Použitie animácie v obrázku SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad animácií

Pridanie animácie

Animovanie jednotlivých tvarov v obrázku SmartArt

Obrátenie poradia animácie

Odstránenie animácie

Prehľad animácií

Ak chcete informácie zvýrazniť alebo zobraziť vo fázach, môžete do obrázka SmartArt alebo do niektorého tvaru obrázka SmartArt pridať animáciu. Môžete napríklad nastaviť, aby tvar rýchlo priletel z jednej strany obrazovky alebo pomaly zmizol.

Ak neviete, ktoré animácie sú optimalizované rozloženie grafického prvku SmartArt, zobrazenie informácií v textovej tably, pretože väčšina animácie spustí v hornej časti tably Text a presunie. Prípadne môžete prehrať animáciu v obrátenom poradí. Ak sa textová tabla nezobrazuje, môžete ho zobraziť.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia obrázka SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Najlepším spôsobom animácie obrázka SmartArt je použitie možností v zozname Animovať. V prípade potreby je možné animáciu prispôsobiť na pracovná tabla Vlastné animácie.

Animované položky sa zaznamenávajú na snímke pomocou netlačiteľných číslovaných značiek. Tieto značky zodpovedajú animáciám v zoznam Vlastné animácie, zobrazujú sa vedľa obrázka SmartArt a zobrazia sa len v normálnom zobrazení, ak je zobrazená aj pracovná tabla Vlastné animácie.

Poznámka : Nepoužívajte veľa animácií, aby nedošlo k zastretiu obsahu alebo zavaleniu poslucháčov množstvom efektov.

Animácie pre obrázky SmartArt

Animácie používané v obrázkoch SmartArt sa líšia od animácií, ktoré sa používajú pre tvary, text alebo objekty WordArt, a to nasledovne:

 • Spojnice medzi tvarmi sú vždy spojené s druhým tvarom a neanimujú sa jednotlivo.

 • Ak použijete animáciu v tvaroch obrázka SmartArt, animácia sa prehrá v takom poradí, v akom sa zobrazujú tvary. Poradie je možné obrátiť len ako celok. Ak máte napríklad šesť tvarov a každý obsahuje jedno písmeno od A po F, môžete prehrať animáciu od A po F alebo od F po A. Animáciu nemožno prehrať v inom poradí, napríklad od A po C a potom od F po D. Môžete však vytvoriť viacero snímok, ktoré budú kopírovať toto poradie. V tomto príklade môžete vytvoriť jednu snímku na animovanie tvarov od A po C a druhú snímku na animovanie tvarov od F po D.

 • Ak chcete konvertovať na obrázok SmartArt diagram vytvorený v staršej verzii programu PowerPoint ako program Microsoft Office PowerPoint 2007, niektoré nastavenia animácie sa môžu stratiť alebo sa animácia môže zobraziť odlišne.

Po prepnutí na iné rozloženie sa pridané animácie prenesú do nového rozloženia.

Na začiatok stránky

Pridanie animácie

Dôležité : Dodatočných efektov animácie, napríklad efekt Farebný písací stroj alebo prevrátiť efektu, sú k dispozícii iba pre tvary. Efekty, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt sa zobrazia ako neaktívne. Ak chcete použiť efekty animácie, ktoré sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt grafiky, Konvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvarya potom Pridať efekt animácie.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte v zozname Animovať požadovanú animáciu.

  Obrázok karty Animácie

V závislosti od použitého rozloženia si môžete pri animovaní obrázka SmartArt vybrať z nasledovných možností.

Animácia

Popis

Ako jeden objekt

Animácia sa použije takým spôsobom, akoby bol celý obrázok SmartArt jedným veľkým obrázkom alebo objekt.

Celý naraz

Všetky tvary v obrázku SmartArt sa animujú naraz. Rozdiel medzi touto animáciou a animáciou Ako jeden objekt je najvýraznejší v animáciách, v ktorých sa tvary otáčajú alebo zväčšujú. Pri animácii Celý naraz sa každý tvar otočí alebo zväčší samostatne. Pri animácii Ako jeden objekt sa otočí alebo zväčší celý obrázok SmartArt.

Po jednom

Každý tvar sa animuje samostatne jeden po druhom.

Po jednom podľa vetiev

Všetky tvary v rovnakej vetve sa animujú naraz. Táto animácia je vhodná pre vetvy organizačnej schémy alebo rozloženia Hierarchia a je podobná animácii Po jednom.

Naraz podľa úrovní

Všetky tvary na rovnakej úrovni sa animujú naraz. Ak rozloženie obsahuje napríklad tri tvary s textom na úrovni 1 a tri tvary s textom na úrovni 2, najprv sa animujú tri tvary s textom na úrovni 1 a potom sa naraz animujú tvary s textom na úrovni 2.

obrázok textovej tably so zobrazením úrovne 1 a textu úrovne 2

Po jednom podľa úrovní

Tvary v obrázku SmartArt sa najprv animujú podľa úrovne a potom jednotlivo v rámci danej úrovne. Ak máte napríklad rozloženie so štyrmi tvarmi obsahujúcimi text na úrovni 1 a tromi tvarmi obsahujúcimi text na úrovni 2, najprv sa jednotlivo animujú tvary s textom na úrovni 1 a potom sa jednotlivo animujú tvary s textom na úrovni 2.

Poznámky : 

 • Ak použijete možnosť Celý naraz, niektoré animácie sa budú správať odlišne ako pri použití možnosti Ako jeden objekt. Ak sa napríklad pre animáciu Prílet použije možnosť Celý naraz, tvary s dlhšou vzdialenosťou na prílet sa budú pohybovať rýchlejšie, aby sa všetky tvary dostali na cieľové miesto naraz. Pri použití možnosti Ako jeden objekt sa všetky časti obrázka SmartArt animujú rovnakým spôsobom (v prípade animácie Prílet rovnakou rýchlosťou).

 • Ak sa v obrázku SmartArt použije iná animácia ako animácia Ako jeden objekt, ďalšie animácie použité v tom istom obrázku SmartArt už nemôžu mať nastavenú možnosť Ako jeden objekt. Ak v obrázku SmartArt použijete viaceré animácie, všetky musia mať nastavenú možnosť Ako jeden objekt, alebo možnosť Ako jeden objekt nesmie mať nastavenú žiadna z nich.

 • Ak sa v obrázku SmartArt použije iná animácia ako animácia Ako jeden objekt, pozadie obrázka SmartArt sa vždy zobrazí na snímke. Pozadie nie je možné animovať, aj keď samotné pozadie sa nemusí zobrazovať, ak ste v ňom nepoužili výplň alebo čiary.

 • Ak v obrázku SmartArt použijete animáciu ako Prílet a potom túto animáciu v niektorom tvare odstránite, tento tvar sa na snímke pri spustení zobrazí od začiatku.

 • Ak kopírujete obrázok SmartArt s animáciou na inú snímku, animácia sa skopíruje tiež.

Na začiatok stránky

Animovanie jednotlivých tvarov v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie v skupine animácie vyberte v jednom podľa vetiev alebo jednom podľa úrovní.

  Obrázok karty Animácie

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na príkaz Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny animácie

 4. zoznam Vlastné animácie, kliknite na položku Rozbaliť výložkový Rozbaľovacia šípka na zobrazenie všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 5. V zozname Vlastné animácie, vyberte všetky tvary, ktoré nechcete animovať podržíte stlačený kláves CTRL a kliknutím na každý tvar v poradí.

 6. Kliknite na položku odstrániť. Efekt animácie sa odstránia z tvaru. IT neodstráni samotný tvar v grafickom prvku SmartArt.

 7. Pre všetky zostávajúce tvary vyberte konkrétne požadované možnosti animácií tak, že vyberiete tvar v zozname Vlastné animácie a potom buď kliknete pravým tlačidlom myši na tvar, alebo kliknete na položku Zmeniť.

 8. Po ukončení volieb animácie, zavretie tably vlastné animácie.

Poznámka : Efekty, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt sa zobrazia ako neaktívne. Ak chcete použiť efekty animácie, ktoré sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt grafiky, Konvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary a potom Pridať efekt animácie.

Na začiatok stránky

Obrátenie poradia animácie

 1. Kliknite na obrázok SmartArt s animáciou, ktorú chcete obrátiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na príkaz Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny animácie

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vlastné animácie v zoznam Vlastné animácie, a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Kliknite na kartu Animácia grafiky SmartArt a začiarknite políčko Obrátiť poradie.

Na začiatok stránky

Odstránenie animácie

 1. Kliknite na obrázok SmartArt s animáciou, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte v zozname Animovať položku Bez animácie.

  Obrázok skupiny animácie

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×