PowerShell pre správcov služieb Office 365

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Hľadáte nástroj na správu služieb Office 365, ktorý vám umožní automatizovať opakované úlohy? Alebo hľadáte prístup k ďalším možnostiam, ktoré v Centre spravovania služieb Office 365 nie sú k dispozícii? Potom je prostredie PowerShell pre služby Office 365 vhodné práve pre vás.

Čo je PowerShell a prečo ho používať?

PowerShell (známe aj ako prostredia Windows PowerShell alebo Microsoft PowerShell) je prostredí príkazového riadka, ktorý je určený špeciálne pre systém správy. PowerShell pomáha riadiť a automatizovať správu operačného systému Windows, server aplikácie a cloudové služby, napríklad Office 365.

Najzákladnejšou súčasťou prostredia PowerShell je rutina typu cmdlet (vyslovuje sa „command-let“). Rutiny typu cmdlet vám umožňujú vykonávať úlohy v službách Office 365, ktoré zahŕňajú napríklad pridávanie používateľov do organizácie služieb Office 365, spravovanie priradení licencií na služby Office 365 a vytváranie zoznamov neaktívnych poštových schránok.

Môžete zoskupiť viacero rutín typu cmdlet do jednej množiny príkazov a spustiť ich všetky naraz alebo ich môžete umiestniť do textového súboru a vytvoriť skript prostredia PowerShell, ktorý môžete spustiť kedykoľvek. Skripty sú skvelé na pravidelné správcovské úlohy, ako je napríklad vytváranie mesačných zostáv o licenciách priradených používateľom alebo zostáv o aktívnych poštových schránkach.

PowerShell je doplnkom Centra spravovania služieb Office 365

Centrum spravovania služieb Office 365 je hotové riešenie, ktoré pokrýva celý životný cyklus správy od nastavenia až po technickú podporu. Centrum spravovania služieb Office 365 je určené na vykonávanie najbežnejších správcovských úloh, ako je pridanie a úprava používateľov alebo zmena bežných nastavení služieb.

Existujú však situácie, v ktorých vám PowerShell pre služby Office 365 môže významne ušetriť čas a námahu. Tu je niekoľko príkladov:

 • pridanie alebo úprava veľkého počtu používateľov,

 • pridanie viacerých filtrov na roztriedenie údajov,

 • export údajov, ako sú napríklad zoznamy používateľov a skupiny.

PowerShell je tiež potrebné použiť na konfiguráciu niektorých menej často používaných nastavení.

Začíname

Pred začatím používania prostredia PowerShell pre služby Office 365 je potrebné vykonať niekoľko krokov, ktoré zabezpečia, že sa budete môcť pripojiť k predplatnému na Office 365 a k službám, ktoré plánujete spravovať.

Musíte byť správcom služieb Office 365

Ak nie ste správcom služieb Office 365, môžete zastaviť tu. Podobne ako Správa predplatného služieb Office 365 prostredníctvom centra spravovania služieb Office 365, musíte konta, ktoré je správcom služieb Office 365.

Nástroje na spúšťanie rutín typu cmdlet alebo skriptov

Rutiny typu cmdlet a skripty prostredia PowerShell sa spúšťajú v príkazovom riadku prostredia Windows PowerShell alebo v prostredí Windows PowerShell Integrated Script Environment (ISE), ktoré slúži na spúšťanie príkazov a skriptov prostredia Windows PowerShell. Tieto aplikácie sú predvolene nainštalované v systémoch Windows 8.1 a Windows 10.

S ktoroukoľvek z týchto dvoch aplikácií máte k dispozícii nástroje na správu služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Inštalácia modulov prostredia PowerShell

Ak chcete použiť PowerShell na predplatné na Office 365, je potrebné importovať moduly prostredia PowerShell pre vyťaženia v službách Office 365, ktoré potrebujete spravovať.

Pripojenie k predplatnému a správa používateľov, skupín a licencií

Pripojenie k predplatného služieb Office 365 a správa používateľov a skupín licencií nájdete v časti pripojenie Office 365 PowerShell.

Používateľ, skupina a scenáre správy licenciu, v téme scenáre správy používateľa pre Office 365 PowerShell.

Ďalšie články na spravovanie používateľov a skupín licencií nájdete v téme Spravovanie používateľských kont a licencií pomocou prostredia PowerShell Office 365.

Správa SharePointu Online

Ak chcete spravovať lokality, povolenia a skupiny SharePointu Online, stiahnite si modul pre SharePoint Online.

