Práca s prílohami

Prílohy môžete použiť na začlenenie niekoľkých súborov do vytváraného e-mailu alebo položky kalendára.

Obsah tohto článku:

Priloženie súboru

Pridanie obrázka

Priloženie správy do správy

Odstránenie prílohy

Zobrazenie prílohy

Úprava prílohy

Čo ešte treba vedieť?

Kde získam ďalšie informácie?

Priloženie súboru

 1. Ak chcete priložiť súbor do správy, vyberte položky Vložiť > Príloha. Ak chcete priložiť súbor do položky kalendára, vyberte položky > Vložiť > Príloha.

 2. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete priložiť.

 3. Vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a výberom položky Otvoriť ho pridajte do správy alebo položky kalendára.

Tip: Z rovnakého priečinka môžete vybrať viacero súborov. Ak chcete vybrať viacero súborov, ktoré sa nezobrazujú vedľa seba, podržte pri výbere požadovaných súborov kláves Ctrl . Ak chcete vybrať súbory, ktoré sa nachádzajú vedľa seba, podržte kláves Shift, vyberte prvý a posledný požadovaný súbor a potom kláves Shift pustite.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázka

Do e-mailu alebo položky kalendára môžete vložiť obrázok:

 1. Ak chcete pridať obrázok do e-mailovej správy, vyberte položky Vložiť > Obrázok. Ak chcete pridať obrázok do položky kalendára, vyberte položky > Vložiť > Obrázok.

 2. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete priložiť.

 3. Vyberte obrázok, ktorý chcete priložiť, a výberom položky Otvoriť ho pridajte do správy.

 4. Po pridaní môžete zmeniť veľkosť obrázkov ich výberom a následne výberom požadovanej veľkosti.

Tip: Z rovnakého priečinka môžete vybrať viacero súborov. Ak chcete vybrať viacero súborov, ktoré sa nezobrazujú vedľa seba, podržte pri výbere požadovaných súborov kláves Ctrl . Ak chcete vybrať súbory, ktoré sa nachádzajú vedľa seba, podržte kláves Shift, vyberte prvý a posledný požadovaný súbor a potom kláves Shift pustite.

Na začiatok stránky

Priloženie správy do správy

Správu priložte pomocou presunutia myšou:

 1. Otvorte novú správu alebo odpovedzte na existujúcu, či ju prepošlite.

 2. Otvorte správu v novom okne výberom položky .

 3. Usporiadajte okná tak, aby sa zobrazoval zoznam správ a nová správa.

 4. Zo zoznamu správ vyberte a do novej správy potiahnite správu, ktorú chcete priložiť.

Priloženie správy kopírovaním a prilepením:

 1. V zozname zobrazení vyberte správu, ktorú chcete priložiť, a stlačením klávesov Ctrl + C ju skopírujte.

 2. Otvorte novú správu alebo odpovedzte na existujúcu, či ju prepošlite.

 3. Otvorte novú správu na table na čítanie a stlačením klávesov Ctrl + V priložte skopírovanú správu.

Na začiatok stránky

Odstránenie prílohy

Ak ste prílohu pridali a potom ste si to rozmysleli, vyberte položku Zahodiť vedľa názvu prílohy a odstráňte ju.

Ak chcete odstrániť vložený obrázok, vyberte obrázok a stlačte kláves Delete.

Na začiatok stránky

Zobrazenie prílohy

Počas zobrazenia správy na table na čítanie alebo v samostatnom okne posuňte myš nad prílohu.

 • Ťuknutím alebo kliknutím na ikonu prílohu otvorte. Môže sa zobraziť správa, aby ste kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom položky Uložiť cieľ ako uložili kópiu do zariadenia. Ak musíte prílohu uložiť do zariadenia, poznamenajte si, kam sa uložila, a otvorte ju z tohto umiestnenia.

 • Každá príloha bude v závislosti od typu súboru obsahovať prepojenie na jej stiahnutie alebo zobrazenie ukážky prílohy. Ak ťuknete alebo kliknete na prepojenie, môže sa zobraziť správa, aby ste klikli pravým tlačidlom myši a výberom položky Uložiť ako uložili kópiu do zariadenia. Poznamenajte si, kam sa príloha stiahla, a otvorte ju z tohto umiestnenia.

Ak používate dotykové zariadenie, ťuknutím na ikonu získate možnosť otvoriť, zobraziť ukážku alebo uložiť súbor do zariadenia. Zobrazené možnosti budú závisieť od typu použitého zariadenia a typu otváraného súboru.

Na začiatok stránky

Úprava prílohy

Ak chcete prílohu upraviť, najskôr ju musíte uložiť do počítača.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prílohu alebo ak používate dotykové zariadenie, dotknite sa prílohy a podržte na nej prst a potom z ponuky vyberte položku Uložiť cieľ ako. Poznamenajte si, kde ste súbor uložili.

 2. Nájdite a otvorte uloženú kópiu prílohy v počítači a vykonajte požadované zmeny.

 3. Zmeny uložte a zavrite dokument.

Na začiatok stránky

Čo ešte treba vedieť?

 • Prílohou môže byť súbor vytvorený v ľubovoľnom programe, napríklad dokument Word, tabuľkový hárok Excel, súbor .wav alebo bitová mapa.

 • Niektoré prílohy môže odstrániť alebo zablokovať antivírusový program, ktorý používa vaša organizácia alebo organizácia príjemcov vášho e-mailu. Ak máte otázku týkajúcu sa technickej podpory príloh, kontaktujte pracovisko technickej podpory.

 • Ak odpovedáte na správu obsahujúcu prílohu, príloha sa do odpovede nezahrnie.

 • Ak nedôverujete obsahu a odosielateľovi prílohy, neotvárajte prílohu e-mailovej správy. Prostredníctvom príloh sa často šíria počítačové vírusy. Odporúčame použiť možnosť Ukážka, ak je k dispozícii.

 • Dlhé názvy súborov príloh sa môžu v aplikácii Outlook Web App skrátiť. Neovplyvní to obsah súboru.

 • V závislosti od služby hosťujúcej vašu poštovú schránku je predvolená maximálna veľkosť celej správy v aplikácii Outlook Web App vrátane všetkých príloh 25 MB alebo 35 MB. Maximálne veľkosti príloh a správ v poštovej schránke nastavuje vaša organizácia a môžu sa líšiť od predvolených maximálnych veľkostí.

Kde získam ďalšie informácie?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×