Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Balík Office 2010 poskytuje klávesové skratky pre pás s nástrojmi, aby ste mohli rýchlym spôsobom vykonávať úlohy bez používania myši. Ak ste ešte nepoužívali programy balíka Office 2010 a chcete sa dozvedieť, kde sa na páse s nástrojmi nachádzajú príkazy ponuky, pomocou interaktívnej príručky, ktorá vám príkazy pomôže nájsť, alebo si chcete zoznam príkazov balíka Office 2010 vytlačiť, prečítajte si tému Informácie o tom, kde sa nachádzajú príkazy ponuky a panelov s nástrojmi v balíku Office 2010 a súvisiacich produktoch.

Čo chcete urobiť?

Prístup k ľubovoľnému príkazu pása s nástrojmi stlačením niekoľkých klávesov

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Prístup k ľubovoľnému príkazu pása s nástrojmi stlačením niekoľkých klávesov

Prístupové klávesy poskytujú spôsob, ako rýchlo použiť príkaz stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate. Každý príkaz v programe vybavenom pásom s nástrojmi rozhrania Office Fluent možno použiť pomocou prístupového klávesu. K väčšine príkazov sa dostanete stlačením dvoch až štyroch klávesov.

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Klávesové tipy sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je v aktuálnom zobrazení k dispozícii. Nasledovný príklad je z programu Microsoft Office Word.

 2. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Ak je aktívna napríklad karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Stláčajte klávesy dovtedy, kým sa nedostanete ku klávesu s písmenom požadovaného príkazu alebo možnosti. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz.

  Tip   Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Na začiatok stránky

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi, je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do ďalšej skupiny na aktívnej karte.

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom klávesy CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA na presun medzi skupinami.

Minimalizácia alebo obnovenie pása s nástrojmi

CTRL+F1

Zobrazenie kontextová ponuka pre vybratú položku.

SHIFT+F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie každej z nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Dokument

 • Pracovná tabla

 • Zobrazenie stavového riadka v spodnej časti okna

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

ALT alebo F10 a potom TAB alebo SHIFT+TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybratého príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi tak, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presunutie zamerania späť na dokument.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí obsah Pomocníka pre daný program.)

F1

Na začiatok stránky

Platí pre: Visio 2016 Preview, Project 2013 Standard, Project Professional 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Word Starter, Visio Standard 2010, Project 2010 Standard, Excel Starter, Word 2010, Word 2013, Visio 2010, Visio 2013, Groove 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Project 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, OneNote 2010, InfoPath 2010, Excel 2013, Access 2010, Access 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk