Poznámky k zabezpečeniu šablón formulárov a formulárov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

"Poznámky k zabezpečeniu" je široké slovné spojenie, ktoré môže popisovať rozličné záležitosti. Všetky poznámky k zabezpečeniu sú napríklad úroveň dôveryhodnosti šablóny formulára, použitie technológie Secure Sockets Layer (SSL) na webový server a používateľa rozhodnutie o pridanie dôveryhodného vydavateľa do centra dôveryhodnosti.

Tento článok obsahuje niektoré osvedčené postupy, ktoré pomáhajú zabezpečiť šablón formulárov a formulárov, a niektoré dôležité informácie o zabezpečení servera. Tieto postupy môžu pomôcť pri rozhodovaní, v tomto článku nie je úplný. Politiky zabezpečenia vašej organizácie môžete použiť ako základ pre možnosti, ktoré vykonáte o zabezpečení šablón formulárov a formulárov.

Obsah tohto článku

Najvhodnejšie postupy na zabezpečenie webového servera

Najvhodnejšie postupy pri používaní zdrojov údajov

Najvhodnejšie postupy na nasadenie šablón formulárov

Najvhodnejšie postupy pre nasadenie informačného panela dokumentu

Najvhodnejšie postupy pri odosielaní šablóny formulárov ako e-mailových správ

Zachovanie najvhodnejšie postupy pre používateľov

Všeobecné informácie

Najvhodnejšie postupy na zabezpečenie webového servera

 • Použitie SSL na serveroch hosťujúcich šablón formulárov podporovaných prehliadačom    Ak plánujete návrh šablóny formulára povolená pre prehľadávač, ktorá bude k dispozícii pre používateľov na vyplnenie na internete, požiadajte svojho správcu servera či technológie Secure Sockets Layer (SSL) je nakonfigurovaný na serveri, kde bude hosťovaná šablóna formulára. V niektorých organizáciách použiť SSL pri zhromažďovaní osobné informácie (PII), ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo bankového účtu. Rozhodnutie, či použiť protokol SSL môže byť spôsobené tým vnútorných politík organizácie, súladu s regulačnými požiadavkami alebo oboje. Šablóna formulára povolená pre prehľadávač je šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktoré sú publikované na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services a otvárania tak, že môžu používatelia vyplniť formulár vo webovom prehliadači. SSL je navrhovaný otvorený štandard, ktorý bol vyvinutý Netscape Communications pre vytvorenie zabezpečeného komunikačného kanála na elimináciu zadržanie dôležitých informácií, napríklad čísla kreditných kariet.

  Poznámka: Môžete to zistiť ak SSL je zapnutá pre URL, pretože adresa začína reťazcom "https" namiesto "http." SSL nemusí byť potrebné, ak šablóny formulárov sú k dispozícii na zabezpečenom intranete, kde sú dôveryhodné tvorcov formulárov a používateľov.

 • Použitie dôveryhodného hostiteľa    Ak vaša organizácia neudrží serveri, ktorý hosťuje šablóny formulárov, skontrolujte, či použiť dôveryhodných hostiteľských spoločnosti webovej lokality. Ak sa rozhodnete používať technológiu SSL, skontrolujte či hosťujúca spoločnosť má digitálny certifikát, ktorý bol vydaný tretích strán certifikačnou autoritou. Ak nie je možné overiť integritu hostiteľských služieb, nie sú hostiteľom šablóny formulárov.

 • Inštalácia opravy zabezpečenia a antivírusového softvéru    Informujte sa u správcu servera overte, či najnovšie opravy zabezpečenia a aktualizácie sú nainštalované na serveri, kde sú hostiteľom šablóny formulárov. Tiež skontrolujte, či je server aktuálny antivírusový softvér a či len Dôveryhodní používatelia majú prístup k serveru.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri používaní zdrojov údajov

 • Používajte schválené zdrojov údajov    V záujme návrhárov šablón formulárov vo vašej organizácii používať iba schválené zdrojov údajov, použite knižnica pripojení údajov, ktorá je centrálne umiestnenie na ukladanie a zdieľanie údajových pripojení. Vytvorením kolekcie schválených pripojení údajov a obmedzením povolení prístupu ku knižnici, kde sú uložené, môžete chrániť zabezpečenie zdrojov údajov, ktoré sa používajú vo vašej organizácii.

