Office
Prihlásenie

Power View v Exceli v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak v Exceli 2013 vytvoríte zošit pomocou hárkov Power View, môžete ho uložiť v službách Office 365 alebo lokálne na SharePoint Server 2013. V každom z týchto umiestnení budú môcť čitatelia hárky Power View zobrazovať a pracovať s nimi.

Poznámky: 

 • Hárky Power View možno upravovať len v klientovi Excelu 2013.

 • Zošity môžete uložiť pomocou hárkov Power View v službe Power BI. Hárky Power View sa zmenia na zostave môžete upraviť v službe Power BI

 • V ďalšej časti tohto článku platí pre zošity programu Excel pomocou hárkov Power View v službách Office 365, a nechcete, aby sa nové používateľské prostredie služby Power BI. Skúste nový Power BI.

Práca s funkciou Power View v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri 2013

V službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri 2013 môžete s excelovými zošitmi pracovať rôznymi spôsobmi. Môžete v nich filtrovať, zoraďovať a zvýrazňovať údaje v grafoch, rýchlych filtroch a iných možnostiach vizualizácie.

Zvýrazňovanie a krížové filtrovanie v hárku Power View

 1. Kliknite na názov zošita v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri 2013.

Zošit sa otvorí v okne prehliadača.

 1. Prejdite na hárok Power View v zošite.

 2. V hárku kliknite na niektorú z hodnôt vo vizualizácii.

Grafy sú interaktívne. Všimnite si, že kliknutím na určitú hodnotu v grafe dôjde k:

 • zvýrazneniu danej hodnoty v príslušnom grafe,

 • filtrovaniu a zobrazeniu len danej hodnoty v každej tabuľke, matici a množine dlaždíc v hárku,

 • zvýrazneniu len danej hodnoty vo všetkých zvyšných grafoch zostavy.

Prečítajte si viac o interaktívne krížové filtrovanie a zvýrazňovanie v grafoch.

Filtrovanie hárka Power View

Čitateľom zošita sa v oblasti filtrov zobrazujú filtre, s ktorými môžu pracovať pri prezeraní excelového zošita (XLSX súboru) v prehliadači.

 1. Otvorte excelový zošit v okne prehliadača.

 2. Prejdite na hárok Power View v zošite.

 3. Ak sa na pravej strane nezobrazuje oblasť filtrov, kliknite na karte Power View na položku Oblasť filtrov.

 4. V oblasti filtrov kliknite na príkaz Zobraziť.

Ide o filtre celého hárka. Ak sú v rámci možnosti Zobraziť k dispozícii určité filtre, môžete ich zmeniť pridaním alebo odstránením hodnôt alebo prepínaním medzi režimom základných a rozšírených filtrov.

Poznámka: Iné pole sa nedá pridať a ak sa v rámci možnosti Zobraziť žiadne filtre nenachádzajú, nemožno ich pridať.

 1. V hárku Power View vyberte vizualizáciu a v oblasti filtrov kliknite na možnosť Graf (prípadne na možnosť Tabuľka alebo na iný typ vizualizácie).

 2. Polia vo vizualizácii sa vždy zobrazujú v oblasti filtrov, dokonca aj keď nie sú vyfiltrované. Filtre týchto polí môžete vytvoriť alebo upraviť. Tieto filtre majú vplyv len na hodnoty vo vybratej vizualizácii.

Ďalšie informácie o filtroch vo funkcii Power View.

Zmeny sa neuložia

Ak v prehliadači robíte zmeny v excelovom zošite (súbore vo formáte XLSX), zmeny sa v súbore neuložia. To isté platí pre zostavu Power View (súbor vo formáte RDLX), ak robíte zmeny v režime na čítanie alebo na celú obrazovku. Ak napríklad filtrujete alebo zvýrazňujete vo vizualizácii v rámci funkcie Power View v týchto režimoch, filtre sa v zošite ani zostave neuložia.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie v tomto článku

Ak hárky Power View možno a kde sú interaktívne

Funkcia Power View v režime zobrazenia SharePointu alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

