Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook

Ak chcete používať konto služby Windows Live Hotmail spolu s programom Microsoft Outlook 2010, musíte najprv nainštalovať doplnok Microsoft Outlook Connector for Windows Live Hotmail.

Doplnok Outlook Connector umožňuje obojsmernú synchronizáciu e-mailových správ, položiek kalendára a kontaktov medzi programom Outlook a službou Windows Live Hotmail vrátane aplikácie Windows Live Kalendár.

Ak nemáte konto služby Windows Live Hotmail, môžete sa zaregistrovať ako používateľ nového konta, alebo si môžete aktualizovať existujúce konto služby MSN Hotmail a zmeniť ho na konto služby Windows Live Hotmail.

Čo chcete urobiť?

Pridanie konta služby Windows Live Hotmail

Aktualizácia hesla konta služby Windows Live Hotmail

Synchronizácia kalendárov zo služby Windows Live Kalendár

Odstránenie konta služby Windows Live Hotmail

Získanie podpory pre službu Windows Live Hotmail

Pridanie konta služby Windows Live Hotmail

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na karte Informácie kliknite v časti Informácie o konte na položku Nastavenie kont.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať konto.

 4. Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Môže sa zobraziť výzva na prevzatie doplnku Outlook Connector.

  1. Keď sa zobrazí výzva na nainštalovanie doplnku Outlook Connector, kliknite na položku Inštalovať.

  2. Keď sa zobrazí výzva na spustenie súboru OutlookConnector.exe, kliknite na položku Spustiť.

  3. Začiarknite políčko Súhlasím s licenčnými podmienkami pre softvér od spoločnosti Microsoft a potom kliknite na položku Pokračovať.

  4. Po nainštalovaní doplnku Connector kliknite v dialógovom okne Pridanie nového konta na tlačidlo Zrušiť.

  5. Vypnite a znova spustite program Outlook.

 6. Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

 7. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Aktualizácia hesla konta služby Windows Live Hotmail

Pri zmene hesla konta služby Windows Live Hotmail je nutné aktualizovať aj informácie v programe Outlook. Najskôr zmeňte heslo na webovej lokalite služby Windows Live Hotmail a potom aktualizujte heslo uložené v programe Outlook.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na karte Informácie kliknite v časti Informácie o konte na položku Nastavenie kont.

 3. Na karte E-mail kliknite na konto služby Windows Live Hotmail a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Do poľa Heslo zadajte nové heslo.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Nastavenie kont kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Synchronizácia kalendárov zo služby Windows Live Kalendár

Na začiatok stránky

Pomocou doplnku Outlook Connector môžete v programe Outlook zobraziť kalendáre zo služby Windows Live Kalendár. Patria medzi ne kalendáre, ktoré s vami zdieľajú iní ľudia. Správa kalendárov v programe Outlook vám umožní využívať funkcie organizovania času, ktoré program Outlook ponúka, napríklad súčasné zobrazenie viacerých kalendárov. Program Outlook 2010 a doplnok Outlook Connector okrem toho umožňujú:

 • zobraziť úlohy a správy označené príznakom pod plánovanými činnosťami v dňoch, ktoré sú termínmi ich dokončenia,

 • usporiadať plánované činnosti na základe vlastných farebných kategórií,

 • prekryť viacero kalendárov.

Zmeny v kalendároch v službe Windows Live Kalendár, ktoré vykonáte v programe Outlook, sa navyše automaticky synchronizujú s webovou verziou kalendárov vo vašom konte služby Windows Live Hotmail.

Na začiatok stránky

Odstránenie konta služby Windows Live Hotmail

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na karte Informácie kliknite v časti Informácie o konte na položku Nastavenie kont.

 3. Kliknite na položku Nastavenie kont.

 4. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

Ak chcete odstrániť e-mailové konto z iného profilu, ukončite a znovu spustite program Outlook s iným profilom a vykonajte predchádzajúce kroky. Kontá môžete z iných profilov odstrániť aj nasledovne:

 1. Ukončite program Outlook.

 2. V ovládacom paneli kliknite alebo dvakrát kliknite na položku Pošta.

  Kde sa v ovládacom paneli nachádza položka Pošta?

  Položka Pošta sa v ovládacom paneli nachádza na rôznych miestach v závislosti od používanej verzie operačného systému Microsoft Windows, vybratého zobrazenia ovládacieho panela a podľa toho, či používate 32-bitový alebo 64-bitový operačný systém alebo verziu programu Outlook 2010.

  Poznámka    Ikona Pošta sa v ovládacom paneli nezobrazuje, ak nemáte nainštalovaný program Outlook alebo ste ho zatiaľ nespustili.

  Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť položku Pošta, je otvoriť ovládací panel systému Windows a zadať text Pošta do poľa Hľadať v hornej časti okna. V ovládacom paneli systému Windows XP zadajte text Pošta do poľa Adresa.

V záhlaví dialógového okna Nastavenie pošty sa zobrazuje názov aktuálneho profilu. Ak chcete vybrať iný profil, kliknite na tlačidlo Zobraziť profily, vyberte názov profilu a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

 1. Kliknite na tlačidlo E-mailové kontá.

 2. Vyberte konto a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

Doplnok Outlook Connector môžete odinštalovať v okne Ovládací panel v systéme Windows. Ďalšie informácie o odstraňovaní programov nájdete v pomoci a technickej podpore pre systém Windows.

Na začiatok stránky

Získanie podpory pre službu Windows Live Hotmail

Ak potrebujete pomôcť so službou Windows Live Hotmail, obráťte sa na technickú podporu služby Windows Live Hotmail.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk