Používanie rôznych jazykov v domácom počítači

Luis navštevuje školu v Nemecku, ale chce zostať v kontakte so svojou rodinou v Španielsku tak, že im bude posielať listy a e-mailové správy v španielčine. V závislosti od toho, ako chce prispôsobiť svoj počítač a aký softvér nainštaloval, môže zmeniť jazyk svojej klávesnice, zmeniť rozhranie svojho počítača alebo skontrolovať pravopis alebo gramatiku v druhom jazyku.

Poznámka    Ak ste si svoj počítač prispôsobili, ale občas potrebujete vkladať špeciálne znaky, ako sú napríklad znaky začiarknutia alebo o s dvoma bodkami (ö) v nemčine, môžete použiť kódy znakov ASCII, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici, alebo môžete použiť špeciálne znaky z mapy znakov.

Vyhľadanie informácií o jazykoch nainštalovaných v počítači

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Krok 1    

Pred prispôsobením svojho počítača skontrolujte, ktoré jazyky sú nainštalované. Pozrite si tému Potrebujem jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania?

Ak máte v počítači nainštalované rôzne jazyky, môžete:

Krok 2    

Ak chcete používať nástroje korektúry, pravdepodobne bude treba nainštalovať jazykový balík. Pozrite si tému Kúpa jazykových balíkov pre Office 2010 alebo Kúpa jazykového balíka pre Office 2013.

Zadávanie znakov v inom jazyku

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Zmena jazyka klávesnice    

Jazyk klávesnice môžete prepnúť vykonaním týchto dvoch krokov:

  1. povolením rozložení klávesnice pre rôzne jazyky vo Windowse 7, Windowse Vista (len pre Office 2010) a Windowse XP (len pre Office 2010),

  2. prepnutím jazykov pomocou panela jazykov.

Zadávanie špeciálnych znakov    

Ak chcete zadávať niektoré špecifické znaky, ako je napríklad tilda (ñ), alebo niektoré symboly, ako je znak začiarknutia, a nechcete používať nástroje korektúry ani zmeniť jazyk svojej klávesnice, môžete vykonať tieto kroky:

Voliteľné akcie

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Kontrola pravopisu alebo gramatiky    

Pravopis a gramatiku môžete v rozličných jazykoch skontrolovať pomocou týchto dvoch krokov:

  1. skontrolujte, ktoré jazyky sú nainštalované v počítači (pozrite si Krok 1),

  2. skontrolujte pravopis a gramatiku v inom jazyku.

Nastavenie jazyka časti textu alebo celého dokumentu    

Ak chcete zahrnúť časť textu v jazyku, ktorý sa líši od jazyka ostatnej časti súboru, môžete nastaviť jazyk korektúry odlišného textu tak, aby ho kontrola pravopisu neoznačila ako nesprávne napísaný text. Pozrite si tému Prepínanie medzi rôznymi jazykmi nastavením jazyka korektúry. Ak chcete, aby bol celý dokument v inom jazyku ako ten, ktorý normálne používate, môžete tento jazyk nastaviť na začiatku práce s dokumentom.

Ako svoj predvolený jazyk balíka Microsoft Office by ste mali nastaviť jazyk, ktorý používate najčastejšie, a pri používaní iných jazykov potom môžete zmeniť jazyk korektúry. Pozrite si tému Voliteľné akcie: Zmena jazyka rozhrania alebo Pomocníka.

Zmena jazyka rozhrania alebo Pomocníka    

Jazyk, ktorý sa zobrazuje vo vašom počítači, môžete zmeniť v dvoch krokoch:

  1. skontrolujte, ktoré jazyky sú nainštalované v počítači (pozrite si Krok 1),

  2. nastavte predvoľby pre jazyk úprav, rozhrania alebo Pomocníka.

Preklad textu    

Preklad textu v inom jazyku.

Kde sa nachádzajú možnosti prekladu?

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Jazykové balíky a balíky Language Interface Pack    

Na začiatok stránky

Platí pre: Visio 2016 PreviewBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk