Power View v Exceli v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak v Exceli 2013 vytvoríte zošit pomocou hárkov Power View, môžete ho uložiť v službách Office 365 alebo lokálne na SharePoint Server 2013. V každom z týchto umiestnení budú môcť čitatelia hárky Power View zobrazovať a pracovať s nimi.

Poznámky : 

 • Hárky Power View možno upravovať len v klientovi Excelu 2013.

 • Zošity môžete uložiť pomocou hárkov Power View do Power BI. Hárky Power View sa zmenia na zostave môžete upraviť v službe Power BI

 • V ďalšej časti tohto článku platí pre zošity programu Excel pomocou hárkov Power View v službách Office 365, a nechcete, aby sa nové používateľské prostredie služby Power BI. Skúste nový Power BI.

Práca s funkciou Power View v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri 2013

V službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri 2013 môžete s excelovými zošitmi pracovať rôznymi spôsobmi. Môžete v nich filtrovať, zoraďovať a zvýrazňovať údaje v grafoch, rýchlych filtroch a iných možnostiach vizualizácie.

Zvýrazňovanie a krížové filtrovanie v hárku Power View

 1. Kliknite na názov zošita v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri 2013.

Zošit sa otvorí v okne prehliadača.

 1. Prejdite na hárok Power View v zošite.

 2. V hárku kliknite na niektorú z hodnôt vo vizualizácii.

Grafy sú interaktívne. Všimnite si, že kliknutím na určitú hodnotu v grafe dôjde k:

 • zvýrazneniu danej hodnoty v príslušnom grafe,

 • filtrovaniu a zobrazeniu len danej hodnoty v každej tabuľke, matici a množine dlaždíc v hárku,

 • zvýrazneniu len danej hodnoty vo všetkých zvyšných grafoch zostavy.

Prečítajte si viac o interaktívne krížové filtrovanie a zvýrazňovanie v grafoch.

Filtrovanie hárka Power View

Čitateľom zošita sa v oblasti filtrov zobrazujú filtre, s ktorými môžu pracovať pri prezeraní excelového zošita (XLSX súboru) v prehliadači.

 1. Otvorte excelový zošit v okne prehliadača.

 2. Prejdite na hárok Power View v zošite.

 3. Ak sa na pravej strane nezobrazuje oblasť filtrov, kliknite na karte Power View na položku Oblasť filtrov.

 4. V oblasti filtrov kliknite na príkaz Zobraziť.

Ide o filtre celého hárka. Ak sú v rámci možnosti Zobraziť k dispozícii určité filtre, môžete ich zmeniť pridaním alebo odstránením hodnôt alebo prepínaním medzi režimom základných a rozšírených filtrov.

Poznámka : Iné pole sa nedá pridať a ak sa v rámci možnosti Zobraziť žiadne filtre nenachádzajú, nemožno ich pridať.

 1. V hárku Power View vyberte vizualizáciu a v oblasti filtrov kliknite na možnosť Graf (prípadne na možnosť Tabuľka alebo na iný typ vizualizácie).

 2. Polia vo vizualizácii sa vždy zobrazujú v oblasti filtrov, dokonca aj keď nie sú vyfiltrované. Filtre týchto polí môžete vytvoriť alebo upraviť. Tieto filtre majú vplyv len na hodnoty vo vybratej vizualizácii.

Ďalšie informácie o filtroch vo funkcii Power View.

Zmeny sa neuložia

Ak v prehliadači robíte zmeny v excelovom zošite (súbore vo formáte XLSX), zmeny sa v súbore neuložia. To isté platí pre zostavu Power View (súbor vo formáte RDLX), ak robíte zmeny v režime na čítanie alebo na celú obrazovku. Ak napríklad filtrujete alebo zvýrazňujete vo vizualizácii v rámci funkcie Power View v týchto režimoch, filtre sa v zošite ani zostave neuložia.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie v tomto článku

Ak hárky Power View možno a kde sú interaktívne

Funkcia Power View v režime zobrazenia SharePointu alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

