Použitie funkcie TalkBack na správu kontaktov v Skype for Business pre Android

So Skypom for Business pre Android môžete používať funkciu TalkBack – čítačku obrazovky zabudovanú do Androidu – na správu kontaktov na telefóne alebo tablete. Môžete vyhľadať a pridať kontakty, obľúbené položky a skupiny v rámci organizácie aj mimo nej, aby ste ich mali dostupné, keď s nimi chcete komunikovať prostredníctvom hlasových a videohovorov, okamžitých správ a online schôdzí.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Otvorenie aplikácie Skype for Business pre Android a prihlásenie

 1. Otvorte Skype for Business pre Android.

 2. V prípade potreby sa prihláste.

  Tip : Ak ste sa po poslednom použití z aplikácie Skype for Business pre Android neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Pre pomoc s prihlásením si pozrite tému Začíname používať funkciu TalkBack v Skype for Business pre Android.

Vyhľadanie ľudí alebo skupín a otvorenie karty kontaktu

Ak chcete vyhľadať ľudí alebo skupiny v Skype for Business pre Android, vyhľadávajte na nasledujúcich miestach:

 • Zoznam Najnovšie

 • Obľúbené

 • Kontakty

 • Podnikový adresár

 • Mimo organizácie

Vyhľadanie osoby v zozname Najnovšie

Najvýraznejším prvkom hlavnej obrazovky Skype for Business pre Android je zoznam Najnovšie. Tento zoznam obsahuje podrobnosti o vašich najnovších interakciách s kontaktmi vrátane ich mien a dátumov najnovších konverzácií alebo schôdzí.

 1. Môžete prechádzať nadol zoznamom vašich najnovších interakcií s ľuďmi cez Skype.

 2. Ak sa chcete posunúť nadol, potiahnite dvoma prstami nahor. Ak sa chcete posunúť nahor, potiahnite dvoma prstami nadol.

 3. Keď nájdete osobu, ktorú hľadáte, presuňte výber na danú interakciu.

 4. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

Vyhľadanie osoby či skupiny v zozname kontaktov alebo obľúbených

Ak niekto nie je v zozname Najnovšie uvedený, vyhľadajte ho v zozname kontaktov alebo obľúbených.

 1. Na hlavnej obrazovke blízko pravého horného rohu potiahnite prstom, kým nie je výber na tlačidle Kontakty. Ozve sa „Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov“. Dvakrát ťuknite.
  Otvorí sa obrazovka Kontakty, na ktorej sú uvedení ľudia alebo osoby, ktoré ste pridali medzi ObľúbenéWebové kontakty.

 2. V zoznamoch sa presúvate potiahnutím prstom. Obľúbené sú zobrazené horizontálne v hornej časti obrazovky. Webové kontakty sú zobrazené vertikálne pod časťou Obľúbené.

 3. Ak chcete počuť ďalšie položky z niektorého zo zoznamov, posuňte výber dvoma prstami.

 4. Keď nájdete osobu alebo skupinu, ktorú hľadáte, presuňte výber na daný kontakt.

 5. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

Vyhľadanie osoby alebo skupiny v podnikovom adresári

 1. V hornej časti hlavnej obrazovky potiahnite prstom, kým sa výber nepresunie na pole Vyhľadať v podnikovom adresári. Dvakrát ťuknite. Otvorí sa obrazovka vyhľadať ľudí a výber je na poli hľadať ľudí.

 2. Zadajte celé meno alebo časť mena osoby či skupiny, ktorú hľadáte. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod poľom vyhľadať ľudí.

 3. Potiahnite prstom nadol v zozname Výsledky vyhľadávania a potiahnite cez mená, kým nie je výber na mene, ktoré hľadáte.

 4. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

Vyhľadanie osoby alebo skupiny v podnikovom adresári

Správca organizácie povoľuje alebo zakazuje funkciu vyhľadávania adresára v Skype v súlade so zásadami vyhľadávania organizácie. Ak to povolí iná organizácia, môžete pridať účet Skype osoby z inej organizácie.

 • V hornej časti hlavnej obrazovky potiahnite prstom, kým sa výber nepresunie na pole Vyhľadať v podnikovom adresári. Dvakrát ťuknite.

 • V poli vyhľadať ľudí, na ktorom je výber, zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby či skupiny, ktorú hľadáte. Potiahnite prstom k e-mailovej adrese v zozname Výsledky vyhľadávania, až kým na nej nie je výber.

 • Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

Pridanie osoby do zoznamu kontaktov alebo obľúbených

 1. V Skype for Business pre Android nájdite a otvorte kartu kontaktu osoby, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov alebo obľúbených. Pozrite sa do zoznamu Najnovšie, vyhľadávajte v podnikovom adresári alebo otvorte skupinu, do ktorej osoba patrí.

  Tip : Aj keď nemôžete pridať skupinu do zoznamu kontaktov alebo obľúbených, môžete vyhľadať osobu v rámci skupiny a pridať ju.

  Karta kontaktu obsahuje kontaktné informácie osoby vrátane e-mailovej adresy, telefónnych čísel a názvu organizácie. Karta kontaktu tiež obsahuje tlačidlá na uskutočnenie videohovoru alebo zvukového hovoru či odoslanie textovej správy. V prípade skupín karta kontaktu tiež obsahuje členov skupiny.

 2. Potiahnite prstom do pravého horného rohu obrazovky karty kontaktu, kým sa výber nepresunie na tlačidlo Pridať kontakt. Dvakrát ťuknite. Zobrazí sa obrazovka Skupiny.

 3. Ak chcete výber presunúť na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt, potiahnite prstom na Obľúbené, Webové kontakty alebo Ostatné kontakty.

 4. Dvakrát ťuknite. Kontakt sa pridá do vybratej skupiny.

Odstránenie ľudí alebo skupín zo zoznamu kontaktov alebo obľúbených

 1. Na hlavnej obrazovke Skypu for Business pre Android blízko pravého horného rohu potiahnite prstom, kým nie je výber na tlačidle Kontakty. Ozve sa „Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov“.

 2. Dvakrát ťuknite. Otvorí sa obrazovka Kontakty, na ktorej sú uvedení ľudia alebo osoby, ktoré ste pridali medzi ObľúbenéWebové kontakty.

 3. V zoznamoch sa presúvate potiahnutím prstom. Obľúbené sú zobrazené horizontálne v hornej časti obrazovky. Webové kontakty sú zobrazené vertikálne pod časťou Obľúbené.

 4. Ak chcete počuť ďalšie položky z niektorého zo zoznamov, posuňte výber dvoma prstami.

 5. Keď nájdete osobu alebo skupinu, ktorú hľadáte, presuňte výber na daný kontakt.

 6. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, dvakrát ťuknite.

 7. Potiahnite prstom v blízkosti pravého horného rohu, kým nie je výber na tlačidle Viac možností. Dvakrát ťuknite.

 8. Potiahnite prstom na príkaz Odstrániť zo zoznamu kontaktov. Dvakrát ťuknite. Kontakt sa odstráni z vášho zoznamu kontaktov alebo obľúbených.

Ďalšie informácie

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×