Funkcia Power View v režime zobrazenia SharePointu

Funkcia Power View v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

Power View v službách Office 365

Obmedzenia veľkosti zošita

Webové časti Excel Web Access

Obnovenie údajov v zošite programu Excel

Obrázky vo funkcii Power View

OneDrive

Analytické nástroje v službách Excel Services

Kde možno hárky Power View upravovať a kde sú interaktívne

Zošit je uložený

Konfigurácia hostiteľa je

Zošit je otvorený v

Power View hárky sú

V klientskom počítači

--

Exceli 2013

Upravovateľné a interaktívne

Lokálne

V režime zobrazenia SharePointu (SharePoint Server je nakonfigurovaný na vykresľovanie zošitov pomocou služieb Excel Services)

službách Excel Services

Interaktívne

Lokálne

V režime zobrazenia servera Office Web Apps Server (SharePoint Server je nakonfigurovaný na vykresľovanie zošitov pomocou servera Office Web Apps Server)

Excel Online

Neviditeľné

V službách Office 365

Oddelený obrázok ClipArt divadla

Excel Online

Interaktívne

Vo OneDrive

--

Excel Online

Neviditeľné

Na začiatok stránky

Power View v režime zobrazenia SharePointu alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

V prostredí so serverom SharePoint Server 2013, ako aj serverom Office Web Apps Server 2013, správcovia rozhodnú, či sa zošity majú vykresľovať v režime zobrazenia SharePointu (pomocou služieb Excel Services na SharePoint Serveri) alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server (pomocou služby Excel Online na serveri Office Web Apps Server).

Power View v režime zobrazenia SharePointu

Keď je SharePoint nakonfigurovaný na režim zobrazenia, hárky Power View sa zobrazujú v excelových zošitoch v prehliadači. V klientovi Excelu môžete skrytím jednotlivých hárkov určiť, ktoré časti zošita môžu ostatní ľudia v režime zobrazenia SharePointu zobrazovať. Môžete napríklad skryť všetky hárky zošita okrem hárkov Power View.

Power View v režime zobrazenia servera Office Web Apps Sever

V sharepointovom prostredí, kde sa na vykresľovanie zošitov používa Office Web Apps Server, sa Power View nepodporuje.

Na začiatok stránky

Power View v službách Office 365

Excelové zošity, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete uložiť v rámci služieb Office 365. Hárky Power View z vašich zošitov si tak v službách Office 365 budú môcť používatelia prezerať a pracovať s nimi. V závislosti od povolení si dané zošity môžu tiež otvoriť a upraviť v klientovi Excelu 2013. V službách Office 365 sa zobrazuje celý zošit. Nemôžete rozhodnúť, ktoré hárky sa majú zobrazovať.

V službách Office 365 nemožno upravovať excelový zošit, v ktorom sa nachádzajú hárky Power View. Môžete však vytvoriť kópiu tohto excelového zošita, v ktorej nebudú hárky Power View, a túto kópiu upraviť v službách Office 365.

Obmedzenia veľkosti zošita

Súbory s veľkosťou väčšou než 10 MB môžete nahrať na lokalitu služieb Office 365. Môžete ich otvoriť v programe Excel na klientskom počítači z lokality. Nie je možné otvoriť zošit väčšia ako 10 MB v službách Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme obmedzenia veľkosti súborov zošitov v SharePointe Online

Na začiatok stránky

Webové časti Excel Web Access

Webové časti Excel Web Access sú k dispozícii v službách Excel Services. Hárky Power View sa zobrazujú vo webových častiach Excel Web Access na SharePoint Serveri a v službách Office 365.

Obnovenie údajov v excelovom zošite

Údaje excelového zošita, ktoré pochádzajú z rozličných externých zdrojov vrátane databáz SQL Azure s vloženými povereniami, možno lokálne manuálne obnoviť.

Dôležité: Na SharePoint Serveri sa v excelovom zošite s hárkami Power View nedá nastaviť automatické obnovovanie.

V službách Office 365 sa údaje v excelovom zošite, ktoré pochádzajú z externého zdroja údajov, nedajú obnoviť.

Prečítajte si ďalšie informácie o obnovení importovaných údajov.

Na začiatok stránky

Obrázky vo funkcii Power View

Obrázky v Power View hárok v excelovom zošite musia byť uložené v zošite. Ďalšie informácie o obrázky vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

OneDrive

Hárky Power View v excelových zošitoch sa vo OneDrive zobraziť nedajú.

Analytické nástroje v službách Excel Services

Možnosti analytických nástrojov v službách Excel Services (SharePoint Server 2013), pozrite si časti o "výdavkov".

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×