Používanie rôznych jazykov v počítači v škole

Franziska je na hodine ruštiny v nemeckej škole. Jej hlavným počítačom je prenosný počítač s nemeckou klávesnicou, v ktorom je nainštalovaná nemecká verzia balíka Office a jazykový balík pre ruštinu. Zvyčajne píše dokumenty v nemčine, školské práce však píše v ruštine pomocou ruského rozloženia klávesnice.

Franziska chce pridať ruský jazyk klávesnice do svojho počítača a prepínať medzi ruskou a nemeckou klávesnicou pomocou panela jazykov a zadávaním klávesových skratiek. Chce si tiež precvičiť nastavenie jazyka korektúry pre časti textu v dokumente pomocou kontroly pravopisu a gramatiky.

Ste v rovnakej situácii ako Franziska?

V závislosti od toho, čo chcete urobiť a aké jazyky chcete používať, môžete svoj počítač nastaviť na prácu vo viacerých jazykoch, a to dokonca v rámci jediného dokumentu. Môžete tiež používať zdroje informácií alebo prekladať text dokumentov, ktoré sú v rôznych jazykoch.

Krok 1: Pridanie jazyka klávesnice

Pred zmenou jazyka klávesnice je najprv potrebné pridať (vstupný) jazyk klávesnice alebo jazyky, ktoré chcete používať. Pridávanie jazykov sa vykonáva vo Windowse a na prácu v rôznych jazykoch bude potrebné vykonať ďalšie úpravy programov balíka Office.

Vo Windowse 8

 1. Vyhľadaním v časti Aplikácie na paneli s kľúčovými tlačidlami otvorte ovládací panel.

 2. V ovládacom paneli v časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť metódy vstupu.

 3. Kliknite na položku Pridať jazyk.

 4. Zmeňte požadované predvoľby.

Vo Windowse 7

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť dialógového okna Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený, a potom prejdite do časti Krok 2: Zmena jazykov počas práce.

  Dialógové okno Text. služby a vstup. jazyky

  Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je v zozname uvedený, postupujte podľa krokov 5 až 8.

 5. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.

 7. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method), ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

  Ak chcete zobraziť ukážku rozloženia klávesnice, kliknite na položku Ukážka.

  Dialógové okno Pridanie vstupného jazyka s ruskou klávesnicou

 8. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.

Vo Windowse Vista (len pre Office 2010)

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmena klávesnice alebo iných metód vstupu.

  Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie a potom kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený, a potom prejdite do časti Krok 2: Zmena jazykov počas práce.

  Dialógové okno Text. služby a vstup. jazyky

  Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je v zozname uvedený, postupujte podľa krokov 5 až 8.

 5. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.

 7. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method), ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

  Ak chcete zobraziť ukážku rozloženia klávesnice, kliknite na položku Ukážka.

  Dialógové okno Pridanie vstupného jazyka s ruskou klávesnicou

 8. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený, a potom prejdite do časti Krok 2: Zmena jazykov počas práce.

Vo Windowse XP (len pre Office 2010)

Dôležité   Ak chcete povoliť klávesnice pre jazyky, ako je napríklad čínština, japončina a kórejčina, treba najprv nainštalovať súbory pre východoázijské jazyky. Pre jazyky so zápisom sprava doľava alebo pre jazyky vyžadujúce kontext je nutné nainštalovať písma so zložitým zápisom, aby bola k dispozícii podpora pre tieto jazyky. Informácie o tom, ako nainštalovať súbory pre východoázijské jazyky a písma so zložitým zápisom, nájdete v téme Funkcie pre jazyky so zápisom sprava doľava.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položky Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia > Miestne a jazykové nastavenie.

  Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený, a potom prejdite do časti Krok 2: Zmena jazykov počas práce.

  Dialógové okno Text. služby a vstup. jazyky

  Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je v zozname uvedený, postupujte podľa krokov 5 až 7.

