Povoliť vysielanie schôdze cez Skype

Možno sa vám zobrazuje chybové hlásenie uvedené nižšie s informáciou, že nemáte povolenie vytvoriť schôdzu prostredníctvom vysielania schôdze cez Skype. Ak ste túto možnosť vo svojej organizácii ešte nepovolili, ako správca to môžete urobiť použitím prostredia Windows PowerShell. Chcete získať informácie o spôsoboch spravovania pomocou prostredia Windows PowerShell?

Dôležité : Vysielanie schôdze cez Skype nie je momentálne k dispozícii pre neziskové, vzdelávacie (*.EDU) ani vládne (*.GOV) organizácie.

Ak sa vám zobrazuje toto chybové hlásenie, okrem nastavenia svojej siete pre vysielanie schôdze cez Skype a priradenia licencií pre organizátorov schôdzí je tiež potrebné povoliť v organizácii vysielanie schôdze cez Skype. Ak chcete nastaviť sieť, pozrite si tému Nastavenie vysielania schôdze cez Skype. Organizátorom schôdzí treba priradiť licencie na plány Enterprise E1, Enterprise E3, Enterprise E4 alebo Enterprise E5. Informácie o priradení licencií na Office 365 nájdete v téme Priradenie alebo odobratie licencií na Office 365 for business.

Dôležité : Namiesto licencií na plány E1, E3, E4 alebo E5 môžete použiť Skype for Business Online Standalone Plan 2 alebo 3.

Upozornenie : Na distribúciu mediálneho obsahu vysielanej schôdze sa využíva sieť CDN (Content Delivery Network, sieť na doručovanie obsahu) platformy Microsoft Azure, vďaka čomu je možné podporovať tisícky používateľov sledujúcich vysielanie. Mediálny obsah v blokoch prechádza sieťou CDN a šifruje sa, pričom vyrovnávacia pamäť siete CDN má obmedzenú životnosť. Súčasť Azure CDN zatiaľ tiež nemusí spĺňať všetky prvky vzorových doložiek EÚ vychádzajúcich zo smernice EÚ o ochrane údajov. Funkcia je predvolene vypnutá, dá sa však jednoducho zapnúť a používať. Zapnutím tejto funkcie beriete na vedomie toto oznámenie.

Zapnutie vysielania schôdze cez Skype v organizácii
 1. Overte, či používate prostredie Windows PowerShell verzie 3.0 alebo novšej.

  1. Overenie používania verzie 3.0 alebo novšej: Ponuka Štart > Windows PowerShell.

  2. Verziu skontrolujete tak, že do okna Windows PowerShell zadáte výraz „Get-Host“.

  3. Ak nemáte verziu 3.0 alebo novšiu, treba si stiahnuť a nainštalovať aktualizácie prostredia Windows PowerShell. Informácie o stiahnutí a aktualizácii prostredia Windows PowerShell na verziu 4.0 nájdete v téme Windows Management Framework 4.0. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  4. Budete si tiež musieť nainštalovať modul Windows PowerShell pre Skype for Business Online, ktorý umožňuje vytvoriť vzdialenú reláciu prostredia Windows PowerShell, ktorá sa pripája k službe Skype for Business Online. Tento modul, ktorý je podporovaný iba v 64-bitových počítačoch, je možné stiahnuť z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft na stránke Modul Windows PowerShell pre Skype for Business Online. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

 2. V ponuke Štart kliknite na položku Windows PowerShell.

 3. V okne Windows PowerShell sa pripojte k svojej organizácii využívajúcej Office 365 spustením tohto príkazu:

  $Credential = get-credential
  $O365Session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $O365Session
 4. Potvrďte aktuálnu konfiguráciu vysielania schôdze cez Skype spustením tohto príkazu:

  Get-CsBroadcastMeetingConfiguration

  Overte, či je parameter EnableBroadcastMeeting nastavený na hodnotu False.

  Rutina cmdlet organizácie pre zapnutie vysielania schôdze cez Skype
 5. Zapnite vysielanie schôdze cez Skype pre svoju organizáciu spustením tohto príkazu:

  Set-CsBroadcastMeetingConfiguration –EnableBroadcastMeeting $True

  Zapnutie tohto nastavenia môžete potvrdiť opätovným spustením príkazu Get-CsBroadcastMeetingConfiguration.

  Rutina typu cmdlet organizácie na zapnutie vysielania schôdze cez Skype.

Tip : Prejavenie tejto zmeny na portáli vysielania schôdze cez Skype môže trvať až jednu hodinu.

Chcete získať ďalšie informácie o vysielaní schôdze cez Skype?

 • Vysielanie schôdze cez Skype umožňuje organizáciám vytvoriť schôdzu cez Skype for Business a vysielať ju cez internet až 10 000 účastníkom, ktorí sa jej môžu zúčastniť z prehliadača prakticky v ľubovoľnom zariadení. Vysielanie schôdze cez Skype zjednodušuje hosťovanie veľkých virtuálnych schôdzí, akými sú napríklad schôdze na spôsob mestského zastupiteľstva alebo verejné webové semináre. Pozrite si tému Čo je vysielanie schôdze cez Skype?

 • Portál vysielania schôdze cez Skype nájdete na stránke portal.broadcast.skype.com. Môžete tiež prejsť na lokalitu broadcast.skype.com a prejsť na hlavnú stránku Vysielanie schôdze cez Skype.

 • Schôdze môžete prispôsobiť a nahrávať. Prispôsobenie schôdzí znamená, že pridáte informačný kanál siete Yammer alebo službu Bing Pulse, aby vaše publikum mohlo participovať na udalosti a vy ste mohli vyhodnocovať ich angažovanosť a spokojnosť.

Chcete získať informácie o spôsoboch spravovania pomocou prostredia Windows PowerShell?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×