Povolenie alebo zakázanie vytvárania moderných stránok lokality koncovým používateľom

Povolenie alebo zakázanie vytvárania moderných stránok lokality koncovým používateľom

Používanie stránok v službe SharePoint Online je skvelý spôsob, ako zdieľať nápady pomocou obrázkov, excelových, wordových a powerpointových dokumentov, videa atď. Používatelia môžu rýchlo a jednoducho vytvoriť a publikovať stránky, ktoré budú vyzerať skvele na každom zariadení.

Ak ste správca v službe SharePoint, môžete povoliť alebo zakázať vytváranie stránok v službe SharePoint Online používateľmi lokality. Môžete tak urobiť prostredníctvom zmeny nastavení v Centre spravovania služby SharePoint alebo pomocou prostredia Windows PowerShell skript.

Poznámky: 

 • Tieto postupy platia pre len stránky v službe SharePoint Online. Keď povolíte vytváranie stránok lokality, príkaz Pridať stránku v ponuke Nastavenie vytvorí nové stránky lokality. Ak vypnete možnosť vytvárania stránok lokality, používatelia môžu stále pridať klasickú stránku do knižnice Wiki pomocou rovnakého príkazu.

 • Povolenie alebo zakázanie vytvárania stránok lokality na úrovni lokalít sa môže vykonať iba pomocou skriptu Windows PowerShell.

Povolenie alebo zakázanie vytvárania stránok lokality na úrovni organizácie v Centre spravovania služby SharePoint

 1. Vyberte stránku Centrá spravovania a potom možnosť SharePoint.

  Správca, SharePoint

 2. Vyberte položku Nastavenie.

 3. Vedľa položky Stránky lokality, vyberte možnosť Povolenie používateľom vytvárať stránky na lokalite alebo Zabránenie používateľom vytvárať stránky na lokalite.

Povolenie alebo zakázanie vytvárania stránok lokality na úrovni lokality pomocou prostredia Windows PowerShell skript

Poznámka: Ak chcete spúšťať skripty Windows PowerShell, minimálna požadovaná politika spúšťania pre SharePoint Server 2016 je RemoteSigned, hoci predvolená politika pre prostredie Windows PowerShell je s obmedzením (Restricted). Ak ponecháte politiku s obmedzením, Prostredie správy SharePointu 2016 zmení politiku pre Windows PowerShell na RemoteSigned. To znamená, že musíte vybrať možnosť Spustiť ako správca a spustiť Prostredie správy SharePointu 2016 s rozšírenými povoleniami správcu. Táto zmena sa použije na všetky relácie prostredia Windows PowerShell. Ďalšie informácie nájdete v téme Enumerácia ExecutionPolicy. Ďalšie informácie o skriptoch a politikách spustenia nájdete v témach about_scripts a about_Execution_Policies.

Ak chcete vykonať tento krok, budete používať objektový model na strane klienta (CSOM). Pred použitím skriptu overte, či sú splnené nasledujúce požiadavky:

 1. Overte, či spĺňate nasledujúce minimálne požiadavky:

  • Ste globálny správca

  • Musíte si prečítať tému about_Execution_Policies.

  • Na to,aby tento skript fungoval, budete musieť nainštalovať SDK s klientskými súčasťami SharePointu Online.

  • Skript zobrazí výzvu na zadanie adries SiteUrl a WebUrl.

   Adresy SiteUrl a WebUrl sa skladajú z úplnej URL adresy, ktorá je v tomto príklade https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Pre adresu SiteUrl môžete použiť: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   a pre adresu WebUrl môžete použiť sites/marketing/northwindcompete.

 2. Skopírujte tento kód a prilepte ho do textového editora, ako je napríklad Poznámkový blok. V tomto článku súbor skriptu pomenujeme SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Uložte súbor a pomenujte ho SitePagesOut.ps1.

  Poznámka: Môžete použiť iný názov súboru, ale súbor musíte uložiť ako textový súbor vo formáte ANSI, ktorého prípona je .ps1.

 4. Prejdite do adresára, v ktorom ste uložili súbor.

 5. Do príkazového riadka prostredia Windows PowerShell zadajte nasledujúci príkaz:

  ./SitePagesOut.ps1

Ak chcete vykonať tento krok, budete používať objektový model na strane klienta (CSOM). Pred použitím skriptu overte, či sú splnené nasledujúce požiadavky:

 1. Overte, či spĺňate nasledujúce minimálne požiadavky:

  • Ste globálny správca

  • Musíte si prečítať tému about_Execution_Policies.

  • Na to,aby tento skript fungoval, budete musieť nainštalovať SDK s klientskými súčasťami SharePointu Online.

  • Skript zobrazí výzvu na zadanie adries SiteUrl a WebUrl.

   Adresy SiteUrl a WebUrl sa skladajú z úplnej URL adresy, ktorá je v tomto príklade https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Pre adresu SiteUrl môžete použiť: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   a pre adresu WebUrl môžete použiť sites/marketing/northwindcompete.

 2. Skopírujte tento kód a prilepte ho do textového editora, ako je napríklad Poznámkový blok. V tomto článku súbor skriptu pomenujeme SitePagesIN.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Uložte súbor a pomenujte ho SitePagesIn.ps1.

  Poznámka: Môžete použiť iný názov súboru, ale súbor musíte uložiť ako textový súbor vo formáte ANSI, ktorého prípona je .ps1.

 4. Prejdite do adresára, v ktorom ste uložili súbor.

 5. Do príkazového riadka prostredia Windows PowerShell zadajte nasledujúci príkaz:

  ./SitePagesIn.ps1

  Ďalšie informácie o prostredí Windows PowerShell nájdete v téme Používame prostredie Windows PowerShell.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×