Použitie podmieneného formátovania v Exceli

Podmienené formátovanie umožňuje použiť v bunkách farby na základe určitých podmienok, ako sú napríklad duplicitné hodnoty, hodnoty, ktoré spĺňajú určité kritériá, napríklad sú väčšie ako 100, alebo sa rovnajú hodnote Výnos. Toto formátovanie sa vykoná pomocou funkcií Pravidlá zvýrazňovania buniek a Pravidlá pre hornú a dolnú časť. Môžete tiež zobraziť umiestnenie jednotlivých buniek vo vzťahu k rozsahu hodnôt. Toto môžete vykonať pomocou funkcií Údajové pruhy, Farebné škály a Množiny ikon. Podmienené formátovanie je dynamické, to znamená, že ak sa menia vaše hodnoty, formátovanie sa automaticky prispôsobuje.

Možnosti podmieneného formátovania

Podmienené formátovanie pomocou funkcie Farebné škály

Výbery podmieneného formátovania

Podmienené formátovanie pomocou trojfarebnej škály

Poznámka : Vo verziách pred Excelom 2007 bolo treba pravidlá podmieneného formátovania vytvárať pomocou vzorca a podporované boli len tri úrovne. Od verzie Excel 2007 má podmienené formátovanie mnohé preddefinované pravidlá, ktoré sa dajú jednoducho použiť a podporujú až 64 úrovní. Ak sa vyskytne situácia, keď formátovanie nie je možné vytvoriť pomocou preddefinovaných podmienených formátov, stále môžete na podmienené formátovanie použiť vzorec.

V tejto téme ukážeme niekoľko spôsobov použitia týchto preddefinovaných pravidiel podmieneného formátovania. Existujú tisícky rôznych kombinácií, ktoré sa dajú vytvoriť, takže s nimi môžete experimentovať dovtedy, kým nenájdete, čo vám najviac vyhovuje. Mali by ste tiež myslieť na svoju cieľovú skupinu, pretože sa ľahko môže stať, že použijete príliš veľa rôznych podmienených formátov, čo môže používateľom sťažiť pochopenie toho, čo sa im snažíte ukázať.

V stĺpci s údajmi môžete zvýrazniť duplicitné položky:

Zvýraznené duplicitné hodnoty podmieneného formátovania

 1. Vyberte rozsah, v ktorom chcete farebne formátovať duplicitné hodnoty. V tomto príklade je to stĺpec Meno zamestnanca.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Pravidlá zvýrazňovania buniek > Duplicitné hodnoty.

  Duplicitné hodnoty

 3. Z možností v rozbaľovacom zozname vyberte formát a potom kliknutím na položku OK nastavte formát buniek.

  Zvýraznenie duplicitných možností formátovania

Teraz je rozsah formátovaný tak, že duplicitné položky sú zvýraznené farbou, ktorú ste vybrali.

Zoradenie podľa farby

Vyhľadávanie duplicitných položiek môžete posunúť o krok ďalej tak, že zoznam zoradíte podľa farby. Takto môžete zjednodušiť použitie hromadných zmien v duplicitných položkách, ako je napríklad ich odstránenie.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v rozsahu údajov a na karte Údaje kliknite na položky Zoradiť a filtrovať > Zoradiť.

 2. Vyberte položku Meno zamestnanca pre možnosť Zoradiť podľa, vyberte možnosti Zoradiť podľa > Farba bunky, potom možnosti Poradie > vyberte farbu na zoradenie > Navrchu a kliknite na položku OK.

Údaje > Zoradiť > Zoradiť podľa možností farieb

Zoradená tabuľka zoskupí duplicitné položky v hornej časti:

Podmienené formátovanie s duplicitnými hodnotami zoradené do hornej časti zoznamu

Možnosť Prvých 10 položiek dokáže rýchlo identifikovať osoby s najvyšším výkonom v rozsahu, napríklad 10 najlepších zákazníkov v zozname na základe poradia. Podobne môžete vybrať aj možnosť Posledných 10 položiek, Prvých a posledných 10 % alebo Nad priemerom/pod priemerom. Po vybraní pravidla môžete číslo 10 zmeniť na akúkoľvek inú hodnotu. V nasledujúcom príklade zvýrazníme najlepších 10 výkonov z hľadiska výnosov.

Prvých 10 položiek podmieneného formátovania použitých v rozsahu
 1. Vyberte rozsah, ktorý chcete formátovať. V uvedenom príklade je to stĺpec Výnosy.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Pravidlá pre hornú dolnú časť > Prvých 10 položiek.

  Prvých 10 možností podmieneného formátovania
 3. Potom môžete upraviť počet možností, ktoré chcete mať v hornej a dolnej časti, ako aj farbu výplne.

  Výber prvých 10 položiek podmieneného formátovania

Pri používaní podmieneného formátovania na zobrazenie údajových pruhov Excel nakreslí v každej bunke pruh, ktorého dĺžka zodpovedá hodnote bunky vzhľadom na ostatné bunky vo vybratom rozsahu.

Údajové pruhy podmieneného formátovania použité v rozsahu
 1. Vyberte rozsah, ktorý chcete formátovať. V tomto prípade je to stĺpec Výnosy.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Údajové pruhy > vyberte požadovaný štýl Farebný prechod alebo Výplň plnou farbou .

  Pruh údajov Podmienené formátovanie – Galéria štýlov
 3. Ak chcete zoradiť zoznam po použití údajových pruhov, vyberte stĺpec a na karte Údaje kliknite na položku Zoradiť a filtrovať. Potom vyberte možnosť Rýchle vzostupné zoradenie alebo Rýchle zostupné zoradenie a zoraďte údaje vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.

Pomocou množiny ikon môžete vizuálne označiť, v ktorých prípadoch hodnoty spadajú do určitých rozsahov na číselnej alebo percentuálnej škále. V nasledujúcom príklade sa zobrazuje regionálna výkonnosť vo vzťahu k cieľom pomocou ikon kladnej Kladná ikona podmieneného formátovania , neutrálnej Neutrálna ikona podmieneného formátovania a zápornej Záporná ikona podmieneného formátovania hodnoty.

Množina ikon podmieneného formátovania použitá v rozsahu
 1. Vyberte rozsah, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Množiny ikon > vyberte požadovaný štýl množiny ikon.

  Možnosti množiny ikon podmieneného formátovania
 3. Excel sa pokúsi vyhodnotiť vaše údaje a podľa toho nastaviť formátovanie, no ak to chcete zmeniť, prejdite na kartu Domov, kliknite na položky Podmienené formátovanie > Spravovať pravidlá > vyberte položky Pravidlo pre množinu ikon > Upraviť pravidlo. Potom upravte sekciu Zobraziť každú ikonu podľa týchto pravidiel. V tomto prípade sa nastavuje pravidlo, že akákoľvek položka väčšia ako 45 000 je kladná, ľubovoľná hodnota medzi 40 000 a 45 000 je neutrálna a akákoľvek položka menšia ako 40 000 je záporná.

  Dialógové okno množiny ikon podmieneného formátovania

Podmienené formátovanie pomocou trojfarebnej škály

Pomocou funkcie Farebné škály môžete zvýrazniť hodnoty na zobrazenie rozsahu a porovnanie vysokých a nízkych hodnôt, v tomto prípade od januára do júna.

 1. Vyberte rozsah s hodnotami, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Farebné škály > vyberte požadovaný štýl farebnej škály. V tomto prípade sme použili farebnú škálu červená – žltá – zelená .

  Červeno-žlto-zelená farebná mierka

Ak chcete vo svojich údajoch použiť formátovanie v každom druhom riadku, môžete to urobiť pomocou vzorca podmieneného formátovania, ale oveľa jednoduchšie je naformátovať údaje ako tabuľku. Vyberte bunku v rozsahu údajov a prejdite na položky Domov > Štýly > Formátovať ako tabuľku > vyberte požadovaný štýl z Galérie štýlov a Excel okamžite zmení vaše údaje na tabuľku.

Galéria štýlov excelových tabuliek

Ak chcete používať iba formátovanie tabuľky, ale nie ďalšie funkcie tabuľky, môžete ju skonvertovať späť na rozsah. Kliknite na ľubovoľné miesto v rozsahu tabuľky a potom kliknite na kartu Nástroje tabuliek na páse s nástrojmi > Návrh > Nástroje > Konvertovať na rozsah.

Ďalšie informácie o tabuľkách v Exceli nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie excelovej tabuľky v hárku

Ak žiadna z vyššie uvedených možností nezodpovedá tomu, čo hľadáte, môžete si vytvoriť vlastné pravidlo podmieneného formátovania.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Podmienené formátovanie a potom na položku Nové pravidlo.

  Nové pravidlo formátovania

 3. Vytvorte svoje pravidlo, zadajte možnosti formátovania a potom kliknite na položku OK. Môžete si tiež pozrieť tému Používanie vzorca na podmienené formátovanie, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Rýchly štart: Použitie podmieneného formátovania

Použitie vzorca na podmienené formátovanie

Používanie podmieneného formátovania na zvýraznenie dátumov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×