Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vykonajte úlohy rýchlo stlačením niekoľkých klávesov bez použitia myši. Nezáleží na tom, na ktorom mieste programu balíka Office sa nachádzate. Ku každému príkazu na páse s nástrojmi je možné dostať sa pomocou prístupového klávesu. Zvyčajne je potrebné stlačiť dva až štyri klávesy.

  1. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

    Nad každým príkazom dostupnom v aktuálnom zobrazení sa zobrazia okienka nazývané klávesové skratky.

    Stlačte kláves ALT alebo F10, pozrite si tému klávesové tipy na páse s nástrojmi

  2. Stlačte písmeno zobrazené v klávesovej skratke nad príkazom, ktorý chcete použiť.

  3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na uvedenej karte.

  4. Stláčajte písmená dovtedy, kým nestlačíte písmeno konkrétneho príkazu, ktorý chcete použiť.

    Tip : Ak chcete zrušiť vykonávanú akciu a skryť klávesové skratky, stlačte a uvoľnite kláves Alt.

Na začiatok stránky

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi až k funkcii, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako prechádzať ovládacími prvkami bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty a zobrazenie prístupových klávesov

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do súboru balíka Office a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na inú kartu

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

Presun do inej skupiny na aktívnej karte

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.

Minimalizovanie (zbalenie) alebo obnovenie pása s nástrojmi

CTRL + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

SHIFT + F10

Presunutie zamerania na výber aktívnej karty, súboru balíka Office, pracovnej tably alebo stavového riadka

F6

Presunutie zamerania na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

ALT alebo F10 a potom TAB alebo SHIFT + TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Prechod na príkaz alebo možnosť na páse s nástrojmi s cieľom zmeniť ich.

ENTER

Dokončenie zmien hodnoty príkazu alebo možnosti na páse s nástrojmi a presun výberu späť na súbor balíka Office.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradený žiadny článok Pomocníka, namiesto neho sa zobrazí obsah Pomocníka pre daný program.)

F1

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×