Power View a Power Pivot – videá

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kolekcia videí o funkcii Power View a doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013.

Začíname s funkciou Power View

ikona prehratia

Ďalšie informácie o vytváraní hárkov Power View v Exceli 2013.

Tvorba vizualizácií

Bublinové a bodové grafy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o bublinových a bodových grafoch.

Koláčové grafy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o koláčových grafoch.

Viacnásobné položky

ikona prehratia

Ďalšie informácie o viacnásobných položkách.

Karty

ikona prehratia

Ďalšie informácie o kartách.

Dlaždice   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o dlaždiciach.

Matica   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o maticiach.

Mapy

Vytvorenie máp   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o mapách.

Oprava nejednoznačných údajov mapy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o mapách.

Skúmanie údajov

Filtre   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o filtroch a zvýrazňovaní.

Zvýraznenie   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o zvýrazňovaní.

rýchle filtre,   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o rýchlych filtroch.

Zoradenie   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o zoraďovaní.

Obnovenie údajov a dátového modelu

ikona prehratia

Ďalšie informácie o obnovovaní údajov alebo dátového modelu.

Hierarchie

Možnosť prechodu na detaily v ad hoc hierarchii

ikona prehratia

Ďalšie informácie o prechode na detaily.

Možnosť prechodu na detaily s hierarchiou v modeli   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o prechode na detaily.

Práca s hierarchiami   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o hierarchiách.

Power Pivot

Nastavenie predvolených polí   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o nastavení predvolených polí v zostavách Power View

Skrytie stĺpcov a tabuliek   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o skrývaní tabuliek, stĺpcov a polí v kontingenčných tabuľkách vo funkcii Power View.

Pridanie popisov k stĺpcom a tabuľkám   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o pridávaní popisov k tabuľkám, stĺpcom a poliam doplnku Power Pivot.

Kalendár v zobrazení týždňa   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o vzťahoch vo funkcii Power View.

Súhrn podľa   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o nastavovaní predvolených agregácií.

Pozrite tiež

PowerPivot: účinná analýza údajov a modelovanie údajov v Exceli

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou dátového modelu v Exceli 2013

Stiahnutie excelového zošita s olympiádach

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×