Povolenie a zakázanie makier v súboroch balíka Office

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Makro je séria príkazov, ktoré môžete použiť na zautomatizovanie opakovanej úlohy, a ktoré môžete spustiť, keď máte vykonať úlohu. Tento článok prináša informácie o rizikách práce s makrami a dozviete sa, ako možno povoliť alebo zakázať makrá v Centre dôveryhodnosti.

Obsah tohto článku

Povolenie makier pri zobrazení Panela hlásení

Povolenie makier v zobrazení Backstage

Jednorazové povolenie makier, keď sa zobrazí bezpečnostné upozornenie

Zmena nastavenia makier v Centre dôveryhodnosti

Vysvetlenie nastavení makier

Čo je makro, kto ho vytvára a aké je riziko zabezpečenia?

Povolenie makier pri zobrazení Panela hlásení

Keď otvoríte súbor s makrami, zobrazí sa žltý panel hlásení s ikonou štítu a tlačidlom Povoliť obsah. Ak viete, že makrá pochádzajú zo spoľahlivého zdroja, postupujte podľa týchto pokynov:

Nasledujúci obrázok je príkladom panela hlásení, keď sa v súbore nachádzajú makrá.

Panel hlásení s upozornením zabezpečenia pre makrá

Na začiatok stránky

Povolenie makier v zobrazení Backstage

Ďalší spôsob povolenia makier v súbore je použitie zobrazenia Microsoft Office BackStage. Ide o zobrazenie, ktoré sa zobrazí po kliknutí na kartu Súbor následne po zobrazení žltého panela hlásení.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

 3. V časti Povoliť všetok obsah kliknite na položku Vždy povoliť aktívny obsah tohto dokumentu.
  Súbor sa stane dôveryhodným dokumentom.

Nasledujúci obrázok je príkladom možností položky Povoliť obsah.

Rozbaľovacie bezpečnostné upozornenie

Na začiatok stránky

Jednorazové povolenie makier, keď sa zobrazí bezpečnostné upozornenie

Ak chcete povoliť makrá na čas, kým je súbor otvorený, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Keď súbor zatvoríte a znova otvoríte, znova sa zobrazí upozornenie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

 3. Vyberte Rozšírené možnosti.

 4. V dialógovom okne Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office vyberte pre každé makro možnosť Povoliť obsah pre túto reláciu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia makier v Centre dôveryhodnosti

Nastavenie makier sa nachádza v Centre dôveryhodnosti. Ak však pracujete v organizácii, správca systému môže zmeniť predvolené nastavenie a zamedziť používateľovi nastavenie meniť.

Dôležité : Keď zmeníte nastavenie zabezpečenia makier v Centre dôveryhodnosti, toto nastavenie sa zmení len pre program balíka Office, ktorý práve používate. Nastavenie zabezpečenia makier sa nezmení pre všetky programy balíka Office.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. V okne Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Nastavenie makra.

 5. Vyberte požadované nastavenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na nasledujúcom obrázku je oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti.

oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti

Na získanie ďalších informácií o nastavení makier použite informácie v nasledujúcej časti.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie nastavení makier

 • Zakázať všetky makrá bez oznámenia     Všetky makrá a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané.

 • Zakázať všetky makrá s oznámením     Makrá sú zakázané, ale v prípade prítomnosti makra sa zobrazí upozornenie zabezpečenia. Makrá môžete povoliť v závislosti od konkrétnej situácie.

 • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier     Makrá sú zakázané, ale v prípade prítomnosti makra sa zobrazí upozornenie zabezpečenia. Ak je však makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, zobrazí sa upozornenie, na základe ktorého môžete povoliť podpísané makro a zaradiť vydavateľa medzi dôveryhodných vydavateľov.

 • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód)     Povolí sa spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu.

 • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA     Zakáže alebo povolí programátorský prístup k objektovému modelu programu Visual Basic for Applications (VBA) od automatizačného klienta. Táto možnosť zabezpečenia je určená pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a manipuláciu v prostredí VBA a v objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Zabraňuje neautorizovaným programom vytvárať kód s vlastnou replikáciou. Pre automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA, musí povoliť prístup používateľ spúšťajúci kód. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Poznámka : V programoch Microsoft Publisher a Access nie je k dispozícii možnosť Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA.

Na začiatok stránky

Čo je makro, kto ho vytvára a aké je riziko zabezpečenia?

Makrá automatizujú často používané úlohy a šetria čas strávený nad klávesnicou a s myšou. Mnohé boli vytvorené pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) a napísali ich softvéroví vývojári. Niektoré makrá však môžu predstavovať potenciálne riziká zabezpečenia. Niektorí používatelia so škodlivými úmyslami, známi aj ako hakeri, môžu do súboru zahrnúť deštruktívne makro, ktoré môže vo vašom počítači alebo v sieti organizácie rozšíriť vírus.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×