Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu tvarov

Obrázok SmartArt môže získať vzhľad a úpravy dizajnérskej kvality použitím Rýchle štýly vo všetkých tvaroch obrázka SmartArt, v niektorých tvaroch obrázka SmartArt alebo v tvaroch pridaných do dokumentu.

Obsah tohto článku

Prehľad rýchleho priradenia štýlov

Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu v obrázku SmartArt

Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu v tvare

Prehľad rýchleho priradenia štýlov

Rýchle priradenie štýlov je kombináciou rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú vo forme miniatúr v rozličných galériách rýchleho priradenia štýlov. Po umiestnení ukazovateľa myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlu možno vidieť, akým spôsobom daný štýl ovplyvní vzhľad alebo tvar obrázka SmartArt.

Rýchle priradenie štýlov pre obrázky SmartArt (štýly obrázkov SmartArt) zahŕňa okraje, tiene, štýly čiar, prechody alebo priestorové perspektívy. Vyskúšajte rôzne kombinácie štýlov obrázkov SmartArt a farieb, kým nenájdete kombináciu vhodnú pre daný obsah. Môžete vybrať požadované rozloženie, štýl obrázkov SmartArt alebo variant farieb a potom rozloženie opäť zmeniť. Štýl obrázkov SmartArt a farby ostanú v obrázku SmartArt zachované a nemusíte ich znova meniť.

Štýly obrázkov SmartArt mapujú efekty motívumotív dokumentu k tvarom obrázka SmartArt. Tvary môžu mať napríklad hrubé čiary alebo okraje, zatiaľ čo pre šípky sa mohol použiť jemnejší štýl. Môžete použiť farby z farby motívu dokumentu a to rôznymi spôsobmi, napríklad zmenou farby orámovania tvaru. Ak vytvárate viac obrázkov SmartArt, ktoré majú vyzerať rovnako, môžete použiť rovnaké farby a štýl obrázkov SmartArt na dosiahnutie konzistentného a profesionálneho vzhľadu.

Môžete použiť tvary, ktoré sa zobrazia s okrajmi, hĺbkou a otáčajú sa v trojrozmernom priestore. Ak má byť obrázok SmartArt priestorový, použite priestorový štýl obrázka SmartArt alebo manuálne použite priestorové otáčanie pre každý tvar. Ak je celý obrázok SmartArt priestorový (nazýva sa aj priestorová scénická kamera), môžete pokračovať v upravovaní textu a formátovaní jednotlivých tvarov, ale nie je možné meniť veľkosť ani pozíciu tvarov. Premiestnenie alebo zmena veľkosti je možná len v plošnej scéne. Ak chcete prepnúť medzi plošným a priestorovým zobrazením, v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát kliknite v skupine Tvary na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Tlačidlo Upraviť v plošnom zobrazení dočasne odomkne obrázok SmartArt na vykonanie úprav, takže môžete zmeniť pozíciu alebo veľkosť tvarov, ale v obrázku SmartArt je naďalej použitý priestorový štýl obrázka SmartArt a ten sa znova zobrazí pri ďalšom kliknutí na tlačidlo Upraviť v plošnom zobrazení. Keď je obrázok SmartArt zobrazený v priestorovej scéne, môžete ho celý otáčať a umiestniť zdroje svetla a „kameru" tak, aby ste dosiahli efekt, ako by mal celý obrázok vyskočiť z obrazovky.

Štýly obrázkov SmartArt ovplyvňujú celý obrázok SmartArt, zatiaľ čo rýchle priradenie štýlov pre tvary (štýly tvarov) má vplyv len na vybraté tvary. Tvar môžete manuálne prispôsobiť zmenou farby, efektov alebo orámovania, prípadne jeho nahradením iným tvarom. Odporúča sa prispôsobiť obrázok SmartArt až po výbere jeho obsahu a rozloženia. Dôvodom je fakt, že niektoré prispôsobenia sa neprenesú, pretože by pre nové rozloženie neboli vhodné. Ďalšie informácie o prepínaní rozložení obrázkov SmartArt nájdete v časti Prepínanie rozloženia alebo typu obrázka SmartArt.

Na začiatok stránky

Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, v ktorom chcete použiť odlišný štýl SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázkov SmartArt.

  Nástroje grafiky SmartArt v skupine Návrh na páse s nástrojmi

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly obrázkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Tipy    

 • Štýly SmartArt sú k dispozícii v závislosti od motív podkladového dokumentu. Ak napríklad obrázok SmartArt vytvorený v prezentácii programu Microsoft Office PowerPoint 2007 s motívom „A" prilepíte do dokumentu programu Microsoft Office Word 2007 s motívom „B", obrázok SmartArt uprednostní motív „B" pred motívom „A".

 • Ak prispôsobíte obrázok SmartArt a potom vyberiete štýl obrázkov SmartArt, ktorý obsahuje podobné prispôsobenia, predchádzajúce prispôsobenie sa stratí. Ak zmeníte napríklad priestorové otáčanie obrázka SmartArt a potom použijete priestorový štýl obrázka SmartArt, daný štýl obrázkov SmartArt prepíše už vykonané zmeny.

 • Ak použijete štýl obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt, ktorý potom prispôsobíte, môžete použiť iné štýly obrázkov SmartArt a rýchlo obnoviť vzhľad profesionálnej dizajnérskej kvality.

 • Ak chcete pre obrázok SmartArt a tvar použiť to isté rýchle priradenie štýlov, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na obrázok SmartArt a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na niektorý z prvých piatich štýlov.

  2. Kliknite na tvar a potom na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na rovnaký štýl ako v kroku 1.

 • Ak chcete predísť tomu, aby obrázok SmartArt zatienil samotný obsah, priestorové štýly obrázkov SmartArt používajte v malom množstve.

Na začiatok stránky

Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu v tvare

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný štýl tvaru.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak je tvar súčasťou obrázka SmartArt, v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl tvaru.

   Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

   Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tvarov, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Ak tvar nie je súčasťou obrázka SmartArt, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl tvaru.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

   Ak chcete zobraziť ďalšie štýly tvarov, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×