  Dôležité   Vybratý predvolený jazyk sa použije na všetky programy v počítači, ktoré používajú toto nastavenie, vrátane programov od iných spoločností.

 5. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. V dialógovom okne Pridanie vstupného jazyka kliknite v zozname Vstupný jazyk na požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.

Na začiatok stránky

Krok 2: Zmena jazykov počas práce

Keď pridáte jazyk klávesnice, môžete zadávať text v inom jazyku prostredníctvom viacerých nástrojov:

 • Panel jazykov

 • Kódy znakov ASCII alebo Unicode

 • Mapa znakov

 • Klávesnica na obrazovke

 • Automatické prepínanie jazyka klávesnice podľa jazyka okolitého textu

Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov

Keď pridáte požadované jazyky a povolíte zobrazovanie panela jazykov na pracovnej ploche alebo na paneli úloh, môžete jazyky meniť tak, že kliknete na panel jazykov a vyberiete požadovaný jazyk klávesnice.

Ak sa panel jazykov nezobrazuje na pracovnej ploche ani na paneli úloh, je potrebné zobraziť ho podľa nasledujúcich pokynov:

Ak nastavíte viacero rozložení klávesnice pre jeden jazyk, ako je napríklad japončina, môžete prepínať medzi rozloženiami tak, že kliknete na indikátor rozloženia klávesnice na paneli jazykov Vzorové indikátory klávesnice panela jazykov a potom kliknete na rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť. Názov na indikátore sa zmení na názov aktívneho rozloženia klávesnice.

Zobrazenie panela jazykov v systéme Windows 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov a potom vyberte možnosť Ukotvený na paneli úloh. Panel jazykov s aktuálnym jazykom klávesnice sa zobrazí na paneli úloh.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

Po vybratí jazyka klávesnice zobrazí panel úloh DE ako vstupný jazyk namiesto vášho jazyka. Ak chcete zmeniť jazyk, kliknite na panel jazykov na paneli úloh a vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazenie panela jazykov vo Windowse Vista (zobrazenie kategórií) (iba pre Office 2010)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

  Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov a potom vyberte možnosť Ukotvený na paneli úloh. Panel jazykov s aktuálnym jazykom klávesnice sa zobrazí na paneli úloh.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

Po vybratí jazyka klávesnice zobrazí panel úloh DE ako vstupný jazyk namiesto vášho jazyka. Ak chcete zmeniť jazyk, kliknite na panel jazykov na paneli úloh a vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazenie panela jazykov vo Windowse XP (zobrazenie kategórií) (iba pre Office 2010)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a kliknite na položky Ovládací panel > Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 2. V dialógovom okne Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia kliknite v časti Vyberte úlohu na príkaz Pridať ďalší jazyk.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Jazyky na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Panel jazykov.

 5. V dialógovom okne Panel jazykov - nastavenia skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť panel jazykov na paneli úloh. Panel jazykov sa zobrazí na paneli úloh.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

Použitie kódov znakov ASCII alebo Unicode na zadávanie znakov

Kódy znakov vám umožňujú zadávať požadované znaky pomocou kódov. Môžete napríklad použiť klávesovú skratku ALT + 164 na zadanie znaku ñ.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zadávanie znakov c, L, Y, ® a ďalších znakov, ktoré nie sú na klávesnici. Zoznam špeciálnych znakov a možnosti ich vloženia nájdete v téme Vloženie špeciálnych znakov.

Použitie mapy znakov na zadávanie znakov

Na mape znakov vyberte písmo a potom kliknite na znak, ktorý chcete vložiť.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte postupne na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Vyberte písmo a kliknite na požadovaný znak.

Použitie klávesnice na obrazovke (OSK) na zadávanie znakov

Po vložení vstupného jazyka môžete zadávať text bez použitia klávesnice prostredníctvom klávesnice na obrazovke (OSK).

