Použitie analýzy PERT na odhad trvania úloh

Informácie potrebné na odhad trvania môžete získať viacerými spôsobmi. Väčšina z týchto metód vám však neumožní flexibilnú analýzu najlepšieho a najhoršieho scenára. Analýza PERT (Program Evaluation and Review Technique) umožňuje takúto flexibilitu.

Obsah tohto článku

Informácie o analýze PERT

Vykonanie analýzy PERT pomocou predvolených hodnôt na odhad trvania

Vykonanie analýzy PERT pomocou zmeny metódy na odhad trvania v Projecte 2007

Informácie o analýze PERT

Dĺžku trvania úlohy môžete odhadnúť pomocou základnej analýzy PERT. Stanovte optimistické, pesimistické a očakávané trvanie úloh vo svojom pláne. Microsoft Office Project 2007 potom vypočíta vážený priemer týchto troch trvaní. Ak použijete tieto trvania samostatne, môžete stanoviť najkratší, najdlhší a najpravdepodobnejší dátum ukončenia projektu.

Po priradení dĺžky trvania všetkým trom typom môžete svoj plán zhodnotiť podľa optimistickej, pesimistickej alebo očakávanej dĺžky trvania. Project 2007 vám môže vypočítať celkové trvanie na základe hodnôt v jednotlivých typoch a na základe dĺžok trvania, ktoré ste zadali.

Analýzu PERT môžete vykonať dvoma spôsobmi:

 • Ak si myslíte, že odhad očakávanej dĺžky trvania je pravdepodobnejší než optimistický alebo pesimistický odhad, a zároveň sa domnievate, že optimistický aj pesimistický odhad sú rovnako pravdepodobné, použite predvolené hodnoty odhadov dĺžky trvania.

 • Zmeňte spôsob, akým Project 2007 vytvára odhad dĺžky trvania, ak si myslíte, že pravdepodobnosť výskytu optimistickej, očakávanej a pesimistickej dĺžka trvania sa líši od predvolenej pravdepodobnosti 1 zo 6, 4 zo 6 a 1 zo 6 (v tomto poradí).

Jedna z úloh v projekte má napríklad optimistickú dĺžku trvania 3 mesiace, očakávanú dĺžku trvania 4 mesiace a pesimistickú dĺžku trvania 6 mesiacov. Ak sa použijú predvolené hodnoty, optimistická dĺžka trvania sa počíta raz, očakávaná dĺžka trvania sa počíta štyrikrát a pesimistická dĺžka trvania sa počíta raz, ako je to zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Optimistické

Očakávané

Pesimistické

3 mesiace

+

4 mesiace + 4 mesiace + 4 mesiace + 4 mesiace

+

6 mesiacov

Súčet tohto výpočtu, 25, sa vydelí číslom 6 a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta, čím sa dosiahne vážený priemer 4,17 mesiaca. Tento priemer sa vloží do stĺpca Dĺžka trvania úlohy.

Poznámka: Analýza PERT, ktorú poskytuje Project 2007, sa zameriava na úroveň úloh. Údaje vyplývajúce zo súhrnu a celkové údaje o projekte nie sú pri analýze pomocou programu Project 2007 k dispozícii.

Na začiatok stránky

Vykonanie analýzy PERT pomocou predvolených hodnôt na odhad trvania

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Panely s nástrojmi a kliknite na možnosť Analýza PERT.

 2. Na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknite na položku PERT – hárok vstupov Vzhľad tlačidla .

 3. Pri každej úlohe zadajte optimistickú, očakávanú a pesimistickú dĺžku trvania do polí Optimistické trvanie, Očakávané trvanie a Pesimistické trvanie (v tomto poradí).

  Ak sa neočakáva zmena v dĺžke trvania úlohy, zadajte očakávanú dĺžku trvania do všetkých troch polí.

 4. Kliknite na položku Vypočítať údaje pre metódu PERT Vzhľad tlačidla a v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na možnosť Áno.

  Project 2007 odhadne celkové trvanie projektu na základe váženého priemeru troch hodnôt trvania zadaných v každej úlohe.

Ak chcete zobraziť optimistické, očakávané a pesimistické trvanie, kliknite na položku Ganttov graf – optimistická verzia Vzhľad tlačidla , Ganttov graf – očakávaná verzia Vzhľad tlačidla alebo Ganttov graf – pesimistická verzia Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Analýza PERT.

Dátumy ukončenia troch výsledných plánov zobrazíte v ponuke Nástroje kliknutím na položku Možnosti. Kliknite na kartu Zobraziť a potom začiarknite políčko Zobraziť súhrnnú úlohu projektu.

Na začiatok stránky

Vykonanie analýzy PERT pomocou zmeny metódy na odhad trvania v Projecte 2007

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na príkaz Panely s nástrojmi a kliknite na položku Analýza PERT.

 2. Na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknite na možnosť Nastaviť váhy pre metódy PERT Vzhľad tlačidla .

 3. Zmeňte číslo aspoň v dvoch z nasledujúcich polí – Optimistické, Očakávané a Pesimistické – tak, aby bol súčet všetkých troch čísel 6.

 4. Na paneli s nástrojmi Analýza PERT kliknite na položku PERT – hárok vstupov Vzhľad tlačidla .

 5. Pri každej úlohe zadajte optimistickú, očakávanú a pesimistickú dĺžku trvania do polí Optimistické trvanie, Očakávané trvanie a Pesimistické trvanie (v tomto poradí).

  Ak nechcete, aby sa určité trvanie úlohy započítalo, zadajte do všetkých troch polí rovnakú dĺžku trvania.

 6. Kliknite na položku Vypočítať údaje pre metódu PERT Vzhľad tlačidla a v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na možnosť Áno.

  Project 2007 odhadne celkové trvanie projektu na základe váženého priemeru troch hodnôt trvania zadaných v každej úlohe.

Ak chcete zobraziť optimistické, očakávané a pesimistické trvanie, kliknite na položku Ganttov graf – optimistická verzia Vzhľad tlačidla , Ganttov graf – očakávaná verzia Vzhľad tlačidla alebo Ganttov graf – pesimistická verzia Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Analýza PERT.

Dátumy ukončenia troch výsledných plánov zobrazíte v ponuke Nástroje kliknutím na položku Možnosti. Kliknite na kartu Zobraziť a potom začiarknite políčko Zobraziť súhrnnú úlohu projektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×