Práca s dvomi verejnými webovými lokalitami v službách Office 365

Poznámka : Informácie o verejnej webovej lokalite SharePoint Online v tomto článku platia len v prípade, že vaša organizácia zakúpila Office 365 pred 9. marcom 2015. Zákazníci, ktorí túto funkciu momentálne používajú, aj naďalej k nej budú mať prístup minimálne dva roky po dátume zmeny 9. marca 2015. Noví zákazníci, ktorí si predplatili Office 365 po dátume zmeny, nemajú prístup k tejto funkcii. Zákazníci služieb Office 365 majú ďalej prístup k špičkovým ponukám tretích strán, vďaka ktorým môžu mať verejnú webovú lokalitu s komplexným online riešením a prítomnosťou. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete v téme Informácie o zmenách funkcie verejnej webovej lokality SharePoint Online v Office 365.

Ak už nejaký čas používate Office 365, vaše konto bolo inovované na najnovšiu verziu služieb Office 365. Môžete mať teda dve verejné webové lokality, lokalitu existujúcu pred inováciou a novú webovú lokalitu, ktorú ste získali počas inovácie. Obe si môžete ponechať, používať a tiež verejne zdieľať. Vlastný názov domény však môžete priradiť len k jednej z nich.

Nová verejná webová lokalita obsahuje mnoho nových funkcií, ktoré uľahčujú navrhovanie webovej lokality s profesionálnym vzhľadom, a preto rozhodne stojí za vyskúšanie. Ak však nemáte žiadny dôvod na inováciu, môžete pokračovať v používaní pôvodnej webovej lokality. Keď budete pripravení začať využívať nové funkcie novej webovej lokality vrátane aktualizovaných návrhárskych nástrojov a nových šablón, môžete inovovať svoju verejnú webovú lokalitu. Ak sa vám výsledok nebude páčiť, kedykoľvek sa môžete vrátiť k existujúcej webovej lokalite. Keďže sú k dispozícii obidve webové lokality, máte dostatok času na inováciu.

Po zobrazení vašich dvoch verejných webových lokalít na stránke Spravovanie verejnej webovej lokality v službách Office 365 si môžete vybrať lokalitu, ktorú chcete používať s vlastnou doménou. Pamätajte však, že môžete použiť len jednu. Kliknite na položku Zmeniť adresu vedľa webovej lokality, ktorú chcete používať so svojou doménou. V rozbaľovacom zozname vyberte názov domény, ktorý chcete priradiť k lokalite, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka :  Ak sa na stránke Správa verejnej webovej lokality zobrazuje len jedna verejná webová lokalita, je to v poriadku. Znamená to, že ste nepracovali so staršou verziou služieb Office 365.

S vlastnou doménou môžete používať len jednu webovú lokalitu. Ktorú treba použiť?

Ak práve pracujete na návrhu webovej lokality, alebo ste ju už vytvorili, môžete zostať pri jej používaní. Zobrazí sa v hornej časti stránky Správa verejnej webovej lokality.

Ak ste ešte nedokončili návrh webovej lokality, odporúčame použiť novú webovú lokalitu a nástroje. S ňou rýchlejšie a jednoduchšie vytvoríte požadovaný vzhľad a charakter (zoznam nových funkcií nájdete v téme Začíname pracovať s verejnou webovou lokalitou). Alebo môžete inovovať svoju existujúcu verejnú webovú lokalitu.

Bez ohľadu na to, s ktorou webovou lokalitou budete ďalej pracovať, ak ju chcete navrhnúť tak, aby mala požadované funkcie, vzhľad a charakter, kliknite na položku Navrhnúť túto lokalitu vedľa lokality, ktorú chcete aktualizovať.

Zmena adresy verejnej webovej lokality

Ak ste vytvorili požadovaný vzhľad a charakter a ste pripravení na používanie vašej lokality ako verejnej webovej lokality, zmeňte jej adresu, aby sa zákazníci mohli dostať na lokalitu po zadaní vášho názvu domény.

Na stránke Správa verejnej webovej lokality vedľa lokality, ktorú ste aktualizovali, kliknite na položku Zmeniť adresu. V rozbaľovacom zozname vyberte svoj názov domény, napríklad http://www.fourthcoffee.com a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka :  V zozname sa zobrazia hlásenia s informáciou, že doména sa už používa. Stačí urobiť niekoľko krokov a problém vyriešiť.

