Office
Prihlásenie
Práca s viacerými kalendármi programu Exchange a lokality SharePoint v jednom kalendári lokality SharePoint

Práca s viacerými kalendármi programu Exchange a lokality SharePoint v jednom kalendári lokality SharePoint

Ak na svojej lokalite používate kalendár SharePointu, môžete ho prekryť vlastným kalendárom Exchangeu a vytvoriť kombinované zobrazenie kalendára. Okrem toho môžete jeden kalendár SharePointu prekryť ďalším. Stačí len, aby sa oba kalendáre SharePointu nachádzali v tej istej kolekcii lokalít. Môžete pridať celkom až štyri kalendáre Exchangeu alebo SharePointu.

To vám umožní vidieť plány v spoločnom zobrazení. Keď sa napríklad nachádzate v režime prekrytia kalendára Exchangeu s kalendárom SharePointu, môžete vidieť vlastné plány a plány skupiny naraz. Môže to byť užitočné pri výbere času tímových udalostí alebo plánovaní termínu školenia.

Poznámka: Ak chcete zmeniť nastavenia kalendára, musíte mať na lokalite nastavenú minimálne úroveň povolení Návrh.

Ďalšie informácie o kalendároch skupín v SharePointe nájdete v téme Používanie kalendára skupiny.

Zaujíma ma

Tento postup popisuje, ako prekryť jeden kalendár SharePointu iným kalendárom SharePointu. Po prekrytí kalendárov môžete výsledný kalendár využiť na vytvorenie špeciálneho zobrazenia kalendára.

Ak chcete prekryť jeden kalendár SharePointu iným kalendárom SharePointu, postupujte takto:

 1. V kalendári SharePointu vyberte kartu Kalendár a potom vyberte položku Prekrytie kalendára.

  Tlačidlo Prekrytie kalendára na páse s nástrojmi
 2. Na stránke Nastavenie prekrytia kalendára vyberte položku Nový kalendár.

  Tlačidlo Prekrytie kalendára na páse s nástrojmi
 3. V sekcii Názov a typ vyplňte položku Názov kalendára a potom vyberte položku SharePoint.

  Dialógové okno prekrytia kalendára Vytvoriť kalendár.
 4. V Nastaveniach prekrytia kalendára vyplňte pole Popis kalendára (voliteľné). Motív kalendára môžete zmeniť v položke Farba (voliteľné).

  Tip:  Vďaka výberu rôznych farieb pre jednotlivé kalendáre je jednoduchšie rozlíšiť, z ktorého kalendára daná udalosť pochádza.

 5. Zadajte URL adresu webovej lokality SharePointu, na ktorej sa kalendár nachádza, ako napríklad https://contoso.com/TWGroupWorkSite/calendar, a potom vyberte položku Vyriešiť. Ak sa kalendár nachádza na tej istej lokalite ako kalendár skupiny, pole URL adresa webovej lokality bude vopred správne vyplnené.

  Dôležité: Kalendár SharePointu, ktorý chcete prekryť, sa musí nachádzať v tej istej kolekcii lokalít ako kalendár skupiny.

 6. Vyberte rozbaľovaciu šípku Zoznam a potom vyberte kalendár, ktorý chcete pridať do kalendára.

 7. Vyberte zobrazenie, ktoré chcete použiť, z možností Zobrazenie zoznamu.

 8. Ak chcete, aby sa prekrytý kalendár SharePointu vždy zobrazoval v kalendári skupiny SharePointu, vyberte položku Vždy zobraziť. Ak nie je políčko Vždy zobraziť začiarknuté, budete môcť na stránke zapínať a vypínať rôzne prekrytia kalendárov. Ak je začiarknuté, prekrytie kalendára sa vždy zobrazí na kalendári stránky.

 9. Prekrytie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK a potom celý postup dokončite kliknutím na tlačidlo OK.

  Tlačidlo Prekrytie kalendára na páse s nástrojmi

Prekrytie kalendára SharePointu kalendárom Exchangeu.

Tento postup popisuje, ako v kalendári SharePointu prekryť kalendár SharePointu kalendárom Exchangeu. Po prekrytí kalendárov môžete výsledný kalendár využiť na vytvorenie špeciálneho zobrazenia kalendára.

Dôležité:  Prekryť môžete len svoj vlastný kalendár Exchangeu. To znamená, že prekrytie kalendárom Exchangeu funguje pri použití prihlasovacích údajov do konta používateľa, ktorý je práve prihlásený. SharePoint načítava údaje kalendára z webovej služby Exchange Web Service prostredníctvom informácií o konte aktuálneho používateľa.

Ak chcete prekryť kalendár Exchangeu, postupujte takto:

 1. Na karte Kalendár pásu s nástrojmi v kalendári lokality SharePoint kliknite na položku Prekrytie kalendárov.

  Tlačidlo Prekrytie kalendára na páse s nástrojmi
 2. Na stránke Nastavenie prekrytia kalendára kliknite na položku Nový kalendár.

  Tlačidlo Prekrytie kalendára na páse s nástrojmi
 3. V sekcii Názov a typ vyplňte položku Názov kalendára a potom vyberte položku Exchange.

  Dialógové okno prekrytia kalendára Vytvoriť kalendár.
 4. V Nastaveniach prekrytia kalendára vyplňte (voliteľné) pole Popis kalendára. Predvolený motív kalendára môžete zmeniť v položke Farba (voliteľné).

  Používateľ môže do služieb Office 365 importovať e-maily, kontakty a informácie kalendára.

 5. Kliknutím na tlačidlo Hľadať automaticky vyplníte webové adresy pre polia URL adresa aplikácie Outlook Web Access a URL adresa webovej služby servera Exchange. Ak tlačidlo Hľadať vo vašom prostredí nefunguje, URL adresy zadajte manuálne.

 6. Ak chcete tento kalendár Exchange vždy zobrazovať s kalendárom skupiny SharePointu, kliknite na položku Vždy zobraziť. Ak nie je políčko Vždy zobraziť začiarknuté, prekrytia na stránke budete môcť zapínať a vypínať. Ak je začiarknuté, prekrytie kalendára sa vždy zobrazí na kalendári stránky.

 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Kalendáre SharePoint a Exchange spoločne

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×