 • Buďte opatrní pri používaní priamych databázových pripojení    Ak nie je možné použiť schválený zdroj údajov z knižnice pripojení údajov návrhárov šablón formulárov vo vašej organizácii, rozhodnú pripojenie šablóny formulára priamo k zdroju údajov. V takýchto prípadoch, uistite sa, či len Dôveryhodní používatelia majú prístup k formuláre založené na publikovanej šablóne formulára. Šablóny formulára s priamym pripojením k databáze môže poskytnúť nedôveryhodné používateľ s spôsob, ako získať prístup k dôverné informácie.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy na nasadenie šablón formulárov

 • Pochopenie rozsah nasadenia šablón formulárov    Šablóna formulára schválená správcom je nasadený, sa pridá do centrálneho umiestnenia na serveri, kde je možné aktivovať na jednu alebo viac kolekcií lokalít. Šablóna formulára schválená správcom je nahratého správca na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóna formulára schválená správcom môže obsahovať kód. Ak kolekcie lokalít a šablón formulárov vo vašej organizácii vyskytovať veľmi rôzne cieľové skupiny, uistite sa, že na aktiváciu len tých šablón formulárov, ktoré sú určené pre konkrétnu kolekciu lokalít. Ak vaša organizácia používa jednu kolekciu lokalít pre zákazníkov a inú pre zamestnancov, napríklad aktivovať šablóny formulára so zjednodušením zamestnanca do kolekcie lokalít zákazníka. Aktivovanie šablón formulárov pre nesprávnu kolekciu lokalít môže sprístupniť súkromných údajov nesprávny používateľom. Napríklad zamestnanec šablóny formulára, ktorý obsahuje zoznam e-mailové adresy zamestnancov môže viesť k nevyžiadanej pošty, ak publikovanej šablóne formulára je k dispozícii verejnosti.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pre nasadenie informačného panela dokumentu

V Microsoft Office InfoPath 2007 návrhár šablóny formulára nasadiť šablónu formulára ako informačný Panel dokumentu. Informačný Panel dokumentu je formulár programu InfoPath, ktorý je hostiteľom do dokumentu programu Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint alebo Microsoft Office Excel poskytuje na jednom mieste, aby ich používatelia mohli pridávať alebo meniť metaúdaje o dokumente. Keď hosťované v dokumente programu Word, informačný Panel dokumentu podporuje aj možnosť úpravy údajov z dokumentu. Hoci rovnaké poznámky k zabezpečeniu vzťahovať na používanie informačného panela dokumentu, použite šablónu formulára – informačný Panel dokumentu je možné spustiť v časti nastavenia v závislosti od funkcie, ktoré sa k nemu pridá návrhár formulára úplnej dôveryhodnosti, domény alebo obmedzenej dôveryhodnosti – Existujú aj niektoré jedinečných položiek na zváženie. Napríklad, ak ste odkaz na externý zdroj v informačnom paneli dokumentu, nezabudnite, že používatelia budú mať povolenie na tento zdroj, keď otvoríte dokument. Napríklad, môžete pripojiť informačný Panel dokumentu v dokumente programu Word do webovej služby. Hoci používatelia majú povolenie na otvorenie dokumentu programu Word, budú dostávať chybu, ak nemajú povolenie na webová služba, ktorá sa používa na informačnom paneli dokumentu. Nasledujúci zoznam popisuje niektoré ďalšie pokyny na používanie informačného panela dokumentu:

 • Nasadenie informačného panela dokumentu na intranet    Ak nasadíte informačný Panel dokumentu do umiestnenia na intranet vašej spoločnosti, ale dokument priradený informačný Panel dokumentu sa nachádza na extranet, interný používatelia budú môcť používať informačný Panel dokumentu, ale externých používateľov automaticky nie.

