Použitie, zmena, vytvorenie alebo odstránenie štýlu

Pomocou štýlov dokážete vo Worde použiť formátovanie textu rýchlo a jednoducho. Taktiež môžete meniť existujúci štýl, vytvárať nové štýly alebo odstraňovať štýly tak, aby to vyhovovalo vašim potrebám.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie štýlu

Pomocou štýlu môžete vo Worde použiť formátovanie textu rýchlo a jednoducho. K dispozícii sú štyri druhy štýlov: štýl odseku, štýl znaku, tabuľka a štýly zoznamu.

Ikona v dialógovom okne Štýl

Typ štýlu

Ikona Štýl odseku

Štýly odseku určujú vzhľad textu v dokumente na úrovni odseku. Pri použití štýlu odseku v texte sa štýl odseku použije v celom odseku. Štýly odseku sa zvyčajne používajú na riadenie celkového formátovania veľkých častí textu, napríklad tela bulletinu alebo letáku.

Štýl odseku môže zahŕňať všetky definície formátovania, ktoré obsahuje štýl znaku. Tiež však riadi všetky aspekty vzhľadu odseku, ako sú napríklad zarovnanie textu, zarážky tabulátora, riadkovanie a orámovanie.

V celom texte v prázdnom novom dokumente sa predvolene použije normálny štýl odseku. Podobne sa štýl Odsek zoznamu použije v položkách v zozname, keď napríklad vytvoríte zoznam s odrážkami pomocou príkazu Odrážky.

Ikona štýlu znaku

Štýly znaku tiež určujú vzhľad textu v dokumente, ale na úrovni znakov. Štýly znaku zvyčajne riadia formátovanie menších častí textu, napríklad tak, aby jedno slovo v odseku mohlo vyniknúť.

Štýly znaku obsahujú vlastnosti formátovania, ako sú napríklad názov písma, veľkosť, farba, tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, orámovanie a podfarbenie. Štýly znaku neobsahujú formátovanie, ktoré ovplyvňuje vlastnosti odseku, napríklad riadkovanie, zarovnanie textu, zarážky a zarážky tabulátora.

K dispozícii je niekoľko vstavaných štýlov znaku, napríklad zvýraznenie, jemné zvýraznenie a intenzívne zvýraznenie. Každý z týchto vstavaných štýlov kombinuje formátovanie, napríklad tučné písmo, kurzívu a farbu motívu a poskytuje koordinovanú množinu typografických návrhov. Použitie štýlu znaku Zvýraznenie napríklad formátuje text vo farbe motívu ako tučné písmo či kurzívu.

Ikona štýlu tabuľky

Štýly tabuliek určujú vzhľad tabuľky. Zahŕňa to vlastnosti, ako sú napríklad formátovanie textu riadku hlavičky, mriežky a farby motívu riadkov a stĺpcov. Pomocou štýlov tabuliek môžete rýchlo použiť zložité formátovanie jediným kliknutím.

Ikona štýlu zoznamu

Štýly zoznamov určujú vzhľad zoznamov. Zahŕňa to vlastnosti, ako sú štýl odrážok alebo schéma čísel, zarážky a ľubovoľný text označenia.

 1. Vyberte slová, odsek, zoznam alebo tabuľku, v ktorých chcete použiť štýl.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Štýly na požadovaný štýl.

  Karta Domov, skupina Štýly

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Poznámky : 

  • Po použití štýlov v odsekoch, nadpisoch a ďalších prvkoch môžete v dokumente rýchlo použiť množinu koordinovaných štýlov. Na karte Domov v časti Štýly kliknite na položku Zmeniť nastavenia rýchlych štýlov  Tlačidlo nastavení zmenu rýchlych štýlov a potom kliknite na požadovanú množinu štýlov.

  • Ak použijete štýl v zozname, uistite sa, že vyberiete niektorý zo zoznamu štýlov. Ak to neurobíte, odrážky a číslovania v zozname sa môžu odstrániť.

Zmena štýlu

Zmena štýlu uľahčuje zmenu formátovania celého textu v dokumente, v ktorom bol daný štýl použitý. Ak ste napríklad použili štýl Nadpis 1 v nadpisoch kapitol v dokumente, môžete v rovnakom čase rýchlo zmeniť formátovanie všetkých nadpisov kapitol zmenou definície štýlu formátovania.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Štýly na položku Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente  Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente .

 2. V časti Vyberte štýl, ktorý chcete použiť ukážte na štýl, ktorý chcete zmeniť, kliknite na položku Tlačidlo v ponuke Úprava štýlu vedľa štýlu a potom kliknite na položku Upraviť štýl.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

  Poznámky : 

  • Ak zmeníte štýl, na ktorom sú založené iné štýly, dané štýly sa tiež zmenia. Väčšina štýlov je napríklad založená na normálnom štýle. Zmeny v normálnom štýle zmenia každý ďalší štýl, ktorý je založený na normálnom štýle.

  • Ak chcete upravený štýl použiť v iných dokumentoch, ktoré sú založené na rovnakej šablóne, začiarknite políčko Pridať do šablóny. Word pridá upravený štýl do šablóny, ktorá je pripojená k danému aktívnemu dokumentu.

Vytvorenie štýlu

Môžete vytvoriť štýl vlastným definovaním všetkých nastavení alebo môžete ušetriť čas tak, že vytvoríte nový štýl úpravou existujúceho štýlu.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Štýly na položku Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente  Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente .

 2. Kliknite na položku Nový štýl.

  V časti Štýly kliknite na položku Nový štýl.

 3. Do poľa Názov zadajte názov nového štýlu.

 4. Vyberte požadované možnosti alebo kliknite na kontextovú ponuku Formát, čím zobrazíte ďalšie možnosti.

  Vyberte možnosti alebo kliknite na položku Formát

  Tip : Ak chcete formátovaný text použiť ako základ pre nový štýl, vyberte text pred kliknutím na položku Nový štýl  Tlačidlo Nový štýl . Otvorí sa dialógové okno Nový štýl spolu so všetkými atribútmi už zadaného vybratého textu a potrebujete iba zadať nový názov štýlu.

Odstránenie štýlu

Vo Worde môžete odstrániť ľubovoľný štýl, ktorý vytvoríte, nemôžete však odstrániť žiadne zo vstavaných štýlov Wordu. Po odstránení štýlu Word použije normálny štýl vo všetkých odsekoch, ktoré boli formátované odstráneným štýlom, a odstráni definíciu odstráneného štýlu zo zoznamu štýlov.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Štýly na položku Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente  Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente .

 2. V časti Vyberte štýl, ktorý chcete použiť ukážte na štýl, ktorý chcete odstrániť, kliknite na položku Tlačidlo v ponuke Úprava štýlu vedľa štýlu a potom kliknite na položku Odstrániť.

Pozrite tiež

Použitie, zmena, vytvorenie alebo odstránenie množiny rýchlych štýlov

Zobrazenie miest, kde sú štýly použité v dokumente

Kopírovanie štýlov a automatického textu medzi dokumentmi alebo šablónami

Zmena veľkosti medzier medzi riadkami alebo odsekmi

Vytvorenie alebo úprava obsahu

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×