Použitie popisov vo Worde pre Mac

Popis môžete pridať k ľubovoľnému obrázku, tabuľke alebo rovnici v dokumente. Word môžete nastaviť tiež tak, aby vkladal popisy pre niektoré položky automaticky. Okrem toho môžete zmeniť formát číslovania alebo názov označenia.

Tip: Ak používate Word pre Mac 2011, tento postup najlepšie funguje v zobrazení Rozloženie pri tlači.

Pridanie popisu

Každý popis má svoje označenie a číslo. Môžete pridať nové popisy a zmeniť formát číslovania. Popisy jednotlivých typov objektov je možné číslovať sekvenčne. Môžete mať napríklad Obrázok 1, Tabuľku 1, Tabuľku 2, Tabuľku 3, Obrázok 2, Tabuľku 4 atď.

 1. V dokumente vyberte položku, ku ktorej chcete pridať popis.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Popis.

  Poznámka: Označenie popisu, ktoré vyberiete, sa automaticky vloží do poľa Popis. Tento text nie je možné upraviť. Ak chcete vytvoriť nové označenie, kliknite na položku Nové označenie a potom do poľa Označenie zadajte požadovaný text označenia.

  Pomocou dialógového okna Popis môžete vytvárať popisy pre obrázky, tabuľky alebo iné objekty
 3. [Voliteľné] Zadajte ľubovoľný text vrátane interpunkčných znamienok, ktoré sa majú zobraziť za označením.

Automatické pridanie popisov

Word môže pri vkladaní tabuliek alebo iných objektov pridávať popisy automaticky.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Popis.

 2. Kliknite na položku Automatický popis a potom začiarknite políčka položiek, ku ktorým má Word automaticky pridávať popisy.

  Automatické pridanie popisov k novým tabuľkám a iným vloženým objektom

Vytvorenie nového označenia popisu

Word ponúka tri štandardné označenia popisu: Rovnica, Obrázok a Tabuľka. Použiť môžete tieto označenia popisov, alebo si môžete vytvoriť vlastný text označenia.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Popis.

 2. Kliknite na tlačidlo Nová menovka.

 3. Do poľa Označenie zadajte požadované označenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Nové označenie popisu sa pridá do kontextovej ponuky Označenie v dialógovom okne Popis.

 4. V dialógovom okne Popis kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zahrnutie čísel kapitol pri manuálnom pridávaní popisov

Popisy môžu obsahovať ľubovoľný požadovaný text vrátane čísel kapitol. Ak do popisov zahrniete čísla kapitol a potom neskôr kapitoly pridáte, odstránite alebo premiestnite, čísla popisov sa aktualizujú tak, aby zohľadňovali nové poradie popisov.

Tip: Ak chcete pridať čísla kapitol do nadpisov kapitol, na karte Domov v časti Odsek kliknite na položku Viacúrovňový zoznam  Viacúrovňový zoznam a potom použite na nadpis jeden zo štýlov zoznamu nadpisov. Ak chcete do popisov zahrnúť čísla kapitol, pre nadpisy kapitol je nutné použiť jedinečný štýl nadpisu. Ak pre nadpisy kapitol použijete napríklad štýl Nadpis 1, nepoužívajte štýl Nadpis 1 na žiaden iný text v dokumente.

 1. Vyberte položku, ku ktorej chcete pridať popis.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Popis a potom kliknite na položku Formát.

  Poznámka: Vo Worde pre Mac 2011 má toto tlačidlo namiesto označenia Formát označenie Číslovanie.

  Automatické pridanie čísel kapitol k popisom vo Worde
 3. Začiarknite políčko Zahrnúť čísla kapitol a potom vyberte štýl nadpisu, ktorý ste použili na nadpisy kapitol.

Zahrnutie čísel kapitol pri automatickom pridávaní popisov

Tip: Ak chcete pridať čísla kapitol do nadpisov kapitol, na karte Domov v časti Odsek kliknite na položku Viacúrovňový zoznam  Viacúrovňový zoznam a potom použite na nadpis jeden zo štýlov zoznamu nadpisov. Ak chcete do popisov zahrnúť čísla kapitol, pre nadpisy kapitol je nutné použiť jedinečný štýl nadpisu. Ak pre nadpisy kapitol použijete napríklad štýl Nadpis 1, nepoužívajte štýl Nadpis 1 na žiaden iný text v dokumente.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Popis a potom na položku Automatický popis.

 2. Vyberte typ položiek, ku ktorým chcete pridať popisy, a potom kliknite na položku Číslovanie.

  Poznámka: Vo Worde pre Mac 2011 má toto tlačidlo namiesto označenia Formát označenie Číslovanie.

 3. Začiarknite políčko Zahrnúť čísla kapitol a potom vyberte štýl nadpisu, ktorý ste použili na nadpisy kapitol.

Pozrite tiež

Máte otázky týkajúce sa Wordu, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku vo fóre odpovedí pre Word pre Mac

Pomôžte nám pri zlepšovaní Wordu

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť Word pre Mac? Ak áno, navštívte lokalitu Word pre Mac UserVoice a dajte nám o tom vedieť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×