kalendárov

Skupiny kalendárov ponúkajú príležitosť na vytvorenie kalendárov, ktoré slúžia na špecifické účely alebo sa zameriavajú na špecifickú činnosť. Môžete napríklad vytvoriť skupinu kalendárov pre svoje oddelenie a pridať tímový kalendár, do ktorého môžu všetci používatelia zadávať svoje dni dovolenky. Skupina kalendárov môže byť ideálnym pomocníkom v prípade, ak sa vaša organizácia zúčastňuje na výročnom stretnutí, ktoré zahŕňa mesačné schôdze a vyžaduje dokončenie cielených aktivít do určitého dátumu.

Prehľadávanie skupín

Skôr než vytvoríte novú skupinu kalendárov, môžete prehľadávať existujúce skupiny a zistiť, či nepoužívate duplicitný názov skupiny.

 1. V časti Skupiny vyberte položku Prehľadávať skupiny. Na navigačnej table sa zobrazia dostupné adresáre s predvoleným výberom možnosti Všetky skupiny.

  Priečinky a adresáre, ktoré sa zobrazia pri prehľadávaní Skupín v Kalendári pre Outlook na webe pre podniky
 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Posúvajte sa dostupnými skupinami dovtedy, kým nenájdete požadovanú skupinu.

  • Do poľa Hľadať všetky skupiny zadajte špecifický názov a stlačte kláves Enter alebo vyberte možnosť Vyhľadanie podpory . Možné zhody sa zobrazia pod vyhľadávacím poľom.

Vytvorenie skupiny

 1. Vyberte položku Vytvoriť skupinu. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí dialógové okno Vytvorenie skupiny.

  Vytvorenie skupiny v Kalendári pre Outlook na webe pre podniky
 2. Do poľa Výber názvu zadajte názov novej skupiny.

  Poznámka : Počas zadávania názvu bude Outlook prehľadávať existujúce skupiny, aby zistil, či je daný názov dostupný. Bezprostredne pod časťou Identifikácia skupiny sa zobrazí oznámenie Nie je k dispozícii alebo K dispozícii. Ak sa zobrazí oznámenie Nie je k dispozícii, vyberte iný názov.

 3. V poli Identifikácia skupiny môžete prijať navrhovaný identifikačný názov alebo môžete vybrať položku Upraviť Ikona Upraviť , odstrániť aktuálny názov a zadať nový názov. Vo vytváraní novej skupiny pokračujte výberom poľa Pridať popis.

  Poznámka : Pole Názov skupiny môže obsahovať symboly, v poli Identifikácia skupiny však nie je možné zadať symboly. V poli Identifikácia skupiny nie je možné použiť ani medzeru.

 4. Do textového poľa Pridať popis zadajte popis novej skupiny.

 5. V rozbaľovacom poli Ochrana osobných údajov vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Verejné – obsah sa zobrazuje každému (predvolené nastavenie)

  • Súkromné – obsah sa zobrazuje len schváleným členom

 6. V rozbaľovacom zozname Jazyk oznámení zo skupiny vyberte príslušný jazyk.

 7. Ak chcete, aby noví členovia dostávali konverzácie skupiny a udalosti kalendára do svojho priečinka doručenej pošty, začiarknite políčko prihlásenia na odber.

 8. Výberom položky Vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť skupinu uložíte skupinu, ktorú ste práve vytvorili. Teraz môžete pridať členov do skupiny.

 9. Do poľa Pridať členov zadajte meno osoby, ktorá dostane e-mail s oznámením o novej skupine.

  Poznámka : Počas písania bude Outlook ponúkať mená ľudí, s ktorými ste korešpondovali a ktoré sa zhodujú s vaším zadaním. Meno môžete vybrať v zozname návrhov, ktorý sa zobrazí pod poľom Pridať členov, alebo môžete vybrať možnosť Hľadať v adresári.

  Pridávanie členov môžete odložiť výberom možnosti Teraz nie.

 10. Po výbere možnosti Pridať sa novému členovi odošle e-mailová správa.

Odstránenie vytvorenej skupiny

 1. V časti Skupiny vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom vyberte položky Zobraziť podrobnosti > Upraviť skupinu. Pokračujte krokom 4.

  • Vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na paneli s ponukami Kalendár vyberte položku Viac Ikona Viac .

 3. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte položku Upraviť skupinu.

  Kontext skupiny v Kalendári alebo kontextová ponuka so zvýraznenou možnosťou Upraviť skupinu. Táto ponuka sa zobrazí po výbere tlačidla Ďalšie akcie na paneli s ponukami jednotlivých skupín.
 4. V dialógovom okne Úprava skupiny, ktoré sa zobrazí na pravej strane obrazovky, vyberte v dolnej časti okna položku Odstrániť skupinu Ikona Odstrániť dialógového okna Povolenia pošty .

 5. V zobrazenom okne s potvrdením Chcete odstrániť skupinu? začiarknite políčko Rozumiem, že skupina sa natrvalo odstráni a potom vyberte položku Odstrániť.

  Okno potvrdenia Odstrániť skupinu pre vami vytvorenú skupinu v Kalendári, v ktorej sa nachádza začiarkavacie políčko, potvrdzujúce, že skupina bola natrvalo odstránená.

  Poznámka : Ak toto políčko nezačiarknete, zobrazí sa výzva na potvrdenie odstránenia skupiny. Vyberte položku OK. Okno s potvrdením Chcete odstrániť skupinu? sa zobrazí znova. Ak ste zmenili názor na odstránenie skupiny, vyberte položku Zrušiť. V opačnom prípade začiarknite toto políčko a potom vyberte položku Odstrániť.

Kontextovú ponuku existujúcej skupiny môžete použiť aj na premenovanie skupiny, vytvorenie alebo otvorenie nového kalendára v tejto skupine.

Poznámka :  Kalendáre môžete medzi skupinami premiestňovať.

Na začiatok stránky

Správa viacerých kalendárov

 • Zobrazenie kalendára. Výberom možnosti zahodiť môžete pridať kalendár do zobrazenia kalendára alebo ho z neho odstrániť. Stačí, ak ukážete na kalendár v hornej časti okna kalendára, a možnosť zahodiť sa zapne alebo vypne.

 • Ďalšie možnosti. K dispozícii máte možnosť premenovania, odstránenia, zdieľania alebo aktualizácie povolení, alebo zmeny farby kalendárov, ktoré vlastníte. Vyberte kalendár a kliknutím pravým tlačidlom myši (ak používate myš) alebo dotykom a podržaním (ak používate dotykové zariadenie) otvorte kontextovú ponuku.

 • Ak ste do zobrazenia kalendára pridali kalendár, ktorý patrí inej osobe, pomocou kontextovej ponuky ho budete môcť premenovať, odstrániť alebo zmeniť jeho farbu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie viacerých kalendárov súčasne

 • Ku kontu môžete pridať ľubovoľný počet kalendárov, no naraz si môžete zobraziť maximálne 10. Ak používate zobrazenie Týždeň, Pracovný týždeň alebo Mesiac a máte zapnutých viacero kalendárov, kalendáre sa zlúčia do jedného zobrazenia. Podľa farieb kalendárov budete vedieť, ktoré položky patria do jednotlivých kalendárov. Farba pozadia nepracovného času sa tiež zmení podľa aktívneho kalendára.

 • Ak používate zobrazenie Deň, v pravom hornom rohu okna kalendára môžete vybrať možnosť Tlačidlo Zlúčiť kalendár je k dispozícii len v prípade, ak sú v zobrazení Deň znázornené viaceré kalendáre. alebo Tlačidlo Rozdelenie kalendára je k dispozícii len v prípade, ak sú v zobrazení Deň znázornené viaceré kalendáre. , ktorá určuje zobrazenie viacerých kalendárov. Funkcia Zlúčiť zobrazí všetky otvorené kalendáre vo zvislom formáte a funkcia Rozdeliť zobrazí kalendáre usporiadané vedľa seba.

 • Ak si prezeráte viac kalendárov, aktívny kalendár môžete zmeniť tak, že ho vyberiete v hornej časti okna kalendára.

Na začiatok stránky

Vytváranie položiek v rôznych kalendároch

 • Existujú dva spôsoby pridania novej položky do aktívneho kalendára, ktorý vlastníte.

  • Ukážte na deň v kalendári, kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nový a vyplňte dialógové okno Podrobnosti.

  • Na paneli s ponukami Kalendár vyberte šípku nadol Tlačidlo Nové a šípka nadol > Udalosť v kalendári a vyplňte dialógové okno Podrobnosti.

  Ak chcete rýchlym spôsobom vizuálne odlíšiť jednotlivé kalendáre, použite farbu.

 • Položku môžete premiestniť do iného kalendára.

  • Vyberte položku, ktorú chcete premiestniť, kliknite pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke vyberte položku Otvoriť.

  • V dialógovom okne Podrobnosti v rozbaľovacom zozname Uložiť do kalendára vyberte nový kalendár a potom vyberte položku Uložiť Tlačidlo Vytvoriť skupinu .

   Poznámka : Položka premiestnená z jedného kalendára do iného sa bude aj naďalej zobrazovať v kalendári, z ktorého ste ju premiestnili. Položka, ktorá sa zobrazí v pôvodnom kalendári, sa označí farbou kalendára, do ktorého bola premiestnená. V pôvodnom kalendári môžete dvakrát kliknúť na položku a použiť funkciu Upraviť alebo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×