PowerPoint 2016 pre Mac – poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast

Zostavy Insider balíka Office 2016 pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb.  Informácie o ďalších aplikáciách balíka Office pre Mac nájdete v téme Poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast balíka Office 2016 pre Mac.

Zistite, ako si nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní zostavy Insider Fast

Vydanie z 9. novembra 2017

Verzia: 16.8 (zostava 171107)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Oprava zlyhania, ku ktorému dochádzalo po kliknutí na tlačidlo Návrhy vzhľadu

 • Oprava problémov s vlastnými písmami a výberom písma, ku ktorým dochádzalo v predchádzajúcom vydaní

Známe problémy:

 • Kontrola pravopisu dodržiava jazyk klávesnice, nie jazyk dokumentu 

Verzia: 16.7 (zostava 171029)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Laserový ukazovateľ v prezentáciách je už aj v Macu. Zmeňte ukazovateľ myši na laserový ukazovateľ a upriamte pozornosť na určitú časť snímky (podobne ako v nasledujúcej snímke obrazovky)

Laserový ukazovateľ ukážka_C3_201710114455

Verzia 16.6 (zostava 171002) obsahovala hneď niekoľko zaujímavých nových funkcií, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Oprava chýb súvisiacich s výberom písma

 • Oprava slabého výkonu pri práci s upravovaním tabuliek 

Známe problémy:

 • [ODP] ODP súbory sa neukladajú vždy správne

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami

 • [Prilepenie z OneNotu] Tím aktívne skúma zlyhanie súvisiace s prilepením obrázka z OneNotu

Verzia: 16.7 (zostava 171020)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Vylepšené výkonu pri otváraní veľkých súborov SMB

Známe problémy:

 • [Výber písma] Výber písma funguje nekonzistentne, najmä s vlastnými písmami

 • [ODP] ODP súbory sa neukladajú vždy správne

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami

Verzia: 16.7 (zostava 171016)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Klávesové skratky príkazov na úpravy znova fungujú, boli poškodené vo verzii 16.7 (zostava 171008)

 • Tlač v systéme OS High sierra už nespôsobuje zlyhanie

 • Jazyk kontroly pravopisu sa teraz dá zmeniť tak, aby sa líšil od jazyka klávesnice

 • Podpora vlastných písiem

 • Opravené zobrazovanie výzvy pri automatickom ukladaní

Známe problémy:

 • [ODP] ODP súbory sa neukladajú vždy správne

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami

Verzia: 16.7 (zostava 171008)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy: 

 • Opravená chyba, v dôsledku ktorej mizol kurzor

 • Upravovanie excelových grafov v PowerPointe už nespôsobuje zlyhanie aplikácie

Známe problémy:

 • [Klávesnica] Klávesové skratky s príkazmi na úpravy v jazykoch iných, ako je angličtina, nefungujú

 • [Písma] Stiahnuté vlastné písma nefungujú

 • [Tlač] V operačnom systéme High Sierra tlač spôsobuje zlyhanie PowerPointu

 • [Automatické ukladanie] Po ukončení používania súboru v cloude sa používateľovi zobrazí výzva na uloženie dokumentu, aj keď je zapnuté automatické ukladanie

 • [ODP] Súbory vo formáte ODP sa nie vždy uložia správne 

 • [Kontrola pravopisu] Kontrola pravopisu sa nedá nastaviť na jazyk iný, než je jazyk klávesnice

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami 

Verzia: 16.6 (zostava 171001)

Novinky a vylepšenia:

 • Spolupráca v reálnom čase – PowerPoint v Macu teraz obsahuje rovnaké funkcie spolupráce, ktoré sa nachádzajú aj v PowerPointe vo Windowse, vďaka čomu môžete jednoducho pracovať na online prezentácii súčasne s kolegami. Poznámka: na spoluprácu musia byť prezentácie uložené vo OneDrive alebo SharePointe [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

  • Pozrite sa, kde ostatní pracujú v zdieľanej prezentácii, a zobrazte zmeny vykonávané v reálnom čase pomocou prítomnosti v reálnom čase a písania v reálnom čase.

  • Sledujte zmeny pomocou sledovania revízií, aby ste mali prehľad o všetkých úpravách, ktoré ste v prezentácii vykonali vy alebo iní prispievatelia.

  • Nebojte sa, že svoju prácu stratíte. Všetky zmeny vykonané v prezentácii sa ukladajú automaticky v reálnom čase.

 • Rýchly štart – Rýchly štart pre PowerPoint sa teraz nachádza aj v Macu. Funkcia Rýchly štart, ktorá používa technológiu grafu Knowledge od Bingu, mení proces vytvárania balíka prostredníctvom vytvorenia prezentácie online, vďaka čomu môžete začať vyhľadávať údaje o vybratej téme [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

 • Používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu – Vystrihnutie mediálneho obsahu je teraz k dispozícii aj pre PowerPoint v Macu. Vystrihnite nechcený obsah zo začiatku alebo konca vložených zvukových klipov a videoklipov [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

 • Vylepšenia Návrhára – PowerPoint Designer v Macu teraz podporuje ďalšie spúšťače a rozloženia, pričom sa zachováva funkčnosť PowerPoint Designera vo Windowse [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

Známe problémy:

 • Používanie funkcie VoiceOver s PowerPointom môže byť nestabilné

  • Vykonávanie úprav tably s poznámkami pomocou funkcie VoiceOver môže spôsobiť zlyhanie PowerPointu

  • Funkcia VoiceOver nefunguje s tabuľkami správne

 • Ukladanie súborov ODP neprebieha konzistentne 

 • Vlastné písma nefungujú, použije sa namiesto toho predvolené písmo (Kammada MN) 

 • V systéme High Sierra tlač spôsobuje zlyhanie PowerPointu

 • Úprava excelových grafov môže spôsobiť zlyhanie PowerPointu 

 • Nie je možné zmeniť kontrolu pravopisu na jazyk iný ako jazyk klávesnice 

Poznámky a ďalšie informácie:

 • Keďže ide o prvú ukážku ďalšej hlavnej verzie, môžu sa vyskytnúť určité problémy. Vyššie uvedené chyby sme zaznamenali, ak sa však stretnete s akýmikoľvek inými problémami, daný problém nahláste alebo odošlite pripomienky priamo nášmu tímu: 

  • Kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

  • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

Verzia: 15.39 (170919)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.39 (170912)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.39 (170905)

Známe problémy:

 • [Editor snímok] Editor snímok prestane po niekoľkých stlačeniach reagovať na chybový kláves

Verzia: 15.39 (170829)

Opravy:

 • [Zjednodušenie ovládania] VoiceOver sa teraz môže používať na úpravu poznámok po vykonaní zmien na snímkach v systéme MacOS Yosemite

Verzia: 15.38 (170822)

Známy problém: 

 • [Zdieľané miesta v sieti] PowerPoint v niektorých verziách systému MacOS High Sierra beta neukladá úpravy súborov zdieľaných v sieti

Verzia: 15.38 (170815)

Známy problém: 

 • [Zjednodušenie] Nie je možné použiť funkciu VoiceOver na úpravu poznámok po vykonaní zmien na snímkach (týka sa iba MacOS Yosemite)

Verzia: 15.38 (170808)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.38 (170801)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.38 (170725)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.37.0 (zostava 170718)

Opravy:

 • [Prezentácia] Oprava zlyhávania súvisiaceho s používaním dotykového panelu počas prezentácie

Ďalšie informácie:

 • Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky priamo nášmu tímu, kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ak sa chcete dostať na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast.

Ďalšie informácie:

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×