Funkcia Power View v režime zobrazenia SharePointu

Funkcia Power View v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

Power View v službách Office 365

Obmedzenia veľkosti zošita

Webové časti Excel Web Access

Obnovenie údajov v zošite programu Excel

Obrázky vo funkcii Power View

OneDrive

Analytické nástroje v službách Excel Services

Kde možno hárky Power View upravovať a kde sú interaktívne

Zošit je uložený

Konfigurácia hostiteľa je

Zošit je otvorený v

Power View hárky sú

V klientskom počítači

--

Exceli 2013

Upravovateľné a interaktívne

Lokálne

V režime zobrazenia SharePointu (SharePoint Server je nakonfigurovaný na vykresľovanie zošitov pomocou služieb Excel Services)

službách Excel Services

Interaktívne

Lokálne

V režime zobrazenia servera Office Web Apps Server (SharePoint Server je nakonfigurovaný na vykresľovanie zošitov pomocou servera Office Web Apps Server)

Excel Online

Neviditeľné

V službách Office 365

SharePoint Online

Excel Online

Interaktívne

Vo OneDrive

--

Excel Online

Neviditeľné

Na začiatok stránky

Power View v režime zobrazenia SharePointu alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

V prostredí so serverom SharePoint Server 2013, ako aj serverom Office Web Apps Server 2013, správcovia rozhodnú, či sa zošity majú vykresľovať v režime zobrazenia SharePointu (pomocou služieb Excel Services na SharePoint Serveri) alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server (pomocou služby Excel Online na serveri Office Web Apps Server).

Power View v režime zobrazenia SharePointu

Keď je SharePoint nakonfigurovaný na režim zobrazenia, hárky Power View sa zobrazujú v excelových zošitoch v prehliadači. V klientovi Excelu môžete skrytím jednotlivých hárkov určiť, ktoré časti zošita môžu ostatní ľudia v režime zobrazenia SharePointu zobrazovať. Môžete napríklad skryť všetky hárky zošita okrem hárkov Power View.

Power View v režime zobrazenia servera Office Web Apps Sever

V sharepointovom prostredí, kde sa na vykresľovanie zošitov používa Office Web Apps Server, sa Power View nepodporuje.

Na začiatok stránky

Power View v službách Office 365

Excelové zošity, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete uložiť v rámci služieb Office 365. Hárky Power View z vašich zošitov si tak v službách Office 365 budú môcť používatelia prezerať a pracovať s nimi. V závislosti od povolení si dané zošity môžu tiež otvoriť a upraviť v klientovi Excelu 2013. V službách Office 365 sa zobrazuje celý zošit. Nemôžete rozhodnúť, ktoré hárky sa majú zobrazovať.

V službách Office 365 nemožno upravovať excelový zošit, v ktorom sa nachádzajú hárky Power View. Môžete však vytvoriť kópiu tohto excelového zošita, v ktorej nebudú hárky Power View, a túto kópiu upraviť v službách Office 365.

Obmedzenia veľkosti zošita

Súbory s veľkosťou väčšou než 10 MB môžete nahrať na lokalitu služieb Office 365. Môžete ich otvoriť v programe Excel na klientskom počítači z lokality. Nie je možné otvoriť zošit väčšia ako 10 MB v službách Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme obmedzenia veľkosti súborov zošitov v SharePointe Online

Na začiatok stránky

Webové časti Excel Web Access

Webové časti Excel Web Access sú k dispozícii v službách Excel Services. Hárky Power View sa zobrazujú vo webových častiach Excel Web Access na SharePoint Serveri a v službách Office 365.

Obnovenie údajov v excelovom zošite

Údaje excelového zošita, ktoré pochádzajú z rozličných externých zdrojov vrátane databáz SQL Azure s vloženými povereniami, možno lokálne manuálne obnoviť.

Dôležité : Na SharePoint Serveri sa v excelovom zošite s hárkami Power View nedá nastaviť automatické obnovovanie.

V službách Office 365 sa údaje v excelovom zošite, ktoré pochádzajú z externého zdroja údajov, nedajú obnoviť.

Prečítajte si ďalšie informácie o obnovení importovaných údajov.

Na začiatok stránky

Obrázky vo funkcii Power View

Obrázky v Power View hárok v excelovom zošite musia byť uložené v zošite. Ďalšie informácie o obrázky vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

OneDrive

Hárky Power View v excelových zošitoch sa vo OneDrive zobraziť nedajú.

Analytické nástroje v službách Excel Services

V možnostiach analytických nástrojov v službách Excel Services (SharePoint Server 2013), pozrite si časti o "výdavkov".

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×