Office
Prihlásenie
Povýšenie lokalít na stránke lokalít

Povýšenie lokalít na stránke lokalít

Každá organizácia má vytvorené interné lokality, ktoré sú dôležité najmä pre zamestnancov a manažment. K takýmto lokalitám môžu patriť: tímové lokality, kde sa zdieľa pomoc pri vytváraní projektových dokumentov a úloh, komunity, na ktorých zamestnanci diskutujú o svojich bežných záujmoch, alebo verejné webové lokality, kde môžu autori umiestňovať aktualizácie určené na publikovanie.

Pomocou SharePointu Online môžete tieto lokality ešte viac zvýrazniť, čím urýchlite používateľom vyhľadávanie a prístup k týmto lokalitám vždy, keď kliknú v navigačnom paneli na položku Lokality.

Správcovia služby SharePoint môžu lokality so zvýšenou úrovňou spravovať pomocou prepojenia Spravovať na stránke Lokality. Tu je príklad stránky Lokality, na ktorej majú tri lokality zvýšenú úroveň – Komunity, Tímové lokality a Verejná lokalita:

Príklad stránky Lokality s 3 povýšenými lokalitami

Zvýšiť úroveň síce môžete v prípade viacerých lokalít, výhody zvýšenia úrovne sa však zmenšujú, keď zvýšite úroveň až štyroch alebo piatich lokalít, pretože týmto spôsobom dlaždice lokalít pretečú na ďalšie stránky. V takom prípade sa zobrazí posúvač a používatelia sa musia posúvať všetkými lokalitami so zvýšenou úrovňou, kým nenájdu tú, ktorú hľadajú. Tu je ukážka stránky s viac než šiestimi lokalitami so zvýšenou úrovňou:

Príklad stránky Lokality so 6 povýšenými lokalitami a posúvačom

Keďže príliš veľa lokalít so zvýšenou úrovňou môžete znížiť efektivitu používateľa, odporúčame obmedziť zvyšovanie úrovne len na toľko lokalít, koľko sa zmestí na jednu stránku.

Poznámka: Informácie o verejnej webovej lokalite SharePoint Online v tomto článku platia len v prípade, že vaša organizácia zakúpila Office 365 pred 9. marcom 2015. Zákazníci, ktorí túto funkciu momentálne používajú, aj naďalej k nej budú mať prístup minimálne dva roky po dátume zmeny 9. marca 2015. Noví zákazníci, ktorí si predplatili Office 365 po dátume zmeny, nemajú prístup k tejto funkcii. Zákazníci služieb Office 365 majú ďalej prístup k špičkovým ponukám tretích strán, vďaka ktorým môžu mať verejnú webovú lokalitu s komplexným online riešením a prítomnosťou. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete v téme Informácie o zmenách funkcie verejnej webovej lokality SharePoint Online v Office 365.

Na začiatok stránky

Zvýšenie úrovne lokality

Verejná webová lokalita a tímová lokalita majú zvýšenú úroveň predvolene. Všetky ostatné lokality je potrebné pridať manuálne. Keď ste pripravení vykonať zvýšenie úrovne jednej alebo viacerých lokalít, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka:  Ak chcete zvýšiť úroveň lokality, musíte byť správcom SharePointu alebo mať práva globálneho správcu.

 1. Kliknite v hornom paneli s ponukami na položku Lokality.
  Panel s ponukami so zvýrazneným prepojením Lokality

 2. Kliknite na prepojenie Spravovať.

  Príklad stránky Lokality so zvýrazneným prepojením Spravovať

 3. Kliknite na položku Pridať lokalitu so zvýšenou úrovňou.

 4. V dialógovom okne zadajte názov a URL adresu lokality. Tento názov sa zobrazí v pruhu pozdĺž dolnej časti dlaždice a v texte komentára. Ak chcete zadať ďalšie informácie a vlastný obrázok pozadia, zadajte popis a URL adresu obrázka. Obrázok musí byť z knižnice obrázkov.

 5. Kliknite na položku Uložiť zmeny.

Na začiatok stránky

Úprava verejnej lokality

Dlaždica verejnej lokality je vopred nakonfigurovaná tak, aby smerovala na vašu aktívnu lokalitu. Ak chcete radšej, aby prepojenie smerovalo na upraviteľnú verziu lokality, kliknite na dlaždicu a nahraďte URL adresu v časti Umiestnenie prepojenia adresou, ktorá vyzerá takto: https://<yourdomain>.sharepoint.com/Pages/Forms/AllItems.aspx . Uložte zmeny. Dlaždica vás teraz presmeruje na upraviteľnú verziu verejnej lokality. Všimnite si, že prepojenie budú môcť používať len používatelia, ktorí majú povolenie na úpravu aktívnej lokality.

Ak chcete upraviť verejnú webovú lokalitu vytvorenú v predchádzajúcej verzii SharePointu Online, pokyny nájdete v téme Ako upraviť existujúcu verejnú webovú lokalitu v službách Office 365.

Na začiatok stránky

Správa povýšených lokalít

Po zvýšení úrovne lokalít môžete dlaždice kedykoľvek pridávať, odstraňovať alebo aktualizovať.

Poznámka:  Ak chcete lokalitu so zvýšenou úrovňou spravovať, musíte byť správcom SharePointu alebo mať práva globálneho správcu.

Odstránenie dlaždice lokality so zvýšenou úrovňou

 1. V hornom paneli s ponukami kliknite na položku Lokality.

 2. Kliknite na prepojenie Spravovať.

 3. Kliknite na dlaždicu, ktorú chcete odstrániť.

 4. V dialógovom okne kliknite na položku Odstrániť prepojenie.

 5. Výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK. Keď odstránite dlaždice, lokalita už viac nebude mať zvýšenú úroveň. Samotná lokalita však ostáva nezmenená.

Úprava dlaždice lokality so zvýšenou úrovňou

 1. V hornom paneli s ponukami kliknite na položku Lokality.

 2. Kliknite na prepojenie Spravovať.

 3. Kliknite na dlaždicu, ktorú chcete upraviť.

 4. V dialógovom okne aktualizujte názov, umiestnenie prepojenia, popis alebo umiestnenie obrázka pozadia.

 5. Kliknite na položku Uložiť zmeny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×