 • Pomocou pripojenia údajov medzi doménami v informačné panely dokumentu    Nemôžete použiť pripojenia údajov medzi doménami v informačného panela dokumentu, pokiaľ šablóna formulára pre informačný Panel dokumentu je nastavená na úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti alebo priradená šablóna formulára sa nachádza v doméne, ktorá je súčasťou dôveryhodnosti zóny lokality v programe Windows Internet Explorer.

 • Nasadenie informačného panela dokumentu na lokality SharePoint    Informačné panely dokumentu, ktoré sú umiestnené na lokalite Microsoft Office SharePoint Services sa nezobrazia, pokiaľ šablóna formulára pre informačný Panel dokumentu sa nachádza na tú istú doménu ako dokument, ktoré sú priradené.

 • Používanie informačného panela dokumentu pre vlastné schémy XML    Informačné panely dokumentu, ktoré sú založené na vlastnú schému XML musí byť spustený na úplnú dôveryhodnosť alebo úrovne zabezpečenia obmedzené. Keď vytvoríte informačný Panel dokumentu, môžete zadať vlastné vlastnú schému XML a použiť ju na vytvorenie obsahu panela, ale výsledné informačný Panel dokumentu nemožno udeliť čiastočnú dôveryhodnosť.

 • Informačné panely dokumentu v zóne lokálneho počítača    V Internet Exploreri zóny a úrovne zabezpečenia umožňujú určiť či na webovej lokalite prístup k súborov a nastavení v počítači a koľko prístup môže mať tieto lokality. Informačné panely dokumentu, ktoré sa nachádzajú v zóne lokálneho počítača sa neotvoria, pokiaľ šablóna formulára pre informačný Panel dokumentu bol nainštalovaný v počítači používateľa pomocou inštalačného programu, napríklad Microsoft Windows Installer (súbor .msi).

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri odosielaní šablóny formulárov ako e-mailových správ

 • Úrovne dôveryhodnosti pre e-mailové šablóny formulára    InfoPath poskytuje pre šablóny formulára tri úrovne zabezpečenia: obmedzený, doména a úplnú dôveryhodnosť. S cieľom byť zabezpečene Odoslať v e-mailovej správy, musia mať nastavenú obmedzenú dôveryhodnosť šablón formulárov. Šablóny formulárov, ktoré sa odošlú e-mailovej správy fungujú iba s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v šablóne formulára na rozdiel od externých zdrojov údajov, a nesmie obsahovať skript alebo spravovaný kód.

 • Zabrániť odosielanie osobné údaje v e-mailovej správy    Pravidlá môžete pridať do šablóny formulára, ktoré umožňujú používateľovi na odoslanie údajov formulára do viacerých umiestnení, stlačením tlačidla v priradenom formulári. Napríklad, môžete nakonfigurovať tlačidla použiť pravidlá na povolenie údajov formulára na odoslanie k webovej službe a ako telo e-mailovej správy. Ak webová služba a cieľová e-mailová adresa nie sú umiestnené na tú istú doménu ako šablónu formulára, to pravdepodobne nie je zabezpečený. Napríklad, ak e-mailovej správy sa odošle cez Internet, údaje možné riziko aj keď webová služba používa SSL a je na intranete.

Na začiatok stránky

Zachovanie najvhodnejšie postupy pre používateľov

 • Odporučte používateľom na inštaláciu alebo otvoriť formuláre iba z dôveryhodných zdrojov    InfoPath poskytuje pre šablóny formulára tri úrovne zabezpečenia: obmedzený, doména a úplnú dôveryhodnosť. Úrovne zabezpečenia určujú, či šablóny formulára majú prístup k údajom v iných doménach, alebo prístup k súborom a vo vašom počítači. Formuláre s úplnou dôveryhodnosťou majú úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti a získať prístup k súborov a nastavení v počítači používateľa. Šablóna formulára pre tieto formuláre musí byť digitálne podpísaná certifikátom dôveryhodnej koreňovej autorite alebo v počítači nainštalovaný. Mali podporovať používateľov len Inštalácia alebo otvorte úplne dôveryhodné formuláre, ktoré dostanú z dôveryhodných zdrojov.

  Poznámka: Pomocou správy zoznamu dôveryhodných vydavateľov v Centre dôveryhodnosti, používateľov môžete ovládať, či chcete otvoriť formuláre s úplnou dôveryhodnosťou. Používateľov môžete použiť aj Centrum dôveryhodnosti spravovať karty Dôveryhodní vydavatelia, doplnky a možnosti ochrany osobných údajov.

 • Odporučte používateľom získať najnovšie prehliadače    Ak používatelia budú vypĺňať šablón formulárov podporovaných prehliadačom, je vhodné, aby sa im poskytnúť informácie o tom, ako preberať opravy a inovovať prehľadávače, ak chcete zabezpečiť, že sú spustené najnovšiu verziu.

Na začiatok stránky

Všeobecné informácie

 • Povoliť používateľom používať digitálne podpisy    Keď používatelia vyplnia v programe InfoPath, môžete digitálne podpísať formulár alebo konkrétne časti formulára. Pri vypĺňaní šablóny formulárov podporované prehliadačom, nemôžete sa prihlásiť celý formulár, ale len jeho časti. Podpísanie formulára uľahčuje overenie používateľa ako osoby, ktorá vyplniť formulár a pomáha zabezpečiť, že sa nemení obsah formulára.

 • Používanie digitálnych podpisov    Formulár môžete spustiť v úplnej dôveryhodnosti, iba v prípade, že šablóna formulára je digitálne podpísaný s certifikátom dôveryhodnej koreňovej autorite, alebo ak formulár bol nainštalovaný v počítači používateľa pomocou inštalačného programu, napríklad Microsoft Windows Installer (súbor .msi). Ak chcete zobraziť ukážku úplnej dôveryhodnosti šablóny formulára v režime návrhu, nie je potrebné použiť digitálny podpis.

 • Porozumieť úrovne zabezpečenia objektového modelu programu InfoPath    Ak niektorý zo šablón formulára v organizácii obsahuje spravovaný kód, mali by ste pochopiť úrovne zabezpečenia členov objektového modelu programu InfoPath. Objektový model programu InfoPath zavádza tri rôzne úrovne zabezpečenia, ktoré určujú spôsob a miesto, kde možno použiť určitý člen objektového modelu. Ak sa spravovaného kódu v šablóne formulára a vyžaduje úroveň zabezpečenia, ktorá je vyššia ako či samotnej šablóny formulára, kód nebude fungovať. Napríklad spôsob tlače vyžaduje úplnú dôveryhodnosť a nebude fungovať, ak šablóna formulára je nastavená na dôveryhodnosť domény.

 • Porozumieť Windows Internet Explorer zóny zabezpečenia    V Internet Exploreri zóny a úrovne zabezpečenia umožňujú určiť či na webovej lokalite prístup k súborov a nastavení v počítači a koľko prístup môže mať tieto lokality. Program InfoPath pomocou niektoré z týchto nastavení určuje, či šablóny formulára priradeného formulára prístup k súborov a nastavení v počítači používateľa a koľko prístup, ktoré tvoria môže mať. Program InfoPath aj pomocou niektoré z týchto nastavení určuje, či formulár, ktorý vyplní používateľ získať prístup k obsahu, ktorý je uložený v domén, než je doména, v ktorej je uložený na šablónu formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×