Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt

Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na jeden reťazec textu alebo objekt, napríklad obrázok, tvar alebo grafický prvok SmartArt, môžete použiť viac efektov animácie.

Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt

Tip : Pri práci s viacerými efektmi animácie budete možno chcieť pracovať v položke Tabla animácií.

 1. Vyberte na snímke objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie kliknite na položku Tabla animácií.

  Otvorenie tably animácií

 3. Kliknite na položku Pridať animáciu a vyberte efekt animácie.

  Pridanie efektu animácie v PowerPointe

 4. Ak chcete použiť ďalšie efekty animácie na ten istý objekt, uskutočnite výber a kliknutím na položku Pridať animáciu vyberte ďalší efekt animácie.

Dôležité :  Ak sa po použití prvého efektu animácie pokúsite pridať ďalšie efekty animácie iným spôsobom ako kliknutím na položku Pridať animáciu, nepoužije sa ďalší efekt. Namiesto toho sa nahradia existujúce efekty pridávaným efektom.

Nastavenie času začatia a dĺžky efektu animácie

Ak chcete ovládať časovanie efektov animácií, pre každý efekt animácie vykonajte tento postup:

 1. V položke Tabla animácií kliknite na šípku nadol vedľa efektu animácie a potom kliknite na položku Časovanie.

  Nastavenie časovania efektu animácie

 2. Na karte Časovanie kliknite na šípku nadol Spustiť a vyberte jeden z nasledujúcich časov začatia:

 3. Ak chcete spustiť prehrávanie animácie kliknutím myšou, vyberte možnosť Pri kliknutí.

 4. Ak chcete prehrať animáciu zároveňs predchádzajúcim efektom animácie, vyberte možnosť S predchádzajúcou.

 5. Ak chcete spustiť prehrávanie po predchádzajúcom efekte animácie, vyberte možnosť Po predchádzajúcej.

Tip : Predchádzajúci efekt animácie je uvedený v zozname poradia prehrávania v položke Tabla animácií (zvyčajne je umiestnený nad animáciou, pre ktorú nastavujete časovanie).

Nastavenie časovania, oneskorenie a trvanie efektu animácie

 1. Ak chcete nastaviť oneskorenie spustenia efektu animácie, kliknite na šípku nahor Oneskorenie a vyberte požadovaný počet sekúnd.

 2. Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu animácie, nastavte položku Trvanie na požadovanú úroveň.

 3. Ak chcete zobraziť, ako efekty animácie spolu fungujú, kliknite na karte Animácia na položku Ukážka.

Tip na prácu s viacerými efektmi animácie

Pri práci s viacerými objektmi na snímke môže byť ťažké rozlišovať medzi jednotlivými objektmi a použitými efektmi animácie.

Predvolený názov objektu na nižšie uvedenom obrázku neposkytuje dostatočný popis, takže je ťažké určiť, aký efekt animácie bol použitý pri konkrétnom objekte.

Názvy objektov bez popisu

V položke Tabla výberu môžete priradiť objektu odlišný názov a zjednodušiť tak prácu s objektmi v procese priraďovania animácií. Pozrite nižšie:

Odlišné pomenujte jednotlivé objekty

 1. Ak chcete zmeniť predvolené názvy objektov, na karte Domov kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na položku Tabla výberu.

  Otvorenie tably výberu

 2. V položke Tabla výberu dvakrát kliknite na predvolený názov objektu, otvorte pole a zadajte nový názov objektu.

  Zmeniť predvolený názov objektu

Ďalšie informácie o práci s efektmi animácie:

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×