Použitie zobrazenia prehľadu na správu nadpisov a usporiadanie textu

Zobrazenie prehľadu pomáha spravovať štruktúru dokumentu a nadpisy tak, aby ste sa v texte nestratili. V zobrazení prehľadu (kliknite na položky Zobraziť > Prehľad) môžete v časti Nástroje na tvorbu prehľadu premiestniť alebo upraviť nadpisy, zmeniť úrovne nadpisov a premiestniť text. Takisto má možnosť kontrolovať množstvo zobrazovaných podrobností.

Poznámka :  Vytvorenie prehľadu úplne od začiatku a nie z existujúceho dokumentu predstavuje iný proces. Ak vás zaujíma, pozrite si tému Vytvorenie prehľadu.

Keď sa nachádzate v zobrazení prehľadu, môžete na dokumente pracovať nasledovne:

Akcia…

Vykonajte nasledovné

Klávesová skratka

Vytvorenie nadpisu

V zobrazení prehľadu vyberte základný text, na karte Tvorba prehľadu kliknite v časti Nástroje na tvorbu prehľadu na pole Úroveň prehľadu a potom vyberte požadovanú úroveň nadpisu.

Alt + Shift + šípka doľava

Úprava nadpisu

V zobrazení prehľadu vyberte text a vykonajte požadované zmeny.

Zmeňte úroveň nadpisu

Na karte Tvorba prehľadu kliknite v časti Nástroje na tvorbu prehľadu na šípky doľava a doprava nachádzajúce sa vedľa poľa Úroveň prehľadu a zvýšte alebo znížte úroveň nadpisov.

Alt + Shift + šípka doľava alebo Alt + Shift + šípka doprava

Presuňte text nahor alebo nadol

Vyberte text a potom na karte Tvorba prehľadu kliknite na šípku doľava alebo doprava.

Alt + Shift + šípka nahor alebo Alt + Shift + šípka nadol

Rozbaľte a zbaľte text

Vyberte nadpis a potom na karte Tvorba prehľadu kliknite na symbol + alebo -.

Alt + Shift + znamienko plus alebo Alt + Shift + znamienko mínus

Zobrazte alebo skryte niektoré nadpisy

V poli Zobraziť úroveň v položke Tvorba prehľadu vyberte najnižšiu úroveň nadpisu, ktorú chcete zobraziť. Všetky nižšie úrovne od tejto úrovne sa skryjú.

Klávesovou skratkou Alt + Shift +n zobrazíte všetky nadpisy až po úroveň nadpisu n.

Zobrazenie prvého riadku textu alebo celého textu

Na karte Tvorba prehľadu začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť len prvý riadok.

Alt + Shift + L

Zatvorenie zobrazenia prehľadu

Na karte Tvorba prehľadu kliknite na znak X tlačidla Zavrieť zobrazenie prehľadu.

Prepnutie na iné zobrazenie

Kliknite na kartu Zobraziť a potom na požadovaný typ zobrazenia, akým je Rozloženie pri tlači alebo Režim čítania.

Klávesovou skratkou Alt + Ctrl + P zobrazíte ukážku pred tlačou, klávesovou skratkou Alt + Ctrl + N získate konceptové zobrazenie a klávesovou skratkou Alt + Ctrl + O sa vrátite do zobrazenia prehľadu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×