Lokality SharePoint Online kolekcie scenáre pomocou prostredia PowerShell, v téme Ďalšie funkcie scenáre pre Office 365 PowerShell.

Ďalšie články na správu lokality SharePoint Online, povolenia a skupín pomocou prostredia PowerShell nájdete v téme Office 365 prostredia PowerShell pre SharePoint Online.

Správa Skypu for Business Online

Ak chcete spravovať politiky Skypu for Business Online, stiahnite si modul pre Skype for Business Online.

Pre Skype for Business Online politiky scenáre pomocou prostredia PowerShell, pozrite si Ďalšie funkcie scenáre pre Office 365 PowerShell.

Addditional články na spravovanie Skypu for Business Online politiky pomocou prostredia PowerShell nájdete v téme Spravovanie Skypu for Business Online pomocou prostredia PowerShell Office 365.

Správa služby Exchange Online

Rutiny typu cmdlet na správu služby Exchange Online sa nenachádzajú v moduloch, ktoré môžete stiahnuť a importovať. Sú k dispozícii len pri vytvorení vzdialeného pripojenia k službe Exchange Online. Po pripojení, resp. vzdialenom pripojení do týchto služieb budete rutiny typu cmdlet importovať odtiaľ.

Ďalšie články o spravovaní systému Exchange Online pomocou prostredia PowerShell nájdete v téme Pomocou prostredia PowerShell so službou Exchange Online.

Spustenie bloku príkazov prostredia PowerShell

Vo väčšine prípadov články vám poskytujú aj množinu príkazy prostredia PowerShell spustite ako blok. Tieto bloky príkaz môžete spustiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Skopírujte príkazy z článku alebo webovej stránky a prilepte ich do programu Poznámkový blok (alebo inom textovom editore podľa vášho výberu). Vykonajte potrebné zmeny, napríklad určením názvy kont v programe Poznámkový blok. Spustiť, skopírujte dokončené príkazov v programe Poznámkový blok a prilepte ich do prostredia PowerShell príkazový riadok vo vašom počítači.

 • Skopírujte príkazy z článku alebo webovej stránky a prilepte ich do Vymazať filter v počítači a vykonajte potrebné zmeny. Zvýraznite príkazy ako blok, a potom spustiť.

Proces vykonávania úloh pomocou prostredia PowerShell sa snažíme zjednodušiť s použitím premenných všade, kde je to možné.

Riadky príkaz blok, ktoré začínajú znakom "$" sú premenné na nastavenie, ktoré je potrebné zadať. Po zadaní všetkých nastavení pre príkaz blok, v podstate podľa vypĺňania-v-prázdne, môžete spustiť ich.

Spustenie skriptu prostredia PowerShell

V niektorých prípadoch nájdete skript PowerShell, spustiť, ktorý automatizuje úlohy správcu služieb Office 365. Ak chcete spustiť skriptov prostredia PowerShell, musíte postupujte takto:

 1. Nakonfigurujte prostredie PowerShell na spúšťanie skriptov.

  Pretože spustený škodlivý skript môžete poškodiť váš počítač, predvolené nastavenie pre prostredie PowerShell je nie spustiť. Budete musieť zmeniť vykonávanie politiky počítača menej obmedzení. Ďalšie informácie nájdete v časti scenáre správy používateľa pre Office 365 PowerShell . Stačí, ak to chcete urobiť jedenkrát pre každý počítač, na ktorom používate skripty v prostredí PowerShell.

 2. Uložte skript do určitého umiestnenia.

  Súbory skriptov majú príponu .ps1. Stiahnite ich do umiestnenia na lokálnej diskovej jednotke, na ktoré môžete pri spustení zadať odkaz. Vytvorte napríklad na disku C: priečinok s názvom PSSkripty (C:\PSSkripty).

 3. Upravte skript (podľa potreby).

  Niektoré skripty možno budete musieť zadať vlastné nastavenia, napríklad uvažuje názov vašej domény tak, že to funguje s predplatným na Office 365.

 4. Spustite skript.

  Pripojte sa k príslušnému vyťaženiu v službách Office 365, ktoré spravujete (podľa potreby), a potom spustite skript v príkazovom riadku prostredia PowerShell alebo v prostredí ISE, pričom použite odkaz na názov skriptu prostredia PowerShell (názov súboru s príponou .ps1) a jeho umiestnenie. Pri skriptoch, ktoré nie sú digitálne podpísané, sa môže zobraziť upozornenie.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Office 365 PowerShell scenáre

Prečo musíte používať Office 365 PowerShell

Začíname pracovať s Office 365 PowerShell

Prostriedky komunity Office 365 prostredia PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×