Používanie pása s nástrojmi namiesto panelov s nástrojmi a ponúk

Pri prvom spustení niektorého z programov balíka systém Microsoft Office 2007 budete pravdepodobne prekvapení. Ponuky a panely s nástrojmi boli v niektorých programoch nahradené pásom s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Pás s nástrojmi v programe Word 2007

Zobrazenie pása s nástrojmi v programe Microsoft Office Word 2007.

Pás s nástrojmi je navrhnutý tak, aby vám pomáhal rýchlo hľadať príkazy potrebné na vykonávanie úloh. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sa nachádzajú na kartách. Každá karta súvisí s určitým typom činnosti, ako je napríklad písanie alebo vytváranie rozloženia strany. Z dôvodu zachovania prehľadnosti sa niektoré karty zobrazujú len podľa potreby. Napríklad karta Nástroje obrázkov sa zobrazuje len v prípade, že je vybratý obrázok.

Obsah tohto článku

Programy, v ktorých sa používa pás s nástrojmi

Ďalšie informácie o používaní pása s nástrojmi

Minimalizovanie pása s nástrojmi

Trvalé minimalizovanie pása s nástrojmi

Krátkodobé minimalizovanie pása s nástrojmi

Obnovenie pása s nástrojmi

Programy, v ktorých sa používa pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi sa používa v nasledujúcich programoch balíka systém Microsoft Office 2007:

 • Office Access 2007

 • Office Excel 2007

 • Office PowerPoint 2007

 • Office Word 2007

 • Office Outlook 2007 (v otvorených položkách, ako je napríklad pošta, kalendár a plánované činnosti)

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o používaní pása s nástrojmi

Kliknutím na nasledujúce položky sa zobrazia prepojenia na témy, školenia a ukážky, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho zvládnuť prácu s pásom s nástrojmi.

Office, verzia 2007

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Word 2007

Na začiatok stránky

Minimalizovanie pása s nástrojmi

Pás s nástrojmi je navrhnutý tak, aby vám pomáhal rýchlo hľadať príkazy, ktoré potrebujete na vykonanie úloh. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú uvedené na kartách. Každá karta súvisí s istým typom činnosti, ako je napríklad písanie alebo vytváranie rozloženia strany. Z dôvodu zachovania prehľadnosti sa niektoré karty zobrazujú len podľa potreby.

Odstránenie pásu s nástrojmi alebo jeho nahradenie panelmi s nástrojmi a ponukami zo starších verzií balíka Microsoft Office nie je možné. Môžete však minimalizovať pás s nástrojmi a získať tak na obrazovke viac priestoru.

Trvalé minimalizovanie pása s nástrojmi

 1. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla.

 2. V zozname kliknite na položku Minimalizovať pás s nástrojmi.

 3. Ak chcete používať minimalizovaný pás s nástrojmi, kliknite na požadovanú kartu a potom kliknite na požadovanú možnosť alebo požadovaný príkaz.
  Ak je pás s nástrojmi minimalizovaný, môžete napríklad vybrať text v dokumente programu Microsoft Office Word, kliknúť na kartu Domov a v skupine Písmo kliknúť na požadovanú veľkosť textu. Po kliknutí na požadovanú veľkosť textu sa pás s nástrojmi opäť minimalizuje.

Krátkodobé minimalizovanie pása s nástrojmi

 • Ak chcete rýchlo zminimalizovať pás s nástrojmi, dvakrát kliknite na názov aktívnej karty. Pás s nástrojmi obnovíte opätovným dvojitým kliknutím na kartu.

  Klávesová skratka  Ak chcete minimalizovať alebo obnoviť pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F1.

Obnovenie pása s nástrojmi

 1. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla.

 2. V zozname kliknite na položku Minimalizovať pás s nástrojmi.

  Klávesová skratka  Ak chcete minimalizovať alebo obnoviť pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F1.

Tip   Klávesové skratky sa dajú používať, aj keď je pás s nástrojmi zminimalizovaný. Ďalšie informácie o klávesových skratkách nájdete v článku Klávesové skratky pre prácu s programami s pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk