Použitie animácie v obrázku SmartArt

PowerPoint pre Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zvýrazniť alebo Zobraziť vaše údaje vo fázach, môžete pridať animáciu na grafický prvok SmartArt alebo jednotlivých tvarov v grafickom prvku SmartArt. Môžete napríklad tvar Prílet rýchlo z jednej strany obrazovky alebo pomaly zmizol.

Pridanie obrázka

Ak chcete animovať grafický prvok SmartArt, prejdite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať, kliknite na kartu animácie a v skupine animácia kliknite na typ animácie, ktoré chcete. Kliknite na položku Ďalšie Tlačidlo Ďalšie zobrazte viac možností. (Ak chcete odstrániť animácie, jednoducho kliknite na položku žiadne.)

Tlačidlo Ďalšie na karte Animácie

Ak ste už pridali animáciu, môžete animovať jednotlivé tvary.

 1. Na karte animácie kliknite v skupine animácia kliknite na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Po jednom.

  Tlačidlo Možnosti efektu v skupine Animácia

 2. V skupine Rozšírená animácia kliknite na položku Tabla animácií.

  Tabla animácií

 3. Ak chcete zobraziť všetky tvary v grafickom prvku SmartArt, kliknite v zozname Tabla animácie na rozbaľovaciu šípku Rozbaľovacia šípka .

 4. Vyberte všetky tvary, že nemáte chcete animovať, (podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na každý tvar) a potom na položku žiadne v skupine animácia. (Toto odstráni efekt animácie z tvaru. IT neodstráni tvar v grafickom prvku SmartArt.)

  Možnosť pre žiadne animácie (Bez animácie) v skupine Animácia

 5. V časti Tabla animácií kliknite na každý zo zostávajúcich tvarov pravým tlačidlom myši a vyberte požadované možnosti animácie.

Tip: Pomocou funkcie Kopírovať animáciu (na karte animácie v skupine Rozšírená animácia ) rýchlo skopírovať animácie z jedného grafického prvku SmartArt do druhého.

 1. Prejdite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorej poradie chcete obrátiť.

 2. Na karte animácie kliknite v skupine animácia kliknite na spúšťač dialógového okna pole Tlačidlo spúšťača dialógového okna na páse s nástrojmi .

  Spúšťač dialógového okna na karte Animácie

 3. Kliknite na kartu Animácia grafiky SmartArt a potom začiarknite políčko obrátiť poradie.

  Časť karty Animácia grafiky SmartArt zobrazujúca začiarkavacie políčko Obrátiť poradie

Animáciu môžete vylepšiť pomocou možností efektov.

Dôležité: Niektoré efekty animácií, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt, sú k dispozícii pre tvary. Ak chcete tieto efekty použiť na grafický prvok SmartArt, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Konvertovať na tvary.

 1. Prejdite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete upraviť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

  Tabla animácií

 3. V zozname Tabla animácie kliknite na šípku napravo od animácie, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Rozbaľovacia ponuka zobrazujúca položku Možnosti efektu

 4. V dialógovom okne vyberte na karte Animácia grafiky SmartArt v zozname Zoskupiť grafiku jednu z nasledujúcich možností:

  Možnosť

  Popis

  Ako jeden objekt

  Celý grafický prvok SmartArt sa animuje ako jeden veľký obrázok alebo objekt.

  Celý naraz

  Všetky tvary v grafickom prvku SmartArt sa animujú samostatne, no naraz. Rozdiel medzi touto animáciou a možnosťou Ako jeden objekt je najvýraznejší v animáciách, v ktorých sa tvary otáčajú alebo zväčšujú. Pri použití možnosti Celý naraz sa každý tvar otočí alebo zväčší samostatne. Pri použití možnosti Ako jeden objekt sa otočí alebo zväčší celý grafický prvok SmartArt.

  Po jednom

  Každý tvar sa animuje samostatne jeden po druhom.

  Naraz podľa úrovní

  Všetky tvary na rovnakej úrovni sa animujú naraz. Ak máte napríklad tri tvary s textom Úroveň 1 a tri tvary s textom Úroveň 2, najprv sa naraz animujú tvary na úrovni 1 a potom sa naraz animujú tvary na úrovni 2.

  Po jednom podľa úrovní

  Tvary sa najprv jednotlivo animujú v rámci danej úrovne a až potom sa prejde na tvary ďalšej úrovne. Ak máte napríklad štyri tvary s textom Úroveň 1 a tri tvary s textom Úroveň 2, najprv sa jednotlivo animujú tvary na úrovni 1 a potom sa jednotlivo animujú tri tvary na úrovni 2.

Poznámky: 

 • Ak použijete možnosť Celý naraz, animácia sa správa odlišne ako pri použití možnosti Ako jeden objekt. Ak sa napríklad pre animáciu Prílet použije možnosť Celý naraz, tvary, ktoré majú letieť dlhšie, poletia rýchlejšie, aby sa všetky tvary dostali na cieľové miesto naraz. Pri použití možnosti Ako jeden objekt v prípade rovnakej animácie všetky tvary poletia rovnakou rýchlosťou.

 • Ak si vyberiete ľubovoľnú animáciu okrem možnosti Ako jeden objekt, pozadie grafického prvku SmartArt sa zobrazí na vašej snímke. Pozadie nie je možné animovať, takže ak vašu snímku narúša, pokúste sa nastaviť výplň a čiary grafického prvku SmartArt na možnosti Bez výplne a Bez čiar.

 1. Prejdite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

  Tabla animácií

 3. V zozname Tabla animácie kliknite na šípku napravo od animácie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku odstrániť.

Rozhodnúť vhodnej animácie, pozrite si informácie grafického textovej table grafické prvky SmartArt, pretože väčšina animácií začína horný odrážky na textovej table a presunie odtiaľ. Prípadne môžete prehrať animáciu v obrátenom poradí (pozri časť "Obrátenie poradia animácie" vyššie). Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na karte Nástroje pre grafické prvky SmartArt – návrhTextovej tably.

Dostupné animácie závisia od rozloženia grafického prvku SmartArt. Vždy však máte možnosť animovať všetky tvary naraz alebo jednotlivé tvary postupne.

Animácie používané v grafických prvkoch SmartArt sa líšia od animácií, ktoré sa používajú pre tvary, text alebo objekty WordArt, a to nasledovne:

 • Spojnice medzi tvarmi sú vždy spojené s druhým tvarom a neanimujú sa jednotlivo.

 • Ak použijete animáciu v tvaroch grafického prvku SmartArt, animácia sa prehrá v takom poradí, v akom sa zobrazujú tvary. Poradie je možné obrátiť len ako celok.

  Príklad:     Ak máte šesť tvarov a každý z nich obsahuje jedno písmeno od A po F, animáciu môžete prehrať od A po F alebo od F po A. Animáciu nemožno prehrať v inom poradí, napríklad od A po C a potom od F po D. Môžete však vytvoriť viacero snímok, ktoré budú kopírovať toto poradie. V tomto príklade môžete vytvoriť jednu snímku na animovanie tvarov od A po C a druhú snímku na animovanie tvarov od F po D.

 • Po prepnutí rozloženia grafického prvku SmartArt sa všetky pridané animácie prenesú do nového rozloženia.

Pridanie obrázka

Dôležité: Dodatočných efektov animácie, napríklad efekt Farebný písací stroj alebo prevrátiť efektu, sú k dispozícii iba pre tvary. Efekty, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt sa zobrazia ako neaktívne. Ak chcete použiť efekty animácie, ktoré sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt grafiky, Konvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvarya potom Pridať efekt animácie.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie v skupine animácie vyberte animáciu, ktoré chcete v zozname animovať.

  Obrázok karty Animácie

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie v skupine animácie vyberte v jednom podľa vetiev alebo jednom podľa úrovní.

  Obrázok karty Animácie

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny Animácie

 4. zoznam Vlastné animácie, kliknite na položku Rozbaliť výložkový Rozbaľovacia šípka na zobrazenie všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 5. V zozname Vlastné animácie, vyberte všetky tvary, ktoré nechcete animovať, podržte stlačený kláves CTRL a kliknutím na každý tvar v poradí.

 6. Kliknite na položku odstrániť. Efekt animácie sa odstránia z tvaru. IT neodstráni samotný tvar v grafickom prvku SmartArt.

 7. Pre každý zo zostávajúcich tvarov, vyberte požadované možnosti animácie presné výberu tvaru v zozname Vlastné animácie a pravým tlačidlom myši na tvar alebo kliknutím na položku zmeniť.

 8. Po dokončení výberu požadovaných možností animácie zatvorenie tably vlastné animácie.

Poznámka: Efekty, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt sa zobrazia ako neaktívne. Ak chcete použiť efekty animácie, ktoré sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt grafiky, Konvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary a potom Pridať efekt animácie.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete obrátiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny Animácie

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnej animácie v zozname Vlastné animácie a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Kliknite na kartu Animácia grafiky SmartArt a potom začiarknite políčko obrátiť poradie.

Keď sa animovať grafický prvok SmartArt, v závislosti od rozloženie, ktoré chcete použiť, môžete vylepšiť animácia pomocou nasledujúcich možností.

Zvuky

Popis

Ako jeden objekt

Animácia sa použije akoby grafického prvku SmartArt je jeden veľký obrázok alebo objekt.

Všetky naraz

Všetkých tvarov v grafickom prvku SmartArt sú animované v rovnakom čase. Aký je rozdiel medzi tejto animácie a ako jeden objekt v animácií, kde tvary otočenie alebo zväčšiť najvýznamnejšie. S naraz, každý tvar otočí alebo zväčší samostatne. S ako jeden objekt, celý grafický prvok SmartArt sa tiež otočí alebo rastie.

Po jednom

Každý tvar je animované samostatne jeden po druhom.

