Použitie, prispôsobenie a uloženie motívu dokumentu v programe Word alebo Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Použitím motívu dokumentu získa dokument profesionálny vzhľad. Motív predstavuje množinu možností formátovania, ktorá zahŕňa množinu farieb motívu, množinu písiem motívu (vrátane písiem nadpisov a základného textu) a množinu efektov motívu (vrátane efektov čiar a výplne).

Programy Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint poskytujú množstvo vstavaných motívov dokumentov, takisto však obsahujú aj možnosť prispôsobiť a uložiť vlastné motívy dokumentov. Motívy dokumentov sú zdieľané programami balíka Office, vďaka čomu môžu mať všetky dokumenty jednotný vzhľad. Na rozdiel od programov Word a Excel však program PowerPoint obsahuje možnosti prispôsobenia štýlu pozadia. Informácie o pridaní alebo prispôsobení pozadí nájdete v téme Použitie obrázka pozadia, farby alebo vodotlače na snímkach.

Poznámky : 

Čo vás zaujíma?

Použitie motívu dokumentu

Prispôsobenie motívu dokumentu

Uloženie motívu dokumentu

Použitie motívu dokumentu

Ak chcete zmeniť motív dokumentu, ktorý sa použije v predvolenom nastavení v programe Word a Excel, vyberte iný preddefinovaný motív dokumentu alebo vlastný motív dokumentu. Motívy dokumentov, ktoré použijete ovplyvnia štýly, ktoré môžete použiť v dokumente.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupina motívy na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete priradiť preddefinovaný motív dokumentu, v časti Vstavané kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete priradiť vlastný motív dokumentu, v časti Vlastné kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

   Poznámka : Časť Vlastné je dostupná, len ak ste vytvorili aspoň jeden vlastný motív dokumentu. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v nasledujúcej časti Prispôsobenie motívu dokumentu.

 3. Ak požadovaný motív nie je uvedený v zozname, kliknite na položku Prehľadávať motívy a vyhľadajte ho vo svojom počítači alebo na sieti.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie motívu dokumentu

Motívu dokumentu môžete prispôsobiť zmenou farieb, písiem alebo efektov čiar a výplne ktoré sa používajú. Zmeny vykonané na niektorú z týchto súčastí motívu okamžite ovplyvniť štýly, ktoré ste použili v aktívnom dokumente. Ak chcete použiť tieto zmeny nové dokumenty, môžete Uložiť ako vlastný motív dokumentu.

Prispôsobenie farieb motívu

Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby prepojenia.

Farby zobrazené v tlačidle Farby motívu Vzhľad tlačidla predstavujú aktuálne farby textu a pozadia. Množina farieb vedľa názvu aktuálneho motívu, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Farby motívu, predstavuje farby zvýraznenia a hypertextového prepojenia pre daný motív. Ak zmeníte ktorúkoľvek z týchto farieb, aby ste vytvorili vlastnú množinu farieb motívu, farby zobrazené v tlačidle Farby motívu a vedľa názvu motívu sa zmenia príslušným spôsobom.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Motívy na položku Farby motívu.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupina motívy na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové farby motívov.

 3. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo prvku farby motívu, ktorý chcete zmeniť, a potom vyberte farby, ktoré chcete použiť.

 4. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

  Tip : V časti Ukážka sa zobrazí vplyv vykonaných zmien.

 5. Do poľa Názov zadajte vhodný názov novej farby motívu a kliknite na položku Uložiť.

  Tip : Ak chcete všetky prvky farby motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie písiem motívu

Písma motívu obsahujú písmo nadpisu a písmo základného textu.

Po kliknutí na tlačidlo Písma motívu Vzhľad tlačidla sa pod názvom Písma motívu zobrazí názov písma nadpisu a základného textu použitého v jednotlivých motívoch písma. Na vytvorenie vlastnej množiny písiem motívov môžete zmeniť obe tieto písma.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Písma motívu.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupina motívy na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové písmo motívov.

 3. V rozbaľovacích poliach Písmo nadpisu a Písmo tela vyberte písma, ktoré chcete použiť.

  Tip : Vzorka sa aktualizuje vybratými písmami.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nového motívu písma a kliknite na položku Uložiť.

Výber množiny efektov motívu

Efekty motívu sú súpravy čiar a efektov výplne.

Keď kliknete na tlačidlo Efekty motívov Vzhľad tlačidla , sa nezobrazí v riadkoch a efekty použité pre každú množinu efektov motívu v výplne grafika zobrazuje s názvom Efektov motívu. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívu, môžete vybrať motív efekt, ktorú chcete použiť v dokumente motívu.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty motívov.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupina motívy na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na požadovaný efekt.

Na začiatok stránky

Uloženie motívu dokumentu

Všetky vykonané zmeny farieb, písiem a efektov čiar a výplne v motíve dokumentu je možné uložiť ako vlastný motív dokumentu, ktorý môžete neskôr použiť v iných dokumentoch.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Skupina Motívy na karte Rozloženie strany.
  skupina motívy na karte Rozloženie strany v programe Excel 2010

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na položku Uložiť.

  Vlastný motív dokumentu sa uloží do priečinka Motívy dokumentov a automaticky sa pridá do zoznamu dostupných vlastných motívov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×