Používanie služby Office Online v Androide, iPhone alebo Windows Phone

Vďaka webovému prehliadaču v mobile môžete v telefóne zobraziť online dokumenty pomocou mobilnej verzie aplikácií Office Online: zobrazovačov Mobile Viewer balíka Office. Zobrazovače Mobile Viewer balíka Office zobrazujú wordové, excelové a powerpointové dokumenty uložené online alebo odoslané do vášho e-mailového konta Microsoft ako prílohy. Dokumenty sa nedajú upraviť, je možné ich iba zobraziť.

Zobrazovače Mobile Viewer balíka Office sú podporované v iPhone, Androide a Windows Phone.

Poznámka :  Ak používate iný typ telefónu, napríklad BlackBerry, Nokiu S60 alebo japonské telefóny s funkciami ako docomo, SoftBank a KDDI, pozrite si tému Používanie aplikácií Office Online v mobilnom telefóne. Ak používate na prístup k dokumentom v SharePointe 2010 telefón, pozrite si tému Používanie aplikácií Office Online v mobilnom telefóne.

Ak chcete používať zobrazovače Mobile Viewer, otvorte wordové, excelové alebo powerpointové prílohy odoslané do vášho e-mailového konta Microsoft (napríklad do konta Hotmail, Outlook.com alebo Outlook Web App). Cez prehliadač v telefóne tiež môžete prejsť do služby OneDrive, do služieb Office 365 alebo na lokalitu SharePoint a otvoriť dokument.

Poznámka :  Mobile Viewer pre OneNote neexistuje. Nainštalujete namiesto neho aplikáciu OneNote pre iPhone alebo Android. OneNote Mobile je súčasťou systému Windows Phone 7 a novších verzií.

Zobrazovače Mobile Viewer sú vyvinuté tak, aby sa dali používať s dotykovou obrazovkou telefónu.

Ak si chcete prezrieť wordový dokument, rýchlo pohybujte prstom vo zvislom smere. Ak tabuľka presahuje okraj obrazovky, presuňte ju do zobrazenia. Ťuknutím na obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti a opätovným ťuknutím ho zmenšíte späť na miniatúru.

Zväčšenie zobrazenia ťuknutím na obrázok

Ak si prezrieť powerpointovú prezentáciu, rýchlo pohybujte prstom vo vodorovnom smere. Prezentáciu zobrazíte naklonením telefónu do strany.

Prezentácia v zobrazovači Mobile Viewer pre PowerPoint

Ak si chcete prečítať poznámky lektora a text snímky, podržte telefón zvislo. (Po poznámkach lektora sa posúvajte rýchlym pohybom prsta vo zvislom smere.)

Snímky a poznámky lektora v zobrazovači Mobile Viewer pre PowerPoint

V zobrazovači Mobile Viewer pre Excel zobrazíte tabuľkový hárok potiahnutím prstom v ľubovoľnom smere. Graf prispôsobíte obrazovke ťuknutím na tlačidlo lupy a zobrazenie grafu zavriete ťuknutím na tlačidlo Zavrieť.

Zobrazenie grafov v zobrazovači Mobile Viewer pre Excel

Ak tabuľkový hárok obsahuje tabuľky, v ktorých je povolené zoradenie, spôsob zoradenia môžete zmeniť ťuknutím na zoraďovacie tlačidlá.

Zobrazenie zoradenia

Vo všetkých zobrazovačoch Mobile Viewer otvoríte panel s nástrojmi jedným ťuknutím na obrazovku a následným ťuknutím na tlačidlo na paneli s nástrojmi.

Otvorenie panela s nástrojmi ťuknutím na zobrazovače Mobile Viewer balíka Office

Na paneli s nástrojmi máte v závislosti od typu dokumentu k dispozícii rôzne príkazy slúžiace na prácu s dokumentom. V zobrazovači Mobile Viewer pre Word môžete napríklad zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu.

Výber veľkosti písma v zobrazovači Mobile Viewer pre Word

V zobrazovači Mobile Viewer pre Excel môžete prejsť na iný hárok:

Výber hárka

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!