Práca s triedy a objekty v diagramoch statická štruktúra UML

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Statická štruktúra diagram UML nie je k dispozícii v Visio 2013 a novšie verzie. Informácie nájdete v téme UML diagramy v programe Visio.

Pridanie rozhrania triedy, súčasti alebo iný prvok

 1. Statická štruktúra, súčasti alebo diagram nasadenia, presuňte lízatko tvar rozhrania (v zastúpení riadkovanie a kruhu) na stranu kresby.

 2. Prilepte koncový bod bez kruhu na pripojenie bod spojovací bod – modrý znak X v súčasti triedy alebo iný prvok.

 3. Dvakrát kliknite na položku rozhranie tvar, ktorý chcete pridať názov, operácie a iných cien nehnuteľností.

  Tip: Môžete tiež predstavujú rozhranie s obdĺžnikový tvar rozhrania, ktorý sa podobá triedy. Ak chcete zobraziť zoznam operácií rozhrania, použite tento tvar.

  Tip: Ak chcete zmeniť typ tvaru, ktorý sa zobrazí pre rozhranie, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar rozhrania a kliknite na položku Zobraziť ako rozhrania typu trieda alebo Zobraziť ako rozhrania typu Lupa.

Označenie realizuje vzťah medzi triedy a rozhrania alebo iný prvok

 1. Diagram statickej štruktúry, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný tvar triedy (triedy, Parametrizovanej triedy, Utility alebo MetaClass ), kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia tvar a potom v časti Všeobecné možnosti vyberte položku realizácie Prepojenie.

 2. Prilepte ovládací manipulátor Ovládací manipulátor realizácie prepojenia na tvar triedy bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v rozhraní, predmetu alebo iný prvok.

Pridanie recepcie triedenia

 1. Dvojitým kliknutím na tvar, ktorý chcete pridať recepcie na triedenie, ktoré predstavuje, a potom kliknite na kategóriu recepcie.

 2. Kliknite na položku nové pridať nové recepcie.

 3. Kliknite na kategóriu recepcie. Zadajte názov pre príjem v stĺpci príjem. V stĺpci signálu vybrať signálu, na ktoré reaguje triedenia pripravené na prijímanie, a potom vyberte položku Vlastnosti hodnoty, ktoré chcete.

  Poznámka: Signálu prvok sa musí nachádzať v modeli až bude k dispozícii v zozname signál.

 4. V kategórii výnimky vyberte výnimky, ak existujú, ktoré môžu byť generované príjem.

  Poznámka: Výnimky prvok sa musí nachádzať v modeli až bude k dispozícii v zozname signál.

 5. Pridajte akékoľvek obmedzenia a značkami hodnoty, ktoré chcete a kliknite na tlačidlo OK , kým nezavriete dialógové okno UML vlastnosti tvaru.

Pridajte parametre šablóny triedy

 1. Dvojitým kliknutím na tvar (Parametrizovanej triedy, predmetu, Utility, Metaclass alebo Viazaný prvok ), ktoré predstavuje prvok, ktorý chcete pridať parametre, a potom kliknite na položku Parametre šablóny.

 2. Kliknite na položku nový na pridanie nového parametra.

 3. V zozname parametre šablóny:

  • Ak chcete upraviť existujúce parameter, zadajte nový názov v stĺpci Parameter šablóny .

  • Ak chcete upraviť typ, kliknite na pole typu, kliknite na šípku a potom vyberte typ zo zoznamu.

  • Ak chcete pridať dokumentácia, zadajte do poľa dokumentácia.

 4. Kliknite na tlačidlo OK potvrďte zmeny a zatvorte dialógové okno Vlastnosti UML triedy.

  Tip: Môžete spraviť všetky triedy parametrický triedy pridajte parametre do tvaru triedy. Ak chcete skryť parametre na ľubovoľný tvar, predmetu, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, kliknite na položku Zobraziť možnosti tvaru a potom v časti potlačiť, vyberte Parametre šablóny.

Naviazanie parametre šablóny do triedy

 1. Presuňte tvar Viazaný prvok zo vzorkovnice Statická štruktúra UML na stranu kresby v blízkosti Parametrizovanej triedy tvar s parametrami chcete viazať.

 2. Presuňte viazanie tvar na stranu kresby a prilepením koncový bod bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X viazaný prvok.

 3. Prilepte záväzné koncový bod s šípky na bod pripojenia na tvare Parametrizovanej triedy.

 4. Dvojitým kliknutím na viazanie tvar a kliknite na tlačidlo Viazané argumenty.

 5. V časti Viazané argumenty, vyberte parameter, do ktorého chcete viazať typu (ak je parameter nemá žiadne zadaný typ) alebo vyberte hodnotu (ak je parameter obsahuje zadaný typ). Kliknite na položku Vlastnosti, vyberte typ alebo zadajte požadovanú hodnotu, má, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti viazanie UML.

Atribúty a operácie spojené s parametrický triedy prechádzajú viazaný prvok. Neviazaný parametre (s bez zadaného typu), ktoré ste priradili k triede ako atribút typy alebo typy vrátenej operácie, viazaný prvok nahrádzajú typy, ktoré ste zadali v kroku 5 vyššie.

Vytvorenie objektu ako inštancie triedy

 1. V diagram statickej štruktúry, presuňte tvar predmetov na stranu kresby obsahovať predmetov, ktoré sa má objekt sa inštanciu.

 2. Voliteľné dvojitým kliknutím tvar predmetov na otvorenie dialógového okna Vlastnosti triedy UML. Kliknite na položku atribúty, a potom kliknite na položku nové a pridajte atribúty triedy. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Presuňte tvar objektu na stránku kresby a potom dvakrát kliknite na požadovaný tvar.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti objektu UML, kliknite na objekt a zadajte názov objektu. V časti predmetu, vyberte triedy sa má objekt sa inštanciu.

 5. Kliknite na položku Hodnoty atribútov atribút, ktorý chcete pridať inštanciu hodnotu a potom kliknite na položku Vlastnosti. Zadajte hodnotu pre tento atribút.

 6. Kliknite na Prepojenie atribút, pridať iné vlastnosť hodnoty chcete, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zopakujte kroky 5 a 6 pre všetky atribúty, ktoré chcete pridať inštancie hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie šablóny parametre z triedy

 1. Dvojitým kliknutím na tvar (Parametrizovanej triedy, predmetu, Utility, Metaclass alebo Viazaný prvok ) predstavuje prvok s parametrami, ktoré chcete odstrániť, a potom na položku Parametre šablóny.

 2. Vyberte parameter šablóny, ktorú chcete odstrániť, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Úprava šablóny parametre triedy

 1. Dvojitým kliknutím na tvar (Parametrizovanej triedy, predmetu, Utility, Metaclass alebo Viazaný prvok ) predstavuje prvok s parametrami, ktoré chcete upraviť, a potom na položku Parametre šablóny.

 2. V zozname šablóny parametre jednotlivých parametrov, ktorú chcete upraviť, kliknite na položku Typ poľa. Potom kliknite na šípku a vyberte typ zo zoznamu.

  Poznámka: Parametre môžete priradiť žiadne typu zadaných atribútov ako typy alebo činnosti ako spiatočnou typy.

 3. V zozname šablóny parametre jednotlivých parametrov, ktorú chcete upraviť, zadajte nový názov.

 4. V dialógovom okne dokumentácia zadajte si prečítajte dokumentáciu chcete.

 5. Kliknite na položku nový, ak chcete pridať ďalší parameter (a vykonajte kroky 3 až 5) alebo kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti UML triedy.

Skrytie častiach operáciami a atribút triedy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar triedy a potom kliknite na položku Zobraziť možnosti tvaru.

 2. V dialógovom okne Možnosti zobrazenia UML tvar v časti potlačiť, vyberte atribúty skryť časti atribúty, a potom vyberte operácie skryť časti operácie.

  Tip: Ak chcete zobraziť atribúty a operácie sekcie znova, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, kliknite na položku Zobraziť možnosti tvaru a potom zrušte atribúty a operácie.

Určenie, či môže odkazovať tried v balíku

 1. V diagrame balíka presuňte tvar závislosť na stranu kresby.

 2. Prilepte závislosť koncového bodu bez šípky na bod pripojenia balíka odkazujúce tried do iného obalu.

 3. Prilepte závislosť koncový bod s šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na balík, ktorý obsahuje cieľovú tried, ktoré bude odkazovať.

 4. Dvakrát kliknite na položku závislosť tvar, ktorý chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti závislosť UML.

 5. V časti názov zadajte názov pre závislosť. V časti stereotyp, vyberte možnosť importovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Pripojenie balíky s << import >> závislosť len označuje, či triedy môže odkazovať. Stále budete musieť nastaviť vhodné viditeľnosť pre cieľovej skupiny.

Znázorňujú vykonávanie typu implementácii triedy

 1. Diagram statickej štruktúry, presuňte triedy tvar na stranu kresby. Dvakrát kliknite na požadovaný tvar.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti triedy UML, kliknite na tlačidlo triedy a zadajte názov predmetu. V časti stereotyp, vyberte Typ a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Presuňte druhý tvar predmetov na stránku kresby. Dvakrát kliknite na požadovaný tvar.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti triedy UML, kliknite na tlačidlo triedy a zadajte názov predmetu. V časti stereotyp, vyberte Implementácii triedy a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na vykonávanie predmetu a kliknite na položku Zobraziť možnosti tvaru. V dialógovom okne Možnosti zobrazenia UML tvar, v časti Všeobecné možnosti vyberte Prepojenie realizácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Presuňte ovládací prvok rukoväť Ovládací manipulátor na vykonávanie triedy tvar, ktorý chcete vytvoriť spojnice, ktoré predstavuje realizuje vzťah.

 7. Prilepte koncový bod na realizácie konektor šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na tvar predmetov, ktoré predstavuje typ.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×