Aktualizácia URL adresy vašej domény zaberie len chvíľu. Nezabudnite však na dve veci:

  • Kým sa zmena nedokončí, na stránke bude zobrazené hlásenie s informáciou, že aktualizácia stále prebieha. Keď uvidíte, že sa Aktuálna adresa webovej lokality aktualizovala, zmena bola úspešne dokončená.

  • Možnosť Zmeniť adresu nie je dostupná, kým sa adresa nezmení. Možnosť Zmeniť adresu pre obe lokality nebude možné používať, kým sa prebiehajúca zmena nedokončí.

Kedy sa vaša lokalita zobrazí na internete?

V závislosti od lokality budú môcť iné osoby vidieť na internete jednu alebo obe lokality.

Staršia lokalita:

  • Webová lokalita sa iným osobám na internete vždy zobrazí na adrese, ktorá sa zobrazuje ako Aktuálna adresa.

  • Ak nastavíte webovú lokalitu s vašou vlastnou doménou, ale teraz ju pre váš podnik nechcete používať, môžete zmeniť adresu na adresu s počiatočným názvom domény, a tak sa vaša lokalita nebude dať ľahko nájsť. Kliknite na položku Zmeniť adresu vedľa webovej lokality a potom vyberte pôvodnú adresu, napríklad contoso.sharepoint.com. Po zadaní adresy contoso.sharepoint.com sa bude ľuďom stále zobrazovať vaša lokalita.

Nová webová lokalita:

  • Môžete sa rozhodnúť, kedy chcete zverejniť webovú lokalitu na internete na adrese, ktorá sa zobrazuje v položke Aktuálna adresa. V hornej časti stránky kliknite na položku Lokality a prejdite na vašu lokalitu a potom kliknite na položku Webová lokalita v režime offline, čím sa nastavenie prepne a lokalita sa zverejní (online). Nová lokalita sa spočiatku na internete nezobrazuje.

  • Môžete tiež spravovať, či bude lokalita viditeľná a či ju bude môcť úzka skupina vybratých ľudí meniť. Kliknite na položky Lokality > Zdieľať a zadajte jednu alebo viac e-mailových adries.

Práca s bežnými chybami a chybovými hláseniami

Táto časť opisuje niektoré bežné chyby a chybové hlásenia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri zmene adresy vašej verejnej webovej lokality.

Použitie domény, ktorá zobrazuje nasledujúce hlásenie: Názov domény sa už používa alebo Používa sa už iný názov domény

Keď vyberiete položku Zmeniť adresu, jeden z názvov domén v rozbaľovacom zozname môže obsahovať poznámku Názov domény sa už používa. Ak máte viac ako jednu vlastnú doménu v Office 365, zobrazí sa aj poznámka Používa sa už iný názov domény.

Tieto hlásenia znamenajú, že už používate vlastnú doménu pre inú verejnú webovú lokalitu. Ak budete chcieť použiť vlastnú doménu, nebudete môcť zmeniť adresu pre túto lokalitu, kým neodstránite doménu z verejnej webovej lokality Office 365, ktorá ju momentálne používa.

Vlastnú doménu môžete s inou verejnou webovou lokalitou použiť nasledujúcim spôsobom.

  1. Na stránke Správa verejnej webovej lokality vedľa webovej lokality Office 365, ktorá má nastavenú URL adresu vlastnej domény, napríklad www.fourthcoffee.com, kliknite na položku Zmeniť adresu.

  2. V rozbaľovacom zozname vyberte počiatočný názov domény, napríklad contoso-public.sharepoint.com alebo contoso.sharepoint.com.

  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Keď sa zmena dokončí, budete môcť použiť vlastnú doménu pre adresu webovej lokality, s ktorou ste pôvodne pracovali.

Čo znamená hlásenie: Prepísať záznam DNS?

Ak ste nastavili vlastnú doménu pre jednu verejnú webovú lokalitu, zobrazí sa nasledujúce hlásenie: Prepísať záznam DNS?. Následne odstráňte doménu a pridajte ju k inej verejnej webovej lokalite. Keď sa zobrazí toto hlásenie, pokračujte kliknutím na položku Aktualizovať a dokončite zmenu.

Vďaka tomuto hláseniu sa dozviete o zmene záznamu DNS, ktorú služby Office 365 vykonali v pozadí, a uistíte sa, že zmena adresy bude fungovať správne. Ak ste mali nastavenie vlastnej domény, ktoré používalo tieto záznamy DNS, hlásenie vás upozorní, že sa záznamy zmenili, aby bolo isté, že naozaj chcete pokračovať.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×