V jednom podľa vetiev

Všetky tvary v rovnakej vetve sú animované v rovnakom čase. Táto animácia funguje s pobočky organizačnej schémy alebo rozloženia hierarchia a je podobná jeden po druhom.

O úroveň naraz

Všetky tvary na rovnakej úrovni sú animované v rovnakom čase. Ak máte rozloženie s tromi tvary, ktoré obsahujú textom úrovne 1 a tri tvary, ktoré obsahujú text úrovne 2, tri tvary, ktoré obsahujú text úrovne 1 sú napríklad animované najprv a potom tri tvary, ktoré obsahujú úrovne 2 textu sú animované spolu.

Obrázok textovej tably zobrazujúcej text úrovne 1 a úrovne 2

V jednom podľa úrovní

Tvarov v grafickom prvku SmartArt sa najprv animované podľa úrovne a potom jednotlivo v rámci danej úrovne. Ak máte rozloženie s štyri tvary, ktoré obsahujú textom úrovne 1 a tri tvary, ktoré obsahujú text úrovne 2, každá štyri tvary, ktoré obsahujú úrovne 1 textu sú animované jednotlivo prvý, a potom každý z troch tvary, ktoré obsahujú textu úrovne 2 sú napríklad animácia d jednotlivo.

Poznámky: 

 • Keď použijete naraz, niektoré animácie sa správajú inak ako pri použití možnosti ako jeden objekt. Napríklad naraz vyberiete možnosť použiť na animáciu Prílet, tvary, ktoré majú ďalej na Pozrite sa pozrite rýchlejšie tak, že všetky tvary dorazí miesto určenia v rovnakom čase. S ako jeden objekt použité, sú všetky časti grafického prvku SmartArt animované rovnakým spôsobom (v prípade Prílet napríklad pri tej istej rýchlosti).

 • Ak použijete všetky animácie na grafický prvok SmartArt než ako jeden objekt, ďalšie animácie použijete na danej rovnaký grafický prvok SmartArt sa nemôžu byť ako jeden objekt. Viaceré animácie na grafiku SmartArt musia byť všetky ako jeden objekt alebo všetkých nie ako jeden objekt.

 • Ak použijete žiadne animácie (okrem ako jeden objekt ) na grafický prvok SmartArt, pozadia na grafický prvok SmartArt je vždy zobrazený na snímke. Nie je možné animovať na pozadí, hoci pozadia nemusia byť viditeľné pre vás, ak nemá výplň alebo čiary ich použití.

 • Ak použijete animáciu ako Prílet, do grafického prvku SmartArt a potom odstráňte animáciu pre určitý tvar, tvar, z ktorého ste odstránili animácie sa spustí zobrazený na snímke.

 • Ak skopírujete grafický prvok SmartArt s animáciou, ich použití do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte animácie v skupine animácie kliknite v zozname animovať položku Bez animácie.

  Obrázok skupiny Animácie

Ak neviete, ktoré animácie sú optimalizované rozloženie grafického prvku SmartArt, zobrazenie informácií v textovej tably, pretože väčšina animácie spustí v hornej časti tably Text a presunie. Prípadne môžete prehrať animáciu v obrátenom poradí (pozri časť "Obrátenie poradia animácie" vyššie). Ak sa textová tabla nezobrazuje, môžete ho zobraziť.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia grafického prvku SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Najlepšie použitie animácie v grafickom prvku SmartArt je použitie možností v zozname animovať. V prípade potreby môžete prispôsobiť animácie v Vlastné animácie pracovná tabla.

Animované položky sú uvedené na snímke netlačiteľné číslovaný štítky. Tieto značky zodpovedajú animácie v zozname Vlastné animácie, sa zobrazia na strane grafického prvku SmartArt a zobrazia sa len v normálnom zobrazení so zobrazenou pracovnou tablou Vlastné animácie .

Animácie používané v grafických prvkoch SmartArt sa líšia od animácií, ktoré sa používajú pre tvary, text alebo objekty WordArt, a to nasledovne:

 • Spojnice medzi tvarmi sú vždy spojené s druhým tvarom a neanimujú sa jednotlivo.

 • Ak použijete animáciu tvarov v grafickom prvku SmartArt, prehrávania animácie v poradí, v akom sa zobrazujú tvary. Poradie je možné obrátiť len ako celok. Napríklad, ak máte šesť tvarov a každá obsahuje jedno písmeno A až F, môžete prehrať animáciu z A F alebo F po A. Nie je možné prehrať animáciu vynechajú, ako je napríklad A až C a F až D. Však môžete vytvoriť viaceré snímky na imitovanie v tomto poradí. V tomto príklade môžete vytvoriť jednu snímku, ktorá animuje tvary A až C a druhý snímku, ktorá animuje tvary F až D.

 • Keď sa Prepnúť na iné rozloženie, animácie, ktoré ste pridali prenesú do nového rozloženia.

Poznámka: Použitie animácie úsporne, aby sa zabránilo zakrývajúci správu alebo ohromujúce poslucháčmi.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×