Kontingenčné tabuľky

Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Po vytvorení kontingenčnej tabuľky sa zobrazí zoznam polí. Návrh kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pridaním a usporiadaním jej polí. Ak chcete zoraďovať alebo filtrovať stĺpce s údajmi zobrazujúce sa v kontingenčnej tabuľke, pozrite si témy Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke a Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Zoznam polí by sa mal zobraziť po kliknutí na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke. Ak kliknete dovnútra kontingenčnej tabuľky, ale zoznam polí sa nezobrazuje, otvorte ho kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke. Potom zobrazte nástroje pre kontingenčné tabuľky na páse s nástrojmi a kliknite na položku analyzovať> Zoznam polí.

Možnosť Zoznam polí na páse s nástrojmi

Zoznam polí obsahuje sekciu pole, v ktorej vyberiete polia, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke, a časť oblasti (v dolnej časti), v ktorej môžete tieto polia usporiadať podľa svojich predstáv.

Zoznam polí so zobrazením sekcií polí a oblastí
 

Tip: Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania sekcií v zozname polí, kliknite na tlačidlo nástroje Tlačidlo zoznamu polí a potom vyberte požadované rozloženie.

Ponuka nástroje zoznamu polí

Pridanie a zmena usporiadania polí v zozname polí

Pomocou sekcie pole v zozname polí môžete pridať polia do kontingenčnej tabuľky tak, že začiarknutím políčka vedľa položky názvy polí umiestnite tieto polia do predvolenej oblasti zoznamu polí.

POZNÁMKA: Nečíselné polia sa štandardne pridajú do oblasti Riadky, číselné polia sa pridajú do oblasti Hodnoty a hierarchie dátumu a času OLAP sa pridajú do oblasti Stĺpce.

Pomocou sekcie oblasti (v dolnej časti) zoznamu polí môžete zmeniť usporiadanie polí požadovaným spôsobom ich presunutím medzi štyrmi oblasťami.
 

Polia, ktoré umiestnite v rôznych oblastiach, sa v kontingenčnej tabuľke zobrazia takto:

 • Polia oblasti filtrov sa zobrazujú ako filtre zostáv najvyššej úrovne nad kontingenčnou tabuľkou, napríklad takto:

  Pole v oblasti Filtre

 • Polia oblasti stĺpcov sa zobrazujú ako menovky stĺpcov v hornej časti kontingenčnej tabuľky, napríklad takto:

  Pole v oblasti Stĺpce

V závislosti od hierarchie polí môžu byť stĺpce vnorené v stĺpcoch, ktoré sa nachádzajú vyššie.

 • Polia oblasť riadkov sa zobrazujú ako menovky riadkov na ľavej strane kontingenčnej tabuľky, napríklad takto:

  Pole v oblasti Riadky

V závislosti od hierarchie polí môžu byť riadky vnorené v riadkoch, ktoré sa nachádzajú vyššie.

 • Polia oblasti hodnoty sa v kontingenčnej tabuľke zobrazujú ako súhrnné číselné hodnoty, napríklad takto

  : Pole v oblasti Hodnoty

Ak máte v oblasti viac než jedno pole, poradie môžete zmeniť tak, že presuniete polia do presnej pozície, ktorú chcete. Ak chcete pole z kontingenčnej tabuľky odstrániť, presuňte ho mimo sekcie oblastí.

Ďalšie informácie o kontingenčných tabuľkách

Ak máte zošit, ktorý ste otvorili v Excel pre web kontingenčnej tabuľky, môžete použiť zoznam polí na pridanie, odstránenie alebo usporiadanie polí. Zobrazí sa, keď kliknete na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke. Ak sa zoznam polí nezobrazuje, kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke kliknite na položku Zobraziť zoznam polí.

Zoznam polí obsahuje sekciu pole, kde si vyberiete polia, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke, a sekciu oblasti, v ktorej môžete presúvať polia medzi oblasťami tak, aby ste ich mohli usporiadať podľa svojich predstáv.

Ak chcete do kontingenčnej tabuľky pridať polia, začiarknite políčko vedľa názvu poľa, aby sa toto pole umiestnilo do oblasti časti oblasti v zozname polí. Zvyčajne

 • Nečíselné polia sa pridajú do oblasti riadky

 • Číselné polia sa pridajú do oblasti hodnoty

 • Hierarchie dátumu a času online analytického spracovania (OLAP) sa pridajú do oblasti stĺpce .

Ak chcete odstrániť polia z kontingenčnej tabuľky, zrušte začiarknutie políčka vedľa týchto polí.

Použite sekcie oblastí zoznamu polí, aby ste uskutočnili požadovanú zmenu usporiadania polí tak, že ich presuniete medzi štyri sekcie.

Polia, ktoré vložíte medzi jednotlivé oblasti, sa v kontingenčnej tabuľke zobrazia takto:

 • Polia oblasti filtrov sa zobrazujú ako filtre zostáv najvyššej úrovne nad tabuľkou kontingenčnej tabuľky.

 • Polia oblasti stĺpcov sa v hornej časti kontingenčnej tabuľky zobrazujú ako menovky stĺpcov .

V závislosti od hierarchie polí môžu byť stĺpce vnorené v stĺpcoch, ktoré sa nachádzajú vyššie.

 • Polia oblasť riadkov sa zobrazujú ako menovky riadkov na ľavej strane kontingenčnej tabuľky.

V závislosti od hierarchie polí môžu byť riadky vnorené v riadkoch, ktoré sa nachádzajú vyššie.

 • Polia oblasti hodnoty sa v kontingenčnej tabuľke zobrazujú ako súhrnné číselné hodnoty.

Ak máte v oblasti viacero polí, ich poradie môžete zmeniť tak, že ich presuniete na správnu pozíciu. Ak chcete odstrániť pole, presuňte pole mimo sekcie oblasti.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×