Povolenie iným osobám spravovať vašu poštu a kalendár

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Podobne ako s asistentom pomáhajú spravovať prichádzajúcu poštu, môžete použiť program Microsoft Outlook a umožniť inej osobe, nazýval delegát, prijímať a odpovedať na e-mailové správy, žiadosti o schôdzu a odpovede vo vašom mene. Môžete tiež udeliť ďalšie povolenia, ktoré umožňujú delegátovi čítať, vytvárať alebo mať väčšiu kontrolu nad položiek do svojho servera Microsoft Exchange Server poštová schránka.

Poznámka : Vyžaduje sa konto servera Microsoft Exchange .

Ste delegátom? Ďalšie informácie o spravovaní iného používateľa do pošty a položiek kalendára.

Obsah tohto článku

Čo je prístup delegátov

Zapnutie funkcie prístup delegátov

Zmena povolení pre svojho delegáta

Zmena prístupu delegáta k súkromným položkám

Čo je prístup delegátov

Prístup delegátov je pokročilejšia funkcia ako zdieľanie priečinkov programu Outlook, ktorá vám umožňuje udeliť ďalšie povolenia, napríklad umožniť delegátovi vytvárať e-mailové správy alebo odpovedať na žiadosti o schôdzu vo vašom mene.

Poznámky : 

 • Ako nadriadený poštu musia doručená do poštovej schránky na serveri Exchange, nie do údajového súboru programu Outlook (.pst) vo vašom počítači.

 • Vy aj delegát musíte používať rovnakú verziu programu Outlook.

Ako osoba udeľujúca povolenia určujete úroveň prístupu delegáta k vašim priečinkom. Môžete udeliť delegátovi povolenie na čítanie položiek vo vašich priečinkoch, alebo na ich čítanie, vytváranie, menenie a odstraňovanie. V predvolenom nastavení má delegát po pridaní úplný prístup k priečinkom Kalendár a Úlohy. Delegát môže vo vašom mene taktiež odpovedať na žiadosti o schôdzu.

Aké sú úrovne povolení pre delegáta?

 • Recenzent     . Toto povolenie umožňuje delegátovi čítať položky v priečinku nadriadeného.

 • Redaktor     Toto povolenie umožňuje delegátovi čítať a vytvárať položky a meniť a odstraňovať položky, ktoré vytvorí. Delegát môže napríklad vytvárať žiadosti o vykonanie úlohy a žiadosti o schôdzu priamo v priečinku Úlohy resp. Kalendár nadriadeného a následne ich odoslať v mene nadriadeného .

 • Vydavateľ     S týmto povolením môže delegát vykonávať rovnaké činnosti ako Redaktor a navyše môže meniť a odstraňovať položky vytvorené nadriadeným.

Na začiatok stránky

Zapnutie prístupu delegátov

Delegát automaticky prijme povolenia odosielať v zastúpení inej osoby. V predvolenom nastavení môže delegát čítať len žiadosti o schôdzu a odpovede odoslané nadriadenému. Delegát nemá prístup na čítanie žiadnych iných správ v doručenej pošte.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie kont a potom na položku Prístup delegátov.

 3. Kliknite na položku Pridať.

  Nezobrazuje sa tlačidlo Pridať

  • Tlačidlo Pridať nemusí byť v dialógovom okne zobrazené z nasledujúcich dôvodov:

  • An active connection does not exist between Outlook and Exchange. The Outlook status bar should display Connected to Microsoft Exchange or Online.

  • Vaše správy sa nedoručujú do poštovej schránky na serveri Exchange. Váš e-mail sa musí doručiť do poštovej schránky na serveri Exchange, a nie do súboru s údajmi programu Outlook (.pst) na pevnom disku vášho počítača.

 4. Zadajte meno osoby, ktorú chcete určiť ako svojho delegáta, alebo použite funkciu vyhľadávania a vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na požadované meno.

  Poznámka : Delegát sa musí nachádzať v globálny zoznam adries na serveri Exchange organizácie.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Povolenia delegátov môžete prijať predvolené nastavenia povolení alebo vybrať vlastné úrovne prístupu k priečinkom programu Exchange.

  Ak chcete delegátovi udeliť povolenia len na prácu so žiadosťami o schôdzu a odpoveďami na ne, predvolené nastavenia povolení, vrátane Delegát prijíma kópie mne zaslaných správ týkajúcich sa schôdze, sú dostačujúce. Nastavenie povolenia Doručená pošta môžete ponechať na hodnote Žiadne. Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa budú doručovať priamo do doručenej pošty delegáta.

  Poznámka : V predvolenom nastavení získa delegát povolenie Editor (môže čítať, vytvárať a upravovať položky) do vášho priečinka Kalendár. Keď delegát odpovie na schôdzu vo vašom mene, schôdza sa automaticky pridá do vášho priečinka Kalendár.

 7. Ak chcete poslať delegátovi správu, ktorá ho upozorní na zmenené povolenia, začiarknite políčko Automaticky poslať delegátovi správu sumarizujúcu tieto povolenia.

 8. V prípade potreby začiarknite políčko Delegát má prístup k mojim súkromným položkám.

  Dôležité : Toto globálne nastavenie ovplyvňuje všetky priečinky programu Exchange, vrátane priečinkov pošty, kontaktov, kalendára, úloh, poznámok a denníka. Nie je možné povoliť prístup k súkromným položkám len pre jeden priečinok.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : V správach odoslaných s povoleniami na odosielanie v zastúpení sa vedľa poľa Od zobrazuje meno delegáta aj meno nadriadeného. V správe odoslanej s povoleniami Odoslať ako sa zobrazí len meno nadriadeného.

Na začiatok stránky

Zmena povolení pre delegáta

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie kont a potom na položku Prístup delegátov.

 3. Kliknite na meno delegáta, pre ktorého chcete zmeniť povolenia, a potom kliknite na tlačidlo Povolenia.

  Poznámka : Ak chcete odstrániť všetky povolenia funkcie Prístup delegátov, nekliknite na položku Povolenia, ale namiesto toho kliknite na tlačidlo Odstrániť a preskočte zvyšok tohto postupu.

 4. Zmeňte povolenia pre ľubovoľný priečinok programu Outlook, ku ktorému má delegát prístup.

 5. Ak chcete poslať delegátovi správu, ktorá ho upozorní na zmenené povolenia, začiarknite políčko Automaticky poslať delegátovi správu sumarizujúcu tieto povolenia.

Poznámka : Ak chcete, aby boli delegátovi odosielané kópie žiadostí o schôdzu a odpovedí na ne, ktoré vám boli odoslané, udeľte delegátovi povolenie Editor (môže čítať, vytvárať a upravovať položky) pre váš priečinok Kalendár a začiarknite políčko Delegát prijíma kópie mne zaslaných správ týkajúcich sa schôdze.

Na začiatok stránky

Zmena prístupu delegáta ku súkromným položkám

Ak ste delegátovi pridelili povolenia umožňujúce prístup k vašim priečinkom programu Outlook, môžete skryť osobné informácie v plánovaných činnostiach, schôdzach, úlohách a kontaktoch. Otvorte každú osobnú položku a na karte Nástroje kalendára kliknite v skupine Značky na položku Súkromné.

Ak chcete delegátovi prideliť prístup na zobrazenie vašich súkromných položiek, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie kont a potom na položku Prístup delegátov.

 3. V zozname kliknite na meno delegáta, ktorému chcete zmeniť prístup k súkromným plánovaným činnostiam, a potom kliknite na položku Povolenia.

 4. Začiarknite políčko Delegát má prístup k mojim súkromným položkám.

Dôležité : Pri obmedzovaní prístupu iných osôb k podrobnostiam plánovaných činností, kontaktov alebo úloh by ste sa nemali spoliehať na funkciu Súkromné. Ak sa chcete uistiť, že iní používatelia nemôžu čítať položky, ktoré ste označili ako súkromné, neudeľujte im povolenie Recenzent (môže čítať položky) pre priečinok Kalendár, Kontakty alebo Úlohy.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Zdieľanie kalendára Outlooku s inými osobami

Otvorenie kalendára servera Exchange inej osoby

Nastavenie e-mailu v Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×