Použitie funkcie TalkBack na uskutočňovanie hovorov v Skype for Business pre Android

S aplikáciou Skype for Business pre Android môžete používať funkciu TalkBack – čítačku obrazovky zabudovanú v Androide – na volanie kolegom na telefóne alebo tablete. Môžete uskutočňovať a prijímať zvukové a videohovory, vymieňať si okamžité správy a pridávať ďalších do hovoru.

Poznámky : 

 • Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite a nainštalujte si Skype for Business pre Android z Google Play.

 • Na navigáciu a zadávanie informácií a príkazov môžete použiť gestá, diktovanie alebo externú klávesnicu.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní funkcie TalkBack nájdete v téme Začíname s funkciou TalkBack v zariadení s Androidom.

 • Klávesové skratky a navigácia v aplikácii Skype for Business pre Android sa môžu líšiť od skratiek a navigácie v Skype for Business Online, ktoré používate vo webovom prehliadači svojho zariadenia.

Obsah tohto článku

Uskutočnenie hovoru

 1. Spustite Skype for Business pre Android a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip : Ak ste sa po poslednom použití z aplikácie Skype for Business pre Android neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Pre pomoc s prihlásením si pozrite tému Začíname používať funkciu TalkBack v Skype for Business pre Android.

  Otvorí sa obrazovka aplikácie Skype for Business pre Android. V hornej časti obrazovky sa nachádza nadpis. V jeho pravom hornom rohu nájdete tlačidlo Kontakty. Pod nadpisom sa nachádza pole vyhľadávania, pomocou ktorého môžete vyhľadať ľudí v podnikovom adresári. Pod poľom vyhľadávania je zoznam nadchádzajúcich plánovaných činností a pod ním zoznam najnovších konverzácií a schôdzí s kontaktmi.

 2. Vyhľadajte a vyberte meno osoby, ktorej chcete zavolať.

  • Vyhľadajte osobu v zozname Najnovšie.

   a. Na hlavnej obrazovke v zozname Najnovšie posúvajte obrazovku prstom nadol cez mená, kým nenájdete osobu, ktorej chcete zavolať. Dvakrát ťuknite. Otvorí sa nová obrazovka s ďalšími informáciami o najnovších interakciách s touto osobou.

   b. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, presuňte výber v blízkosti ľavého horného rohu obrazovky na meno kontaktu a dvakrát ťuknite. Ozve sa „Karta kontaktu“.

   Tip : Môžete rýchlo zavolať niektorému z najnovších kontaktov bez otvorenia jeho karty kontaktu. V pravom hornom rohu predchádzajúcej obrazovky presuňte výber na tlačidlo Videohovor alebo Zvukový hovor a dvakrát ťuknite.

  • Ak osoba nie je vo vašom zozname Najnovšie, vyhľadajte ju v zozname kontaktov.

   a. V pravom hornom rohu obrazovky presuňte výber na tlačidlo Kontakty. Ozve sa „Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov“. Dvakrát ťuknite. Otvorí sa obrazovka Kontakty.

   b. Presúvajte sa zoznamom, ktorý obsahuje ľudí, ktorých ste pridali medzi ObľúbenéWebové kontakty. Obľúbené sú zobrazené horizontálne v hornej časti obrazovky. Webové kontakty sú zobrazené vertikálne pod časťou Obľúbené.

   c. Ak chcete počuť ďalšie položky z niektorého zo zoznamov, posuňte výber dvoma prstami.

   d. Ak chcete vybrať osobu, ktorej chcete zavolať, ťuknite na jej meno. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

  • Ak osoba nie je vo vašom zozname kontaktov, vyhľadajte ju v podnikovom adresári.

   a. Na hlavnej obrazovke presuňte výber na pole vyhľadávania. Ozve sa „Vyhľadávanie v podnikovom adresári“.

   b. Ak chcete použiť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite a potom zadajte alebo vyslovte meno osoby.

   c. Posuňte zoznam výsledkov vyhľadávania nadol, kým nenájdete osobu, ktorej chcete zavolať. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

 3. Ak chcete uskutočniť hovor, v blízkosti strednej hornej časti obrazovky karty kontaktu presuňte výber na tlačidlo Videohovor alebo Zvukový hovor a dvakrát ťuknite. Ozvú sa pípnutia, kým príjemca neprijme hovor.

  Tip : Predvolene je tlačidlo Stlmiť nastavené na hodnotu Vypnuté (zrušené stlmenie). Ak chcete zaručiť, že vás kontakt počuje, potiahnite prstom po ovládacích prvkoch, kým nie je výber na tlačidle Stlmiť. Ak sa ozve „Zvuk je stlmený, prepínač skontrolovaný“, dvakrát ťuknite na tlačidlo Stlmiť, kým sa neozve „Vypnuté“.

 4. Ak chcete ukončiť hovor, v blízkosti strednej spodnej časti obrazovky presuňte výber na tlačidlo Ukončiť hovor a dvakrát ťuknite. Ozve sa „Hovor ukončený, ukončiť hovor“.

Výber možností volania

Po pripojení hovoru sa na obrazovke hovoru aplikácie Skype for Business pre Android zobrazia nasledujúce ovládacie prvky:

 • V hornom rade sú tlačidlá Video, StlmiťZvuk.

 • V prostrednom rade sú tlačidlá Pridať, Číselná klávesnicaViac.

 • V spodnej strednej časti obrazovky je tlačidlo Ukončiť hovor.

Ak chcete aktivovať ktorýkoľvek z týchto ovládacích prvkov, presuňte naň výber a dvakrát ťuknite.

 • Tlačidlo Video slúži na zapnutie videa hovoru, takže vás kontakt môže vidieť. Ozve sa „Video ukážky je vypnuté, prepínač nie je skontrolovaný“.

 • Tlačidlom Stlmiť môžete vypnúť alebo zapnúť prenos vášho zvuku. Druhú stranu budete stále počuť, no ona nebude počuť vás. Keď je telefón stlmený, ozve sa „Zvuk je stlmený, prepínač skontrolovaný“. Keď telefón nie je stlmený (predvolené nastavenie), ozve sa „Zvuk nie je stlmený, prepínač nie je skontrolovaný“.

 • Tlačidlom Audio zapnete alebo vypnete reproduktor. Keď je zapnutý, ozve sa „Reproduktor, skontrolovaný“. Keď je vypnutý, ozve sa „Reproduktor, nie je skontrolovaný“.

 • Tlačidlom Pridať účastníka môžete pozývať ďalších, aby sa pridali do hovoru. Na obrazovke, ktorá sa otvorí, sa môžete presúvať v zozname najnovších kontaktov a tiež vyhľadávať ľudí.

 • Tlačidlom Pridať účastníka môžete pozývať ďalších, aby sa pridali do hovoru. Na obrazovke, ktorá sa otvorí, sa môžete presúvať v zozname najnovších kontaktov a tiež vyhľadávať ľudí.

 • Tlačidlo Číselná klávesnica otvorí číselnú klávesnicu, ktorú možno použiť na interakciu s automatizovaným telefónnym systémom, napríklad pri zadávaní kódu alebo vykonávaní výberu v ponuke. Ozve sa „Zobraziť číselnú klávesnicu a tlačidlo hlasovej schránky“. (Vaša organizácia nemusí používať hlasovú schránku pre vaše hovory v Skype for Business pre Android.) Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, presuňte výber v blízkosti ľavého horného rohu obrazovky na tlačidlo Zavrieť a dvakrát ťuknite.

 • Tlačidlom Viac otvoríte obrazovku obsahujúcu tlačidlo Podržať. Podržanie hovoru pozastaví hovor bez toho, aby sa ukončil. Volajúce strany sa nemôžu počuť, keď je hovor podržaný.

Prijatie hovoru

Keď vám zavolá kontakt, na obrazovke sa otvorí oznámenie a ozve sa „Prichádzajúci hovor od“ a meno volajúceho.

 • Ak chcete hovor prijať, v blízkosti strednej spodnej časti obrazovky presuňte výber na tlačidlo Prijať zvukový hovor a dvakrát ťuknite. Váš hovor sa prepojí. Ak chcete ukončiť hovor, presuňte výber na tlačidlo Ukončiť hovor v strednej spodnej časti obrazovky a dvakrát ťuknite. Ozve sa „Hovor ukončený, ukončiť hovor“.

 • Ak chcete hovor odmietnuť, v blízkosti strednej spodnej časti obrazovky presuňte výber na tlačidlo Ignorovať a dvakrát ťuknite. Ozve sa oznámenie o zmeškanom hovore. Do zoznamu Najnovšie na hlavnej obrazovke sa pridá meno volajúceho.

Ďalšie informácie

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×