 1. Kliknite na položku Štart, potom na položku Spustiť a do textového poľa napíšte osk.

 2. Klikaním na „klávesy“ klávesnice na obrazovke zadajte text, dĺžne alebo špeciálne znaky.

  Klávesnica na obrazovke

Automatické prepínanie klávesnice podľa jazyka okolitého textu

Poznámka   Táto funkcia je k dispozícii len v týchto programoch balíka Office: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Možnosť Automaticky prepínať klávesnice podľa jazyka okolitého textu môžete použiť pri pôvodnom rozložení klávesnice pri zadávaní textu v inom jazyku. Keď je táto možnosť zapnutá, program automaticky prepína aktívne rozloženie klávesnice podľa jazyka textu, na ktorom sa nachádza kurzor. Ak napríklad máte súbor, ktorého odseky sú v angličtine a španielčine a premiestnite kurzor z odseku v angličtine na odsek v španielčine, rozloženie klávesnice sa prepne z angličtiny na španielčinu. Výsledok je rovnaký ako pri manuálnom prepínaní rozloženia klávesnice z angličtiny do španielčiny pomocou panela jazykov. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v téme Zapnutie automatických možností jazyka.

Na začiatok stránky

Krok 3: Použitie nástrojov korektúry v iných jazykoch

Nasledujúce pokyny sa týkajú Microsoft Wordu. Pokyny na nastavenie jazyka korektúry a kontrolu pravopisu v iných programoch balíka Office nájdete v téme Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku.

Nastavenie jazyka celého dokumentu

Ak chcete nastaviť jazyk slovníka pre text a skontrolovať pravopis v publikácii, použite tento postup:

 1. Vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Kliknite na položky Revízia > Jazyk > Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte ten, ktorý bude správny.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla, znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika, slovník pre daný jazyk nie je k dispozícii a nemôžete skontrolovať pravopis ani gramatiku v danom jazyku.

 4. Opakujte kroky 1 až 3 pre každú sekciu textu, ktorá je v inom jazyku.

V dialógovom okne Jazyk vyberte možnosť Automaticky zistiť jazyk, aby ste nemuseli identifikovať jazyk častí dokumentu ako iný jazyk.

Nastavenie jazyka časti dokumentu

Ak chcete vytvoriť dokument v jednom jazyku a potom do toho istého dokumentu zahrnúť text v inom jazyku, napríklad cudzojazyčný citát, môžete zadať text v cudzom jazyku, vybrať ho a identifikovať ako druhý jazyk. Toto umožní nástrojom korektúry, ako je napríklad kontrola pravopisu a gramatiky, používať správny jazyk slovníka na kontrolu textu.

Ak chcete nastaviť jazyk slovníka pre text v dokumente programe Microsoft Word a skontrolovať jeho pravopis, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Kliknite na položky Revízia > Jazyk > Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte ten, ktorý bude správny.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla, znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika, slovník pre daný jazyk nie je k dispozícii a nemôžete skontrolovať pravopis ani gramatiku v danom jazyku.

 4. Opakujte kroky 1 až 3 pre každú sekciu textu, ktorá je v inom jazyku.

V dialógovom okne Jazyk vyberte možnosť Automaticky zistiť jazyk, aby ste nemuseli identifikovať jazyk častí dokumentu ako iný jazyk.

Kontrola pravopisu a gramatiky v iných jazykoch

Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka (ak je k dispozícii) na kontrolu pravopisu jednotlivých blokov textu.

 • Kliknite na položky Revízia > Pravopis a gramatika.

  Poznámky   V niektorých prípadoch, keď sa v jednom dokumente nachádza viacero jazykov alebo keď je text príliš krátky na správne určenie jazyka, môže možnosť Automaticky zistiť jazyk spôsobovať problémy s kontrolou pravopisu. Ak máte pri používaní viacerých jazykov v jednom dokumente problémy s kontrolou pravopisu alebo gramatiky, môžete zrušiť začiarknutie tohto políčka, vybrať text v inom jazyku a v tejto časti textu nastaviť jazyk manuálne. Ďalšie informácie o kontrole pravopisu v inom jazyku nájdete v téme Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku. Ďalšie informácie o jazykových balíkoch a balíkoch Language Interface Pack nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

  Ak máte problémy s kontrolou pravopisu a gramatiky v inom jazyku, pozrite si tému Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Na začiatok stránky

Preklad textu a zdroje informácií

Text, ktorý prijmete, alebo text, ktorý chcete odoslať, môžete preložiť pomocou nástrojov Preložiť a Zdroje informácií.

Poznámka   Funkcia Preložiť je k dispozícii len v týchto programoch balíka Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word.

Hľadanie textu v dokumente

 1. Kliknite na položky Revízia > Pravopis > Zdroje informácií.

  Poznámky   

  • V e-mailovej správe programu Outlook kliknite na kartu Správa a potom kliknite na tlačidlo Zdroje informácií.

  • V programe Publisher kliknite na kartu Domov a v skupine Úpravy kliknite na položku Hľadať.

 2. Na table Zdroje informácií v dolnej časti tably kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti.

 3. V dialógovom okne Zdroje informácií – možnosti kliknite na položku Aktualizovať alebo odstrániť.

 4. V dialógovom okne Aktualizácia alebo odstránenie služieb vyberte kategóriu služieb, ktorú chcete nainštalovať, napríklad Preklad (nainštalované slovníky), kliknite na tlačidlo Aktualizovať a postupujte podľa pokynov na inštaláciu. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom na tlačidlo OK.

 5. Vyberte referenčné zdroje informácií, ktoré chcete použiť, napríklad Synonymický slovník: ruština, zadajte slovo, ktoré chcete vyhľadať, do textového poľa Hľadať Hľadať a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Tlačidlo Spustiť hľadanie.

Ďalšie informácie o nástroji Zdroje informácií nájdete v témach Kde sa nachádzajú možnosti funkcie Zdroje informácií? a Preklad textu v inom jazyku.

Preklad slova, slovného spojenia alebo vety

 1. Vyberte slovo, slovné spojenie alebo vetu, ktoré chcete preložiť.

 2. Kliknite na položky Revízia > Preložiť > Preložiť vybratý text.

  Poznámky   

  • V Publisheri kliknite na položky Domov > Preložiť.

  • V outlookovej e-mailovej správe kliknite na položky Správa > Preložiť.

 3. Na table Zdroje informácií kliknite šípku nadol vedľa textového poľa Hľadať a potom vyberte položku Preklad.Textové pole Hľadať

 4. V časti Preklad vyberte v zozname z jazyka zdrojový jazyk, napríklad nemčina.

 5. V zozname do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť, napríklad ruština. Textové pole Preklad

 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť Tlačidlo Spustiť hľadanie.

Preklad celého dokumentu

Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite na tlačidlo Spustiť Tlačidlo Spustiť hľadanie a postupujte podľa pokynov.

Textové pole Preklad

Ďalšie informácie o preklade slova, slovného spojenia alebo celého dokumentu nájdete v téme Preklad textu v inom jazyku.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Potrebujem jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania?

Kúpa jazykových balíkov Office 2010 Language Pack

Kúpa jazykových balíkov Office 2013 Language Pack

Kúpa, inštalácia, konfigurácia alebo odinštalovanie jazykového balíka Office Language Pack

Prevzatie, inštalácia, konfigurácia alebo odinštalovanie balíka jazykového rozhrania Office Language Interface Pack

Platí pre: Word 2010, Publisher 2010, Access 2010, Word 2013, Access 2013, Excel 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, Publisher 2013, Visio 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project Professional 2013, InfoPath 2010, Visio Professional 2013, PowerPoint 2010, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, InfoPath 2013, Visio Standard 2010, OneNote 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk