Použitie, prispôsobenie a uloženie motívu dokumentu v programe Word alebo Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Použitím motívu dokumentu získa dokument profesionálny vzhľad. Motív predstavuje množinu možností formátovania, ktorá zahŕňa množinu farieb motívu, množinu písiem motívu (vrátane písiem nadpisov a základného textu) a množinu efektov motívu (vrátane efektov čiar a výplne).

Programy Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint poskytujú množstvo vstavaných motívov dokumentov, takisto však obsahujú aj možnosť prispôsobiť a uložiť vlastné motívy dokumentov. Motívy dokumentov sú zdieľané programami balíka Office, vďaka čomu môžu mať všetky dokumenty jednotný vzhľad. Na rozdiel od programov Word a Excel však program PowerPoint obsahuje možnosti prispôsobenia štýlu pozadia. Informácie o pridaní alebo prispôsobení pozadí nájdete v téme Použitie obrázka pozadia, farby alebo vodotlače na snímkach.

Poznámky : 

Čo chcete urobiť?

Použitie motívu dokumentu

Prispôsobenie motívu dokumentu

Uloženie motívu dokumentu

Použitie motívu dokumentu

Ak chcete zmeniť motív dokumentu, ktorý sa uplatňuje v predvolenom nastavení programu Word a Excel, vyberte iný preddefinovaný motív dokumentu alebo vlastný motív dokumentu. Motívy dokumentov, ktoré použijete ovplyvnia štýly, ktoré môžete použiť v dokumente.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupine motívov na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete priradiť preddefinovaný motív dokumentu, v časti Vstavané kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete priradiť vlastný motív dokumentu, v časti Vlastné kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

   Poznámka : Časť Vlastné je dostupná, len ak ste vytvorili aspoň jeden vlastný motív dokumentu. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v nasledujúcej časti Prispôsobenie motívu dokumentu.

 3. Ak požadovaný motív nie je uvedený v zozname, kliknite na položku Prehľadávať motívy a vyhľadajte ho vo svojom počítači alebo na sieti.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie motívu dokumentu

Motív dokumentu je možné prispôsobiť zmenou použitých farieb, písiem alebo efektov čiar a výplne. Zmeny vykonané v jednom alebo viacerých týchto komponentoch motívu okamžite ovplyvnia štýly použité v aktívnom dokumente. Ak chcete tieto zmeny použiť v nových dokumentoch, môžete ich uložiť ako vlastný motív dokumentu.

Prispôsobenie farieb motívu

Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby prepojenia.

Farby zobrazené v tlačidle Farby motívu Vzhľad tlačidla predstavujú aktuálne farby textu a pozadia. Množina farieb vedľa názvu aktuálneho motívu, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Farby motívu, predstavuje farby zvýraznenia a hypertextového prepojenia pre daný motív. Ak zmeníte ktorúkoľvek z týchto farieb, aby ste vytvorili vlastnú množinu farieb motívu, farby zobrazené v tlačidle Farby motívu a vedľa názvu motívu sa zmenia príslušným spôsobom.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Motívy na položku Farby motívu.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupine motívov na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívov.

 3. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo prvku farby motívu, ktorý chcete zmeniť, a potom vyberte farby, ktoré chcete použiť.

 4. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

  Tip : V časti Ukážka sa zobrazí vplyv vykonaných zmien.

 5. Do poľa Názov zadajte vhodný názov novej farby motívu a kliknite na položku Uložiť.

  Tip : Ak chcete všetky prvky farby motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie písiem motívu

Písma motívu obsahujú písmo nadpisu a písmo základného textu.

Po kliknutí na tlačidlo Písma motívu Vzhľad tlačidla sa pod názvom Písma motívu zobrazí názov písma nadpisu a základného textu použitého v jednotlivých motívoch písma. Na vytvorenie vlastnej množiny písiem motívov môžete zmeniť obe tieto písma.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Písma motívu.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupine motívov na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové písmo motívov.

 3. V rozbaľovacích poliach Písmo nadpisu a Písmo tela vyberte písma, ktoré chcete použiť.

  Tip : Ukážka sa aktualizuje vybranými pásmami.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nového motívu písma a kliknite na položku Uložiť.

Výber množiny efektov motívu

Efekty motívu sú súpravy čiar a efektov výplne.

Po kliknutí na tlačidlo Efekty motívu Vzhľad tlačidla sa pod názvom Efekty motívu zobrazia efekty čiar a výplne, ktoré boli použité v jednotlivých množinách efektov motívu v obrázkoch. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si zvoliť efekt motívu, ktorý chcete použiť vo svojom motíve dokumentu.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty motívov.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupine motívov na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na požadovaný efekt.

Na začiatok stránky

Uloženie motívu dokumentu

Všetky vykonané zmeny farieb, písiem a efektov čiar a výplne v motíve dokumentu je možné uložiť ako vlastný motív dokumentu, ktorý môžete neskôr použiť v iných dokumentoch.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupine motívov na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na položku Uložiť.

  Vlastný motív dokumentu sa uloží do priečinka Motívy dokumentov a automaticky sa pridá do zoznamu dostupných vlastných motívov.

Na začiatok stránky

Vyskúšajte balík Office 2010 ešte dnes!

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!