Power View a Power Pivot – videá

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kolekcia videí o funkcii Power View a doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013.

Začíname s funkciou Power View

ikona prehratia

Ďalšie informácie o vytváraní hárkov Power View v Exceli 2013.

Tvorba vizualizácií

Bublinové a bodové grafy

ikona prehratia

Ďalšie informácie o bublinových a bodových grafoch.

Koláčové grafy

ikona prehratia

Ďalšie informácie o koláčových grafoch

Viacnásobné položky

ikona prehratia

Ďalšie informácie o viacnásobných položkách.

Karty

ikona prehratia

Ďalšie informácie o kartách.

Dlaždice

ikona prehratia

Ďalšie informácie o dlaždiciach.

Matica

ikona prehratia

Ďalšie informácie o maticiach.

Mapy

Vytvorenie máp

ikona prehratia

Ďalšie informácie o mapách.

Oprava nejednoznačných údajov mapy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o mapách.

Skúmanie údajov

Filtre   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o filtroch a zvýrazňovaní.

Zvýraznenie

ikona prehratia

Ďalšie informácie o zvýrazňovaní.

rýchle filtre,

ikona prehratia

Ďalšie informácie o rýchlych filtroch.

Zoradenie

ikona prehratia

Ďalšie informácie o zoraďovaní

Obnovenie údajov a dátového modelu

ikona prehratia

Ďalšie informácie o obnovovaní údajov alebo dátového modelu.

Hierarchie

Možnosť prechodu na detaily v ad hoc hierarchii

ikona prehratia

Ďalšie informácie o prechode na detaily.

Možnosť prechodu na detaily s hierarchiou v modeli

ikona prehratia

Ďalšie informácie o prechode na detaily.

Práca s hierarchiami

ikona prehratia

Ďalšie informácie o hierarchiách.

Power Pivot

Nastavenie predvolených polí

ikona prehratia

Ďalšie informácie o nastavení predvolených polí v zostavách Power View

Skrytie stĺpcov a tabuliek

ikona prehratia

Ďalšie informácie o skrývaní tabuliek, stĺpcov a polí v kontingenčných tabuľkách vo funkcii Power View.

Pridanie popisov k stĺpcom a tabuľkám

ikona prehratia

Ďalšie informácie o pridávaní popisov k tabuľkám, stĺpcom a poliam doplnku Power Pivot.

Relationships

ikona prehratia

Ďalšie informácie o vzťahoch vo funkcii Power View.

Súhrn podľa

ikona prehratia

Ďalšie informácie o nastavovaní predvolených agregácií.

Pozrite tiež

PowerPivot: účinná analýza údajov a modelovanie údajov v Exceli

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou dátového modelu v Exceli 2013

Zošit programu Excel s dataset olympijské hry na stiahnutie

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Excel 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk