Povolenie a zakázanie makier v dokumentoch balíka Office

V tomto článku je popísané zabezpečenie makier a sú tu vysvetlené riziká spojené s povolením makier a úloha Centra dôveryhodnosti v balíku systém Microsoft Office 2007 pri redukovaní týchto rizík.

Čo je nové v Office 2010

Blog o balíku Office

Obsah tohto článku

Čo je makro a riziko zabezpečenia?

Povolenie alebo zakázanie makier pomocou Centra dôveryhodnosti

Ako pomáha Centrum dôveryhodnosti chrániť pred nebezpečnými makrami?

Ako postupovať pri zobrazení upozornenia zabezpečenia s výzvou na povolenie alebo zakázanie makra?

Čo je makro a riziko zabezpečenia?

Makrá umožňujú automatizovať často vykonávané úlohy. Mnohé z makier sa vytvárajú v jazyku VBA a píšu ich vývojári softvéru. Niektoré makrá však predstavujú potenciálne riziko zabezpečenia. Osoba so zlými úmyslami môže do dokumentu alebo súboru vložiť škodlivé makro a prostredníctvom neho sa môže v počítači šíriť vírus.

Na začiatok stránky

Povolenie alebo zakázanie makier pomocou Centra dôveryhodnosti

Nastavenia zabezpečenia makier sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti. Ak však pracujete v organizácii, správca systému mohol zmeniť predvolené nastavenia a zabrániť používateľom v zmene týchto nastavení.

Poznámka : Keď zmeníte nastavenie zabezpečenia makier v Centre dôveryhodnosti, toto nastavenie sa zmení len pre program balíka Office, ktorý práve používate. Nastavenie zabezpečenia makier sa nezmení pre všetky programy balíka Office.

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia. Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým skutočne dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením. Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier. Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód). Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia. Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým skutočne dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením. Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier. Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód). Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a pred programátorským manipulovaním v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť kód s vlastnou replikáciou, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Pre všetkých automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ spúšťajúci kód povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip : Dialógové okno nastavenia zabezpečenia makier môžete otvoriť prostredníctvom karty Vývojár na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak karta Vývojár nie je dostupná, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Zabezpečenie makier.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Nezobrazovať žiadne upozornenia a zakázať všetky makrá Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané.

  • Upozornenia na podpísané makrá. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané. Toto predvolené nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Upozornenia na všetky makrá.Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby sa makrá zakázali a zobrazovali sa upozornenia zabezpečenia, ak sa makrá vyskytnú. Môžete sa tak v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Žiadna kontrola zabezpečenia pre makrá (neodporúča sa) Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia. Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým skutočne dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením. Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier. Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód). Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a pred programátorským manipulovaním v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť kód s vlastnou replikáciou, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Pre všetkých automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ spúšťajúci kód povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip : Dialógové okno nastavenia zabezpečenia makier môžete otvoriť prostredníctvom karty Vývojár na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak karta Vývojár nie je dostupná, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Zabezpečenie makier.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia. Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým skutočne dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením. Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier. Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód). Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a pred programátorským manipulovaním v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť kód s vlastnou replikáciou, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Pre všetkých automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ spúšťajúci kód povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Zabezpečenie makier.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia. Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým skutočne dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením. Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier. Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód). Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a pred programátorským manipulovaním v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť kód s vlastnou replikáciou, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Pre všetkých automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ spúšťajúci kód povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia. Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým skutočne dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením. Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier. Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód). Kliknite na túto možnosť, ak chcete povoliť spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu a neodporúča sa.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a pred programátorským manipulovaním v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť kód s vlastnou replikáciou, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Pre všetkých automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ spúšťajúci kód povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip : Dialógové okno nastavenia zabezpečenia makier môžete otvoriť prostredníctvom karty Vývojár na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak karta Vývojár nie je dostupná, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Ako pomáha Centrum dôveryhodnosti chrániť pred nebezpečnými makrami?

Skôr ako Centrum dôveryhodnosti umožní povolenie makra v dokumente, skontroluje nasledujúce informácie:

 • či je makro podpísané vývojárom s digitálny podpis,

 • či je digitálny podpis platný,

 • digitálny podpis musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • či certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný renomovanou certifikačnou autoritou (CA),

 • či vývojár, ktorý podpísal makro, je dôveryhodný vydavateľ.

Ak Centrum dôveryhodnosti zistí problém v ktorejkoľvek z kontrolovaných položiek, makro sa predvolene zakáže a zobrazí sa panel hlásení upozorňujúci na potenciálne nebezpečné makro.

Panel hlásení

Ak chcete makro povoliť, kliknite na položku Možnosti na paneli hlásení, čím sa zobrazí dialógové okno zabezpečenia. V nasledujúcej sekcii nájdete informácie o tom, ako sa rozhodovať v súvislosti s makrami a zabezpečením.

Poznámka : V programe Microsoft Office Outlook 2007 a v programe Microsoft Office Publisher 2007 sa upozornenia zabezpečenia nezobrazujú na paneli hlásení, ale v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Ako postupovať pri zobrazení upozornenia zabezpečenia s výzvou na povolenie alebo zakázanie makra?

Keď sa zobrazí dialógové okno Možnosti zabezpečenia, môžete makro povoliť alebo ho ponechať zakázané. Makro povoľte v prípade, ak ste si istí, že pochádza z dôveryhodného zdroja.

Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office

Dôležité : Ak ste si istí, že dokument a makro pochádzajú z dôveryhodného zdroja a majú platný podpis a nechcete neustále dostávať upozornenia týkajúce sa tohto dokumentu a makra, môžete namiesto zmeny predvoleného nastavenia Centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makier kliknúť na položku Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenia. Takto pridáte vydavateľa do zoznamu Dôveryhodní vydavatelia v Centre dôveryhodnosti. Všetok softvér od uvedeného vydavateľa sa bude považovať za dôveryhodný. V prípade, že makro nemá platný podpis, ale vy mu dôverujete, je lepšie, ak namiesto zmeny predvoleného nastavenia Centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makier presuniete dokument do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodných umiestnení sa môžu spúšťať bez vykonania kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

V závislosti od konkrétnej situácie bude dialógové okno zabezpečenia obsahovať popis konkrétneho problému. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam možných problémov spolu s radami, čo by ste mali alebo nemali v jednotlivých prípadoch robiť.

Problém

Rada

Makro nie je podpísané.    Keďže makro nie je digitálne podpísané, nie je možné overiť totožnosť vydavateľa makra. Preto nie je možné určiť, či je makro bezpečné.

Pred povolením nepodpísaného makra sa uistite, že makro pochádza z dôveryhodného zdroja. S dokumentom môžete pracovať, aj keď makro nepovolíte.

Podpis makra nie je dôveryhodný.     Makro nie je potenciálne bezpečné, pretože makro bolo digitálne podpísané, podpis je platný, ale vy ste nezaradili vydavateľa, ktorý podpísal makro, medzi dôveryhodných.

Môžete vyslovene vyjadriť, že vydavateľovi makra dôveryhodnosť kliknutím na položku Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenia. Táto možnosť sa zobrazí, len ak je podpis platný. Kliknutím na túto možnosť pridáte vydavateľa do zoznamu Dôveryhodní vydavatelia v Centre dôveryhodnosti

Podpis makra nie je platný.     Makro nie je potenciálne bezpečné, pretože makro bolo digitálne podpísané, ale podpis nie je platný.

Odporúčame, aby ste makrá s neplatnými podpismi nepovoľovali. Možným dôvodom neplatnosti podpisu je, že podpis bol sfalšovaný. Ďalšie informácie nájdete v článku Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Doba platnosti podpisu makra uplynula.     Makro nie je potenciálne bezpečné, pretože makro bolo digitálne podpísané, ale doba platnosti podpisu už uplynula.

Pred povolením makra, u ktorého doba platnosti podpisu už uplynula, sa uistite, že makro pochádza z dôveryhodného zdroja. Ak ste tento dokument v minulosti používali bez akýchkoľvek problémov s bezpečnosťou, povolenie makra predstavuje potenciálne menšie riziko.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×