Poznámky k vydaniu nového klienta synchronizácie OneDrivu

Poznámky k vydaniu nového klienta synchronizácie OneDrivu

Tu nájdete informácie o najnovších vydaniach nového synchronizačného klienta pre OneDrive. Poznámky k vydaniu sú zahrnuté len pre tie zostavy, ktoré sú súčasťou okruhov Production a Enterprise. Okruh insiderov dostáva aktualizácie rýchlejšie, funkcie sa vydávajú priebežne.

Tu uvádzame čísla najnovších zostáv v každom z okruhov validácie podľa procesu aktualizácie synchronizačného klienta pre OneDrive.

Okruh insiderov

Okruh Production

Okruh Enterprise

Windows

Naposledy vydaná zostava

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108

17.3.7076.1026

Vydávame

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108 (29. marca 2018)

Mac

Naposledy vydaná zostava

Nie je k dispozícii

17.3.7294.0108

17.3.7078.1101

Vydávame

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108 (29. marca 2018)

Poznámky: 

 • Prázdne miesto v tabuľke znamená, že momentálne sa pre daný okruh nepripravuje vydanie žiadnej zostavy.

 • Okruh Enterprise sa v téme Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení synchronizačného klienta pre OneDrive (Oneskorenie aktualizácie súboru OneDrive.exe až do druhej vlny vydaní) označuje aj ako „druhá vlna“.

 • V rámci najnovších zmien na modernizáciu nášho technického systému OneDrivu aktualizujeme formát čísel verzií zostáv synchronizačného klienta. Táto zmena sa nasadzuje v januári 2018 pre okruh insiderov a prejaví sa aj v ostatných okruhoch. Okrem zmeny čísla verzie nedôjde v okruhoch k žiadnym iným zmenám. Pri porovnávaní prvej časti čísel verzií je 17.005 (nová schéma) > 17.3 (stará schéma).

Súbory na stiahnutie

Ak si chcete pozrieť poznámky k aktualizácii jednotlivých zostáv, vyberte svoju platformu a rozbaľte si informácie pri danom čísle verzie.

Poznámky k aktualizácii pre Windows

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizovaný formát verzie zostavy na vyjadrenie zmien v našom vývojovom systéme.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Používatelia teraz môžu synchronizovať knižnice so zapnutou funkciou Správa prístupových práv k informáciám (IRM). Ďalšie informácie

 • V prípade, že nie je možné dokončiť sťahovanie aktualizácie súboru, pretože súbor je zablokovaný lokálnou aplikáciou, používatelia dostanú oznámenie v centre aktivity.

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala zobrazovanie výzvy na zvýšenie oprávnení, ak používateľ nebol správcom.

 • Oprava chyby, ktorá v niektorých prípadoch zabraňovala správnemu načítaniu prekrytí.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Oprava na vyriešenie chyby, ktorá spôsobovala zaplnenie priečinka temp denníkmi.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

Nové funkcie a aktualizácie:

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Vylepšenia vynucovania skupinovej politiky. Spolu s inštaláciou OneDrivu sú teraz k dispozícii aj balíky skupinovej politiky (ADM). Ďalšie informácie.

 • Vyriešili sme problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešili sme problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Odteraz môžete zdieľať súbory z kontextovej ponuky.

Opravy kritických chýb:

 • Opravili sme vedľajšiu chybu súvisiacu s hlavným vydaním.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Aktualizovali sme centrum aktivity, aby sa v ňom zobrazovalo viac informácií. Položky, ktoré boli aktualizované, odteraz nájdete v súhrnnom priečinku spoločne s informáciami o tom, či boli premenované alebo presunuté.

 • Opravili sme chyby súvisiace so zjednodušením ovládania, ktoré sa týkali centra aktivity.

 • Zvýšili sme maximálnu dĺžku cesty pre súbory alebo priečinky. Pozrite si ďalšie informácie o nových maximálnych limitoch ciest.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešili sme najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

  Poznámka: Táto verzia programu OneDrive sa nebude dať stiahnuť, kým sa nedokončí proces jej vydávania.

Opravy kritických chýb:

 • Opravili sme menší problém súvisiaci s vopred zabalenou inštaláciou pre OneDrive v službe Windows Creators Update.

