Power View a Power Pivot – videá

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kolekcia videí o funkcii Power View a doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013.

Začíname s funkciou Power View

ikona prehratia

Ďalšie informácie o vytváraní hárkov Power View v Exceli 2013.

Tvorba vizualizácií

Bublinové a bodové grafy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o bublinových a bodových grafoch.

Koláčové grafy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o koláčových grafoch.

Viacnásobné položky

ikona prehratia

Ďalšie informácie o viacnásobných položkách.

Karty

ikona prehratia

Ďalšie informácie o kartách.

Dlaždice   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o dlaždiciach.

Matica   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o maticiach.

Mapy

Vytvorenie máp   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o mapách.

Oprava nejednoznačných údajov mapy   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o mapách.

Skúmanie údajov

Filtre   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o filtroch a zvýrazňovaní.

Zvýraznenie   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o zvýrazňovaní.

rýchle filtre,   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o rýchlych filtroch.

Zoradenie   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o zoraďovaní.

Obnovenie údajov a dátového modelu

ikona prehratia

Ďalšie informácie o obnovovaní údajov alebo dátového modelu.

Hierarchie

Možnosť prechodu na detaily v ad hoc hierarchii

ikona prehratia

Ďalšie informácie o prechode na detaily.

Možnosť prechodu na detaily s hierarchiou v modeli   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o prechode na detaily.

Práca s hierarchiami   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o hierarchiách.

Power Pivot

Nastavenie predvolených polí   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o nastavení predvolených polí v zostavách Power View

Skrytie stĺpcov a tabuliek   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o skrývaní tabuliek, stĺpcov a polí v kontingenčných tabuľkách vo funkcii Power View.

Pridanie popisov k stĺpcom a tabuľkám   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o pridávaní popisov k tabuľkám, stĺpcom a poliam doplnku Power Pivot.

Kalendár v zobrazení týždňa   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o vzťahoch vo funkcii Power View.

Súhrn podľa   

ikona prehratia

Ďalšie informácie o nastavovaní predvolených agregácií.

Pozrite tiež

PowerPivot: účinná analýza údajov a modelovanie údajov v Exceli

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou dátového modelu v Exceli 2013

Stiahnutie excelového zošita s olympiádach

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×