Povoliť obsah na lokalite sa vyhľadávať

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri vyhľadávaní na lokalite, výsledky môžu pochádzať z mnohých miestach, ako sú stĺpce, knižnice a stránok. Vlastník lokality môže zmeniť nastavenia vyhľadávania rozhodnúť, či je povolený obsah zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Povolenia pre obsah tiež ovplyvňuje, či používatelia budú môcť zobraziť obsah vo výsledkoch vyhľadávania. Dobré porozumenie spôsobu práce povolenia a nastavenia vyhľadávania môžete zabezpečiť, že ľudia môžu vidieť pravdu dokumenty a stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznámka : Výsledky vyhľadávania sú vždy zabezpečením, takže používatelia uvidia iba obsah majú povolenie na zobrazenie. Nastavenie vyhľadávania len definovať, aký obsah je zahrnutý v indexe vyhľadávania.

Čo vás zaujíma?

Plán, aby váš obsah k dispozícii vo výsledkoch vyhľadávania

Pochopiť Hľadať nastavenia a povolenia

Zobraziť obsah stránky vo výsledkoch vyhľadávania

Zobraziť obsah zo zoznamov alebo knižníc vo výsledkoch vyhľadávania

Zobraziť obsah ASPX stránky vo výsledkoch vyhľadávania

Z výsledkov vyhľadávania vylúčiť obsah v stĺpcoch

Prechádzať a re-indexovanie stránok

Plán, aby váš obsah k dispozícii vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete použiť nastavenia na kontrolu, či obsah sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Obsah je uložený v mnohých miestach, vrátane lokality, zoznamy, knižnice, webové časti a stĺpce. V predvolenom nastavení väčšina obsahu stránky, zoznam, knižnicu, stránku webových častí alebo stĺpec bude liezol a pridali do vyhľadávacieho indexu. Čo je vo vyhľadávacom indexe rozhodne, aký obsah sa môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Povolenia, ktoré sú nastavené na položiek zoznamov, knižníc, stránky a tak ďalej, aj vplyv či používatelia môžu vidieť obsah vo výsledkoch vyhľadávania.

Vlastníci lokality a správcovia kolekcie lokality môžu vybrať či obsah možno zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. V predvolenom nastavení, obsah webu môže zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Ak vlastník lokality alebo správca kolekcie lokality určuje, že obsah z určitého webu nemôže objaviť vo výsledkoch vyhľadávania, a potom hľadať výsledky nastavenia ako sú tie pre zoznamy, knižnice, ASPX stránky a stĺpcov nastaveným na mieste nebude mať žiadny vplyv.

Podobne, ak vlastník lokality alebo správca kolekcie lokality zabraňuje zobrazeniu vo výsledkoch vyhľadávania obsah zoznamu alebo knižnice, potom okrem stĺpcov nebude mať žiadny účinok. Je dôležité vedieť, aké nastavenia sú zdedené z vyšších úrovní kvôli naplánovaniu Hľadať efektívne

Na začiatok stránky

Pochopiť Hľadať nastavenia a povolenia

Jednou z povinností vlastníka stránok je určiť, kto má prístup k obsahu. Niektorí ľudia môžu dať povolenia čítať a zmeniť obsah, umožniť ostatným len čítanie obsahu a ostatným používateľom zabrániť v prezeraní obsahu úplne. S cieľom prispôsobiť túto flexibilitu, môžete použiť povolenia skupiny, ktoré sú pridelené špecifické úrovne povolení. Umožniť používateľom prístup k webu alebo obsahu na týchto stránkach, vlastník lokality priradí používateľom jednej alebo viacerých skupín zabezpečenia. Pomocou nastavení povolení v spojení s nastavenia vyhľadávania výsledkov, vlastník lokality môže spravovať či používatelia môžu vidieť obsah vo výsledkoch vyhľadávania.

Napríklad, povedzme, Joe pracuje na žiadosť pre návrh (RFP) v programe Microsoft Office Word a spolupracuje s tímom ľudí, 10. Jeho tím webu má 50 užívateľov, z ktorých všetci sú členovia lokality. Joe nie je pripravená pre celý tím Zobraziť RFP. Preto, keď on to obrázky na stránke tím, on nastaví povolenia tak, že len tím 10 môžete zobraziť a upraviť ju. Kým on granty, všetci 50 ľudí čítať povolenia, len 10 ľudí, ktorí majú povolenie na zobrazenie dokumentu bude je uvedený vo výsledkoch vyhľadávania.

Povolenia možno uplatniť na zoznamy, stránky, zobrazenie a webových častí. Tiež povolenia môžu byť závislé na ďalšie povolenia. To všetko môže ovplyvniť to, čo používateľ vidí vo výsledkoch vyhľadávania. Preto pred pridaním akéhokoľvek obsahu na vašich stránkach, môžete sa zoznámiť s SharePoint je povolenia model, model povolení lokality alebo organizácie, alebo naplánovať čo model povolení bude pre vaše stránky.

Pozri tiež: Predvolené skupiny SharePoint Online SharePoint

Na začiatok stránky

Zobraziť obsah stránky vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete zvoliť, či obsah na vašich stránkach môže zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. V predvolenom nastavení, môžete všetok obsah lokality zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Ten, kto je prezeranie výsledkov vyhľadávania musíte mať povolenie na zobrazenie obsahu. Ak obsah stránok zabrániť zobrazeniu vo výsledkoch vyhľadávania, obsah všetkých podlokalitách je tiež blokovaný objavovali vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznámka : Ak chcete zmeniť toto nastavenie, musíte spravovať povolenia úrovne povolení. Táto úroveň povolení je zahrnutá v skupine "Názov stránky" vlastníka.

 1. Na lokalite kliknite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. V časti Vyhľadávanie kliknite na položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 3. Indexovanie obsahu webučasti Povoliť tejto lokality Zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte položku Áno povoliť obsah lokality Zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak chcete zabrániť zobrazovaniu vo výsledkoch vyhľadávania obsahu, vyberte možnosť nie.

Na začiatok stránky

Zobraziť obsah zo zoznamov alebo knižníc vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete rozhodnúť, či položky v zoznamoch a knižniciach lokality sú zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania. Štandardne každom zozname alebo knižnici nastavená zahrnúť všetky položky vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznámka : Ak chcete zmeniť toto nastavenie, musíte mať úroveň povolenia spravovať zoznamy. Dizajnér a majiteľ "Názov stránky" skupiny obsahujú túto úroveň povolení. Keď nemáte povolenie spravovať zoznamy, menu, popísané v tomto postupe nie je k dispozícii.

 1. Na stránkach, nájsť a kliknite na zoznam alebo knižnicu, ktorú chcete prispôsobiť.

 2. Kliknite na tlačidlo nastavenia >nastavenia lokality.

 3. V časti Správa lokalitykliknite na položku knižnice a zoznamy lokality.

 4. Kliknite na položku zo zoznamu, napríklad vlastné "Zdieľané dokumenty."

 5. Na stránku nastavenie zoznamu, v časti Všeobecné nastaveniakliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 6. V časti Hľadať , Povoliť položky z knižnice dokumentov sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte položku Áno zahrnúť všetky položky v zozname alebo v knižnici vo výsledku vyhľadávania.

Aby sa zabránilo položky zo zoznamu alebo knižnice sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte možnosť nie.

Na začiatok stránky

Zobraziť obsah ASPX stránky vo výsledkoch vyhľadávania

Môžete kontrolovať, či obsah stránky ASPX je zahrnutý vo výsledkoch vyhľadávania. Keď vytvoríte lokalitu, veľa obsah stránok sa vytvárajú automaticky. Napríklad súbor default.aspx, allitems.aspx pre galériu webovej časti, a niekoľko ďalších sú automaticky vytvorené stránky. Môžete tiež vytvoriť vlastné stránky ASPX.

V predvolenom nastavení, keď sa webová časť zobrazí na stránke ASPX používa informácie zo zoznamu alebo knižnice, ktorá obsahuje obmedzené povolenia, tiež známy ako diferencované povolenia, žiadny obsah na stránkach ASPX na lokalite je zahrnutý vo výsledkoch vyhľadávania. To zabraňuje prehliadanie obsahu neoprávnenými používateľmi.

Napríklad, povedzme, päť dokumentov sa zobrazia v Zdieľané dokumenty webová časť na stránke tím s 50 členov. Jeden z dokladov má obmedzené povolenia; len málo ľudí je dovolené vidieť. Obsah je automaticky skryté z danej lokality vo výsledkoch vyhľadávania tak, že obsah z tohto dokumentu nezobrazia pri vyhľadávaní. To zabraňuje neúmyselne vystavení ľudia, ktorí by nemala vidieť obsah stránky ASPX.

Máte mo nost ignorovania toto nastavenie Zobraziť všetok obsah vo výsledkoch vyhľadávania bez ohľadu na povolenia. V tomto prípade všetok obsah môžete zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, ale neoprávnení používatelia nebude mať prístup k aktuálne dokumenty. Ďalšou možnosťou je nezahŕňa žiadne ASPX obsah vo výsledkoch vyhľadávania, bez ohľadu na povolenia.

Poznámka : Ak chcete zmeniť toto nastavenie, musíte spravovať povolenia úrovne povolení. Táto úroveň povolení je zahrnutá v skupine "Názov stránky" vlastníka.

 1. Na lokalite kliknite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. V časti Vyhľadávanie kliknite na položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 3. V Indexovacej ASPX stránke obsahusekcie, vyberte jednu z nasledovných možností:

Možnosť

Popis

Index webových častí ak táto stránka obsahuje diferencované povolenia

Pri povolení stránky ASPX sú odlišné od nadradenej lokality, vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí žiadny obsah na webe.

Vždy indexovať všetky webové časti na tejto stránke

Zobraziť obsah všetkých stránky ASPX na lokalite vo výsledkoch vyhľadávania bez ohľadu na povolenia.

Index nikdy žiadne webové časti na tejto stránke

Skryť obsah všetky stránky ASPX na lokalite z výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na povolenia.

Na začiatok stránky

Z výsledkov vyhľadávania vylúčiť obsah v stĺpcoch

Ako vlastník lokality môžete kontrolovať, či obsah určité stĺpce v zoznamoch alebo knižniciach sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Podľa predvoleného nastavenia všetky obsah zahrnutý vo výsledkoch vyhľadávania. Toto nastavenie je užitočné, keď chcete zabrániť zobrazeniu vo výsledkoch hľadania citlivých údajov.

Poznámka : Ak chcete zmeniť toto nastavenie, musíte spravovať povolenia úrovne povolení. Táto úroveň povolení je zahrnutá v skupine "názov stránky" vlastníka.

 1. Na stránke, ktorá obsahuje zoznam alebo knižnicu, kliknite na tlačidlo nastavenia >Nastavenie lokality.

 2. V časti Hľadať, kliknite na tlačidlo prehliadateľné stĺpce.

 3. V sekcii Stĺpce vylúčené z indexovania vyhľadávania v časti vylúčenie, začiarknite políčko vedľa názvu stĺpca pre stĺpec, ktorý chcete vylúčiť vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznámka : Stĺpce, ktoré zobrazujú sú tie, ktoré patria do aktuálnej lokality.

Na začiatok stránky

Prechádzať a re-indexovanie stránok

Keď ľudia hľadať pre obsah lokality SharePoint, čo je v indexe vyhľadávania rozhodne, čo nájdu. Index vyhľadávania obsahuje informácie z všetky dokumenty a stránky na vašej lokalite SharePoint Online, automaticky prehľadávania obsahu na základe definovaných plaziť harmonogram. Modul na prehľadávanie obsahu zdvihne obsah, ktorý sa zmenil od posledného prehľadávania a aktualizuje index.

V niektorých prípadoch možno budete chcieť osobitne požadovať plnú re-indexovanie stránok. Ďalšie informácie nájdete v manuálne požiadať plazenie a re-indexovanie stránok .

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×