  Poznámka: Táto verzia aplikácie OneDrive nie je k dispozícii na stiahnutie. Je k dispozícii iba ako súčasť predinštalovaných verzií Windowsu.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Nové funkcie a aktualizácie:

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Zlepšenie centra aktivity vo OneDrive pre používateľov so zrakovým postihnutím.

 • Pridala sa podpora pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie.

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy spojené so stabilitou aplikácie.

 • Vyriešený problém, pri ktorom sa nesprávne zobrazovala chyba o potrebe aktualizácie služby OneDrive.

 • Vyriešený problém, dôsledkom ktorého mali používatelia vo Windows Prieskumníkovi viacero odkazov na OneDrive.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Teraz máte možnosť migrovať používateľov z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business (Groove.exe) do synchronizačného klienta pre OneDrive (OneDrive.exe) pre tímové lokality. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

 • Pri pridávaní lokality SharePoint alebo zdieľaného priečinka vo OneDrive for Business môžete opätovne použiť existujúce umiestnenie s tým istým názvom.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené viaceré problémy spojené so synchronizáciou lokalít SharePoint a zdieľaných súborov vo OneDrive for Business.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Pridanie podpory pre Office 365 (Nemecko).

 • (Vydávame) Aktualizovali sme centrum aktivity vo OneDrive, aby poskytovalo informácie o najnovších aktivitách.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy spojené so stabilitou aplikácie.

 • Vyriešený zriedkavý problém, kedy sa OneDrive pokúsil nahrať súbor dvakrát.

 • Vyriešený problém, ktorý spôsoboval, že používatelia museli zbytočne nastavovať OneDrive znova.

Vyriešenie rôznych chýb.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Rovnaké zostavy už fungujú vo Windowse aj Macu.

 • Synchronizácia zdieľaných priečinkov.

 • Synchronizácia súborov a priečinkov iba na čítanie.

Vyriešenie rôznych chýb.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Používatelia si môžu vybrať, ktoré priečinky chcú synchronizovať, keď nastavujú synchronizáciu sharepointovej lokality.

Vyriešenie rôznych chýb.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Možnosť synchronizovať knižnice lokality v SharePointe.

 • Synchronizáciu môžete nastaviť z konkrétneho priečinka na lokalite.

 • Synchronizačný klient už podporuje spoluautorstvo a zdieľanie priamo zo súborov balíka Office.

 • Priečinky, ktoré chcete synchronizovať, môžete vybrať v nastaveniach aplikácie OneDrive.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešenie niekoľkých problémov regresie, ktoré spôsobovali zlyhanie synchronizačného klienta.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Zlepšenie výkonu sťahovania.

 • OneDrive zistí, kedy sú rozšírenia prekrytia Prieskumníka pokazené, a používateľa vyzve, aby ich opravil.

 • OneDrive sa pokúsi aktualizovať na najnovšiu zostavu dostupnú pre všetkých zákazníkov, aj keď postupne vychádza novšia zostava, ale ešte pre vás nie je dostupná.

 • Pridanie novej plánovanej úlohy, ktorá zabezpečí aktuálnu verziu aplikácie OneDrive.

 • (Vydávame) Pridanie novej možnosti na obmedzenie šírky pásma použitej na prenos súborov.

 • (Vydávame) Pridanie nastavenia na automatické obmedzenie šírky pásma.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešenie problémov, ktoré spôsobovali, že klienti sa nedokázali prihlásiť a správne nastaviť produkt.

 • Vyriešenie problému, ktorý spôsoboval, že pri spustení aplikácie OneDrive s nastavením DisablePersonalSync vo Windowse 10 sa zobrazilo dialógové okno s výzvou na prihlásenie.

 • Oprava rôznych zlyhaní a chýb.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešený problém, kde OneDrive nesprávne detegoval, že funkcia Personal Sync bola zakázaná vo Windowse 8.1.

 • Odstránený problém, ktorý občas spôsoboval, že súbory otvorené balíkom Office sa nesynchronizovali.

Opravy rôznych chýb.

Aktualizácia funkcie: Funkcia prevzatia je teraz predvolene zapnutá.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Na základe nastavenia služby OneDrive sa teraz prijmú pracovné aj osobné e-mailové adresy a presmerujú sa na príslušné prihlásenie. Kľúče databázy Registry už nie sú pri nasadzovaní viac potrebné.

 • Funkcia prevzatia je teraz zapnutá. Používatelia, ktorí chcú prejsť na nového klienta, musia len vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu balíka Office a programu OneDrive a potom sa prihlásiť prostredníctvom toho istého konta. Ďalšie informácie nájdete v článku Prechod z existujúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

 • Pri synchronizácii pracovných kont teraz OneDrive podporuje Windows 8.1. Jednoducho začnite spustením OneDrivu for Business vo Windowse 8.1.

 • Prenosová rýchlosť sa teraz zobrazí, keď ukážete kurzorom na cloud na paneli úloh.

Oprava kritických chýb:

 • Opravili sme chybu v nájomníkovi pri zisťovaní, ktorá spôsobovala, že pri prihlásení používateľa sa zobrazilo hlásenie, že nemá žiadne internetové pripojenie.

Poznámky k aktualizácii pre Mac

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Používatelia môžu v klientovi Mac pozastaviť synchronizáciu.

 • Aktualizovaný formát verzie zostavy na vyjadrenie zmien v našom vývojovom systéme.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Ďalšie zlepšenia spoľahlivosti nastavenia Otvoriť pri prihlásení pre samostatného klienta Mac

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Zlepšenie spoľahlivosti nastavenia Otvoriť pri prihlásení pre samostatného klienta Mac

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu.

 • Používateľom sa zobrazí oznámenie, keď je synchronizovaná knižnica k dispozícii iba na čítanie a keď je opäť možné ju upravovať.

 • Nové nastavenia, ktoré umožňujú kontrolovať maximálnu priepustnosť pri nahrávaní a sťahovaní.

 • Vyriešili sme problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

 • Vyriešili sme problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Odteraz môžete zdieľať súbory pomocou kontextovej ponuky.

 • Pridaná funkcia, vďaka ktorej sa vám snímky automaticky ukladajú do OneDrivu.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Pridali sme kontextovú ponuku do služby OneDrive. Ak chcete zapnúť kontextovú ponuku, povoľte rozšírenia Findera pre OneDrive a po aktualizácii reštartujte macOS alebo Finder.

 • Do kontextovej ponuky sme tiež pridali príkaz Zdieľať, takže môžete zdieľať súbory a priečinky z Findera.

 • Aktualizovali sme centrum aktivity, aby sa v ňom zobrazovalo viac informácií. Položky, ktoré boli aktualizované, odteraz nájdete v súhrnnom priečinku spoločne s informáciami o tom, či boli premenované alebo presunuté.

 • Opravili sme chyby súvisiace so zjednodušením ovládania, ktoré sa týkali centra aktivity.

 • Zvýšili sme maximálnu dĺžku cesty pre súbory alebo priečinky. Pozrite si ďalšie informácie o nových maximálnych limitoch ciest.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie a stability aplikácie.

Nové funkcie a aktualizácie:

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Synchronizačný klient pre OneDrive pre Mac je teraz k dispozícii ako samostatný súbor na stiahnutie. Pred inštaláciou alebo nasadením klienta pre Mac prostredníctvom samostatne stiahnutého súboru odstráňte z počítača verziu získanú z obchodu Mac App Store (ak bola predtým nainštalovaná).

 • OneDrive sa teraz po zlyhaní automaticky znova spustí. Pridali sme aj hlásenie opakovaných zlyhaní.

 • Pridala sa podpora pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet.

 • (Vydávame) Znova sme povolili možnosť obmedziť využívanie šírky pásma – automaticky alebo na základe stanoveného limitu.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy týkajúce sa spoľahlivosti synchronizácie.

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy spojené so stabilitou aplikácie.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Pri pridávaní lokality SharePoint alebo zdieľaného priečinka vo OneDrive for Business môžete opätovne použiť existujúce umiestnenie s tým istým názvom.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené viaceré problémy spojené so synchronizáciou lokalít SharePoint a zdieľaných súborov vo OneDrive for Business.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Pridanie podpory pre Office 365 (Nemecko).

 • (Vydávame) Aktualizovali sme centrum aktivity vo OneDrive, aby poskytovalo informácie o najnovších aktivitách.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešené najdôležitejšie problémy spojené so stabilitou aplikácie.

 • Vyriešený zriedkavý problém, kedy sa OneDrive pokúsil nahrať súbor dvakrát.

 • Vyriešený problém, ktorý spôsoboval, že používatelia museli zbytočne nastavovať OneDrive znova.

Vyriešenie rôznych chýb.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Rovnaké zostavy už fungujú vo Windowse aj Macu.

 • Synchronizácia zdieľaných priečinkov.

 • Synchronizácia súborov a priečinkov iba na čítanie.

Vyriešenie rôznych chýb.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Zlepšenie výkonu sťahovania.

 • Dialógové okno Výber priečinkov už zobrazuje veľkosť súborov a priečinkov, ktoré môžete synchronizovať.

 • Súbory alebo priečinky so znakmi s diakritikou už zobrazujú správny stav v prekrytiach.

 • [Vydávame] Pridanie novej možnosti na obmedzenie šírky pásma použitej na prenos súborov.

 • [Vydávame] Pridanie nastavenia na automatické obmedzenie šírky pásma.

Opravy kritických chýb:

 • Vyriešenie problémov, ktoré spôsobovali, že klienti sa nedokázali prihlásiť a správne nastaviť produkt.

 • Oprava rôznych zlyhaní a chýb.

Oprava kritických chýb: Táto aktualizácia popisuje problém, pri ktorom sa používatelia nachádzajúci sa v niektorých konfiguráciách nájomníka služby ADFS nemôžu prihlásiť, keď server služby ADFS nespĺňa určité požiadavky zabezpečenia na prenos údajov cez HTTP.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Pri prvom použití sa teraz na základe nastavenia prijmú pracovné aj osobné e-mailové adresy a presmerujú sa na príslušné prihlásenie. Predvolené nasadenie už nie je potrebné.

 • Prenosová rýchlosť sa teraz zobrazí v rozbaľovacej ponuke.

Oprava kritických chýb:

 • Opravili sme chybu v nájomníkovi pri zisťovaní, ktorá spôsobovala, že pri prihlásení používateľa sa zobrazilo hlásenie, že nemá žiadne internetové pripojenie.

Ako zistím, ktorú verziu používam?

 1. V oblasti oznámení kliknite na ikonu modrého oblaku pre OneDrive.

  Snímka obrazovky znázorňujúca ukázanie kurzorom myši na modrú ikonu OneDrivu na paneli úloh s textom OneDrive – Contoso.

  (Možno bude treba kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Tlačidlo Zobraziť skryté ikony. vedľa oblasti oznámení, aby sa ikona OneDrive zobrazila. Ak sa ikona v oblasti oznámení nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz OneDrive a potom vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku OneDrive.)

 2. V centre aktivity vyberte ikonu ozubeného kolieska Nastavenia.

 3. Vyberte kartu Informácie, kde si v časti Informácie o Microsoft OneDrive pozrite číslo verzie.

Ďalšie zdroje informácií

Ďalšie zdroje informácií o novom synchronizačnom klientovi pre OneDrive for Business:

Nadpis

Popis

Začíname s novým synchronizačným klientom pre OneDrive for Business vo Windowse

Prečítajte si informácie o tom, ako si používatelia Windowsu môžu nastaviť nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

Ktorú verziu OneDrivu používam?

Pozrite si informácie o tom, ako jednoducho zistiť, ktorého synchronizačného klienta pre OneDrive používate.

Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí

Zistite, ako môžu správcovia používateľom nasadiť nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business pre Windows v podnikovom prostredí.

Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Prečítajte si informácie o tom, ako používatelia Windowsu môžu prejsť z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business na synchronizačného klienta pre OneDrive.

Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení synchronizačného klienta pre OneDrive

Prečítajte si informácie o tom, ako môžu správcovia spravovať synchronizačného klienta pre OneDrive pre svojich používateľov prostredníctvom skupinovej politiky.

Začíname s novým synchronizačným klientom OneDrivu v systéme Mac OS X

Prečítajte si informácie o tom, ako si používatelia Macu môžu nastaviť synchronizačného klienta pre OneDrive.

Konfigurácia nového synchronizačného klienta pre OneDrive v systéme MacOS

Prečítajte si informácie o tom, ako môžu správcovia použiť možnosti konfigurácie synchronizačného klienta pre OneDrive v počítačoch so systémom Mac OS X.

Obmedzenia týkajúce sa synchronizácie súborov a priečinkov

Článok databázy Knowledge Base, v ktorom sú uvedené poznámky k vydaniu, limity a obmedzenia (napríklad neplatné znaky v názvoch súborov).

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×